Dịch vụ

Đây là danh mục quản lý các dịch vụ cung cấp khác của doanh nghiệp bên cạnh những sản phẩm chính như Tour, Khách sạn, Du thuyền... Các dịch vụ này có thể là Vé máy bay, Xe ô tô, Hướng dẫn viên, Visa...

1. Danh sách các dịch vụ

Thống kê các dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp

2. Thao tác

A. Thêm mới dịch vụ:

Tại đây, quản trị viên có thể thêm mới một dịch vụ với công cụ

Bao gồm các thông tin:

- Tiêu đề (title): Nhập tên tiêu đề của dịch vụ- Danh mục: Chọn danh mục - Trạng thái (status): Ẩn hoặc hiển thị trên website- Mô tả ngắn (Short text): Viết đoạn mô tả ngắn cho dịch vụ. - Nội dung chính (Long text): Nhập nội dung cho dịch vụ - Hình ảnh (image): thêm hình ảnh cho dịch vụ

Sau đó, nhấn để lưu hoặc để lưu và quay lại danh sách.

B. Các chức năng khác:

- Tìm kiếm: Thực hiện tìm kiếm với công cụ tìm kiếm

- Danh mục: Chọn đi đến danh mục dịch vụ.

- Công cụ: Chức năng xem, chỉnh sửa hoặc xóa dịch vụ. Nhấn và chọn chức năng phù hợp với nhu cầu.

3. Cài đặt dịch vụ

Quản lý giới thiệu dịch vụ và SEO.

Thao tác: Dịch vụ > Cài đặt