Quản lý dữ liệu

Tất cả mọi dữ liệu trong hệ thống đều được cập nhật và lưu trữ một cách logic và cẩn thận. Doanh nghiệp không lo bị thất lạc hoặc mất dữ liệu trong hệ thống cũng như từ khách hàng. Nắm bắt được tầm quan trọng của việc quản lý dữ liệu, hệ thống được xây dựng với một vùng tổng hợp tất cả những dữ liệu được tổng hợp từ khách hàng. Những dữ liệu này quản trị viên nắm toàn quyền quản lý và sử dụng. Thêm vào đó, quản trị viên có thể tải những dữ liệu này về máy tại danh mục "Thống kê" trong hệ thống để thuận tiện cho việc tổng hợp dữ liệu.