Hướng dẫn sử dụng

Sau khi website được hoàn thiện, doanh nghiệp sẽ được hướng dẫn thao tác và vận hành trên hệ thống hỗ trợ cho quá trình nhập liệu và quản lý trong hệ thống. Tất cả tính năng và chức năng trong hệ thống đều được xây dựng kèm theo hướng dẫn sử dụng giúp quản trị viên dễ dàng thao tác và quản lý trong hệ thống. Trong trường hợp, doanh nghiệp thực sự cần sự hỗ trợ từ Công ty, bộ phận chăm sóc khách hàng của chúng tôi sẽ trực tiếp hướng dẫn để quản trị viên có thể tiếp cận và vận hành hệ thống một cách dễ dàng và nhanh nhất.

Hệ thống website tour du lịch được thiết kế và xây dựng với từng tính năng, chức năng và danh mục cụ thể tương ứng với những nội dung và chức năng trên website. Hệ thống website du lịch gồm những danh mục chính sau:

- Thông tin: Thông tin tổng quan và những thông tin giới thiệu doanh nghiệp

- Tour: Liệt kê danh sách các tour mà doanh nghiệp cung cấp

- Khách sạn: Liệt kê danh sách khách sạn mà doanh nghiệp cung cấp

- Cruise: Liệt kê danh sách các tour cruise

- Điểm đến: Liệt kê danh sách các điểm đến

- Khuyến mãi: Liệt kê danh sách khuyến mại

- Thống kê: Danh sách thống kê các booking, đặt khách sạn, đặt cruise, liên hệ, đăng ký nhận bản tin và xuất dữ liệu

- Nhận xét: Liệt kê danh sách phản hồi của khách hàng

- Hỏi đáp: Liệt kê danh sách các câu hỏi thường gặp và giải đáp

- Liên hệ: Liệt kê danh sách các liên hệ

- Đăng ký nhận bản tin: Liệt kê danh sách đăng ký nhận bản tin

- Blog: Danh sách các bài viết

- Cài đặt: Những cài đặt liên quan đến hệ thống và daonh nghiệp

- Slide: Danh sách slide hiển thị tại trang chủ

Mỗi danh mục và chức năng đều được hướng dẫn cụ thể về cách sử dụng trong hệ thống với những nút chức năng, vì vậy quản trị viên sẽ dễ dàng tiếp cận và quản lý hệ thống.