Thêm mới du thuyền

Du thuyền

Thêm mới du thuyền | Cài đặt du thuyền

Thao tác: Menu > Sản phẩm dịch vụ > Du thuyền, sau đó nhấn , sau đó nhập thông tin trong cửa sổ pop-up.

Trong đó:

+ Danh mục: Chọn danh mục lưu trữ loại du thuyền

+ Tên du thuyền: Nhập tên du thuyền

Sau đó nhấn Bước tiếp theo để tiến hành bước tiếp theo và nhập thông tin chi tiết cho du thuyền.

1. Tab basic

Tab Basic quản lý những thông tin chung và cơ bản nhất của một du thuyền, giúp Khách hàng có cái nhìn tổng quan về du thuyền.

Hình ảnh: Tab Basic trong chi tiết du thuyền

Trong đó:

 • Tên: Nhập tên du thuyền
 • Loại du thuyền: Chọn loại du thuyền. Để quản lý các loại du thuyền, xem tại đây
 • Số sao: Đánh giá chất lượng du thuyền
 • Số lượng cabin: Số lượng cabin có trên du thuyền (du thuyền)
 • Năm thành lập: Năm hoạt động, thời gian vận hành của du thuyền
 • Material: Chất liệu, vật liệu du thuyền.
 • Departure Port: Điểm tập kết và khởi hành của du thuyền.
 • Trạng thái: Trạng thái hiển thị của du thuyền.

- PUBLIC: du thuyền sẽ được hiển thị ở ngoài website và cả danh sách du thuyền trong admin.

- PRIVATE: du thuyền không được hiển thị ngoài website, chỉ hiển thị trong admin.

 • Dành cho: tick chọn nhóm đối tượng phù hợp nhất với du thuyền. Quản lý (thêm/sửa/xóa) các nhóm đối tượng này, xem tại đây
 • Đánh giá: đánh giá của doanh nghiệp về chất lượng các dịch vụ trên du thuyền, phân theo 5 tiêu chí chính: du thuyền Quality, Food/drink, Cabin Quality, Staff Quality, Entertainment.

Các chức năng khác:

 • Giới thiệu chung: Tổng quan về du thuyền, thông tin chính và đoạn giới thiệu du thuyền nhằm giúp khách hàng nắm được thông tin chính của du thuyền đó.
 • Đặc điểm nổi bật: Một số điểm đặc trưng, đặc biệt của du thuyền. Dữ liệu dạng tick chứ không phải nhập text. Để quản lý (thêm/sửa/xóa) các dữ liệu tick này, xem tại đây
 • Bạn cần biết: Những lưu ý quan trọng về du thuyền
 • Bao gồm: du thuyền bao gồm những gì
 • Không bao gồm: du thuyền bao gồm những gì
 • Quy định trên du thuyền: Chính sách của du thuyền
 • Chính sách đặt phòng: Chính sách đặt phòng của du thuyền
 • Trẻ em và giường phụ: Chính sách dành cho trẻ em và giường phụ của du thuyền.
 • Nhấn để thêm các trường dữ liệu mới cho du thuyền

Hình ảnh: Một số chức năng phụ, giúp thông tin du thuyền được cụ thể, chi tiết hơn

Nhấn để lưu dữ liệu vừa nhập hoặc để lưu dữ liệu vừa nhập và quay lại danh sách du thuyền.

2. Tab Cabin

Để thêm mới cabin, click vào biểu tượng sẽ hiển thị ra bảng thông tin như sau:

Hình ảnh: Nhập dữ liệu khi Thêm mới cabin

Trong đó:

 • Tiêu đề: Tên cabin
 • Nhóm khách: Nhóm khách áp dụng giá trong cabin. Dữ liệu dạng tick. Bạn có thể (thêm/sửa/xóa) các nhóm khách cho phù hợp tại đây
 • Diện tích: Diện tích cabin
 • Loại giường: Kiểu giường, loại giường, kích thước giường
 • Giường phụ: Có/ không có giường phụ
 • Số tầng: Cabin nằm trên tầng mấy của du thuyền
 • Trạng thái: Trạng thái hiển thị của cabin. PUBLIC/ PRIVATE: hiển thị/ không hiển thị ngoài website.
 • Mô tả ngắn: Đoạn mô tả ngắn về cabin
 • Quy định hủy: Chính sách hủy dành riêng cho từng cabin.
 • Tiện nghi cabin: Tiện nghi trên cabin, dũ liệu dạng tick. Để quản lý (thêm/sửa/xóa) các tiện nghi ngày, thao tác tại đây

3. Tab Hành trình

Click sau đó chọn DurationStatus rồi nhấn

Hình ảnh: Nhập số ngày khi thêm mới Itinerary

Một bảng thông tin hiện ra yêu cầu nhập chi tiết hành trình. Bao gồm:

 • Hành trình: Số ngày trong hành trình
 • Trạng thái: Trạng thái hiển thị của hành trình. PRIVATE/ PUBLIC để KHÔNG HIỂN THỊ/ HIỂN THỊ Itinerary đó ngoài website
 • Điểm đến: Các địa điểm mà du thuyền đi qua trong hành trình này, để thêm/sửa/xóa điểm đến, xem tại đây.

Hình ảnh: Nhập dữ liệu trong chi tiết Hành trình của du thuyền

 • Hành trình: Nội dung hành trình. Nhấn sau đó chọn để sửa nội dung hành trình, hoặc để thêm mới hành trình.
 • Bảng giá: Bảng giá của hành trình tour theo từng cabin cụ thể.

Lưu ý:

- Bảng giá bao gồm các loại cabin có trong du thuyền (số lượng cabin sẽ phụ thuộc vào số cabin đã lập tại Tab cabin) được chia theo số lượng khách đã nhập trong phần cài đặt Group size của du thuyền

- Trong mỗi cabin, các nhóm khách (1 adult, 2 adults, 3 adults,..) không nhập giá được là do bạn đã không tick nhóm khách đó trong phần Group size của cabin tương ứng.

- Giá cabin sẽ chia theo giá mùa cao điểm (Low season) và mùa thấp điểm (High season). Để quản lý các tháng theo Low season và High season, xem tại đây.

- Giá thấp nhất trong bảng Price table sẽ được show ra tùy theo hành trình..

- Hệ thống sẽ tự động lưu giá bạn đã nhập trong bảng

 • Giới thiệu chung: Đoạn mô tả ngắn gọn về hành trình
 • Dịch vụ ngoài: Các dịch vụ yêu cầu thêm khi sử dụng dịch vụ cabin. Các dịch vụ này, khách hàng sẽ tick chọn khi book đặt du thuyền tùy thuộc vào nhu cầu của từng Khách hàng.

Để quản lý (thêm/sửa/xóa) các dịch vụ trên, xem thao tác tại đây

4. Tab Tiện nghi & dịch vụ

Tab Tiện nghi & dịch vụ quản lý hiển thị các tiện nghi dịch vụ trên du thuyền tương ứng. Có 3 loại dịch vụ trên du thuyền sẽ hiển thị trong vùng này bao gồm: Tiện nghi trên du thuyền, Dịch vụ khác và Hoạt động

Lưu ý:

 • Tick chọn các dịch vụ có trên du thuyền, thông tin du thuyền ngoài website sẽ hiển thị các dịch vụ đã tick
 • Nhấn "Chọn/Bỏ chọn tất cả" những dịch vụ đã tick trong từng loại dịch vụ.
 • Để quản lý (thêm/sửa/xóa) các dịch vụ trong danh sách, nhấn tại cuối danh sách dịch vụ
 • Nhấn để lưu các dịch vụ đã tick hoặc để lưu dịch vụ và quay trở về danh sách du thuyền

Hình ảnh: Danh sách các tiện nghi & dịch vụ trên du thuyền

5. Tab Thư viện ảnh

Tab Thư viện ảnh quản lý danh sách thư viện ảnh liên quan đến du thuyền mà bạn muốn cung cấp, giúp khách hàng hình dung rõ hơn về du thuyền đó.