Lưu ý sau bàn giao

Dưới đây là một số lưu ý chúng tôi muốn gửi tới bạn sau khi bàn giao hệ thống website nhằm mục đích đảm bảo dữ liệu, thông tin đúng, chính xác với doanh nghiệp của bạn.

Sau khi VietISO bàn giao hệ thống, việc đầu tiên cần làm trước khi nhập liệu là bạn phải thay đổi các thông tin liên quan đến doanh nghiệp mình (số điện thoại, địa chỉ, email, ...) để khi khách hàng cần hỗ trợ hoặc tìm kiếm các thông tin khác liên quan thì thông tin sẽ được gửi tới đúng địa chỉ và doanh nghiệp có thể giải quyết vấn đề một cách nhanh nhất.

Các thông tin cần kiểm tra và xử lý trên website bao gồm:

1. Thông tin doanh nghiệp

Thông tin doanh nghiệp bao gồm: tên doanh nghiệp, số điện thoại, email, địa chỉ, logo công ty, các Social Media liên kết tới trang mạng xã hội của doanh nghiệp,...

Để thay đổi thông tin doanh nghiệp, Truy cập Menu trái > Settings > Company Profile và xem chi tiết thao tác tại đây.

2. Mẫu email từ hệ thống

Khi khách hàng nhập vào bất kỳ một form điền thông tin nào trên hệ thống (đặt tour, đặt khách sạn, đặt cruise, yêu cầu liên hệ, đăng ký nhận bản tin,...) và gửi, hệ thống ngay sau đó sẽ gửi một email tới hòm thư mà khách hàng đăng ký nhằm xác nhận yêu cầu/dịch vụ đã đặt của khách hàng đó.

Trường hợp địa chỉ email không chính xác, thông tin doanh nghiệp có sai sót hoặc sơ suất không nhập email nhận thông báo các dịch vụ khách hàng đã đặt thì sẽ khiến doanh nghiệp đối mặt với một số rủi ro không lường trước được.

Để quản lý và thay đổi thông tin trong mẫu email, truy cập admin: Menu trái > Settings > Email Templates và xem chi tiết thao tác tại đây.

3. Mẫu thông báo

Sau khi khách hàng nhập vào form điền thông tin hoặc đặt dịch vụ, ngoài việc hệ thống gửi email xác nhận tự động về hòm thư khách hàng (mục số 2) thì hệ thống cũng sẽ hiển thị thông báo ngay tại màn hình khách hàng đang thao tác nhằm giúp nhận biết rẳng dịch vụ/yêu cầu đó được gửi thành công.

Do đó bạn không nên bỏ quá khu vực này bởi thông tin doanh nghiệp cũng thường được đính kèm theo nội dung thông báo.

Để thay đổi, hiệu chỉnh nội dung thông báo, truy cập admin: Menu trái > Settings > Notice và xem chi tiết thao tác tại đây.

4. Cổng thanh toán

Khi đặt dịch vụ có phát sinh chi phí, khách hàng sẽ được chọn các phương thức thanh toán mà doanh nghiệp hỗ trợ.

Để quản lý các phương thức thanh toán mà doanh nghiệp bạn cung cấp, truy cập admin: Menu trái > Settings > Payment Gateway và xem hướng dẫn thao tác tại đây để bật/tắt, hiệu chỉnh thông tin tài khoản.

Nếu bạn gặp bất cứ khó khăn nào trong quá trình sử dụng, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ kịp thời mọi khó khăn trong mọi thời gian sử dụng.