Tổng quan hệ thống

isoCMS - là hệ quản trị tour du lịch bao gồm các nghiệp vụ quản lý nội dung hoàn chỉnh, được tích hợp các phân hệ nghiệp vụ cho 01 website du lịch: Inbound, Outbound, Nội địa. Với cấu trúc dữ liệu tích hợp đầy đủ trong hệ thống quản trị sẽ giúp doanh nghiệp du lịch quản trị website du lịch của mình một cách hoàn hảo.

Người dùng chỉ cần sử dụng một tài khoản duy nhất để truy cập và sử dụng toàn bộ các chức năng được phân quyền theo phân hệ mình có quyền quản lý hoàn toàn bảo mật theo giao thức SSL thông qua bảo mật 2 lớp đặc biệt chỉ được cung cấp bởi VietISO.

isoCMS phù hợp triển khai cho tất cả các doanh nghiệp du lịch khi có nhu cầu thiết kế website ở bất kỳ quy mô nào: Công ty du lịch - lữ hành, công ty cung cấp vận chuyển liên quan du lịch và các dịch vụ khác phục vụ trong ngành du lịch..

Ngoài ra, isoCMS cung cấp hệ thống tích hợp với TravelMaster trong việc quản lý Tour Booking, Cruise Booking, Tailor made tour, Hotel Request, Service Request, quản trị Điểm đến, các hệ thống trao đổi comment, tin tức du lịch, và các tiện ích hữu dụng khác...v..v...