Đăng ký nhận email

Danh mục tổng hợp danh sách các khách hàng đăng ký nhận thông tin từ doanh nghiệp.

Thao tác: Trang chủ quản trị > Truy cập nhanh > Đăng ký nhận bản tin

Tại danh sách, quản trị viên có thể thực hiện các thao tác:

- Tìm kiếm: thực hiện tìm kiếm với công cụ tìm kiếm
- Xuất excel: thực hiện xuất excel với công cụ và xuất file theo thời gian khách hàng gửi mail đăng ký.
- Danh sách đăng ký: Danh sách được liệt kê theo các thông tin: số thứ tự, email, thời gian, và công cụ xóa.