Yêu cầu cài đặt

Hệ quản trị nội dung website Tour du lịch isoCMS bao gồm các nghiệp vụ quản lý nội dung hoàn chỉnh, được tích hợp các phân hệ nghiệp vụ cho 01 website du lịch: Inbound, Outbound, Nội địa.

Hầu hết các máy chủ web hiện tại với cài đặt PHP & MySQL có khả năng chạy được isoCMS

Bạn muốn trải nghiệm trước khi mua vui lòng đăng ký theo các hướng dẫn chỉ định của hệ thống

Đối với các doanh nghiệp mới thành lập cần lưu ý các điều kiện về thủ tục thành lập mới để được ưu đãi sử dụng phần mềm miễn phí trong năm đầu tiên với bản Standard Edition

Môi trường yêu cầu:

 • Linux or Windows OS * Latest
 • PHP Version 7.2 or Later
  • Curl Support (with SSL)
  • GD2 Image Library
  • JSON Enabled
  • PHP Memory Limit: 2GB (recomment: 4GB Ram)
  • PHP Database Extension: PDO
  • XML
  • short_open_tag = on (cat /usr/local/lib/php.ini)
 • MySQL Version 5.2.x and above
  • With MySQL Strict Mode disabled
 • ioncube php 7.2 or later


Hướng dẫn cài đặt

 1. Truy cập https://go.vietiso.com/ (vui lòng xem hướng dẫn)
 2. Click vào nút Download trong khu vực Sản phẩm/Dịch vụ trong tài khoản khách hàng của bạn để xem chi tiết phần mềm bạn đăng ký

Khách hàng đại lý
Nếu bạn mua license key từ các đại lý của chúng tôi, vui lòng liên hệ trực tiếp với các đại lý để có hướng dẫn chi tiết hơn.

Cài đặt Ioncube

isoCMS được mã hóa bởi Ioncube để bảo vệ mã nguồn. Hiện nay hầu hết các máy chủ/webhost có Ioncube hỗ trợ biên dịch vào PHP build theo mặc định, vì thế bạn thường không cần phải làm bất cứ điều gì thêm. Tuy nhiên nếu bạn thấy bạn cần phải cài đặt Ioncube trên máy chủ, bạn có thể xem Hướng dẫn cài đặt Ioncube của chúng tôi (yêu cầu cấu hình)

Cài đặt isoCMS

Bạn làm theo các bước như sau:

 1. Giải nén file cài đặt và upload lên (webhosting, VPS, server) của bạn
 2. Đổi tên file config.php.txt thành config.php
 3. Upload toàn bộ thư mục isoCMS lên (webhosting, VPS, server) của bạn.
 4. Chạy tên miền đang sử dụng http://www.yourdomain.com/
 5. Làm theo các bước cài đặt trên màn hình yêu cầu.
 6. Khi các bước cài đặt hoàn tất, vui lòng CHMOD file config.php trở về 644.

Yêu cầu sau khi cài đặt

/config.php CHMOD 400 Readable
/tmp CHMOD 777 Writeable

Thay đổi nhà cung cấp hosting

a. Cấp lại License Key, bạn chỉ cần gửi cho chúng tôi thông tin như sau qua hệ thống khách hàng (gửi yêu cầu ticket)

1. Địa chỉ ip của hosting đang cài đặt
2. User/ thư mục cài đặt website (user hosting)
3. Database Name
4. Database Username

b. Cập nhật/Thay đổi license

1. Truy cập thư mục public_html/private_html
2. Tìm file: config.php
3. Tìm tới dòng có mẫu như dưới đây

define('LICENSE_KEY', '5be2f325c91a84cd0570ab7624ac40e4');
date_default_timezone_set('Asia/Ho_Chi_Minh');

4. Bạn thay đổi lại License Key mà chúng tôi cung cấp vào dãy sô-chữ màu đỏ ở trên rồi Save lại file config.php

Nếu bạn gặp bất cứ khó khăn nào trong quá trình đăng ký hay sử dụng vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ kịp thời mọi khó khăn trong mọi thời gian sử dụng.