Tours

Người quản trị quản lý tổng thể tất cả các chương trình tour mà doanh nghiệp đã chuẩn bị cung cấp ra thị trường tại danh mục Tours và những cài đặt liên quan đến tour. Hệ thống với nhiều chức năng ưu việt giúp người quản trị giảm các quy trình nhập liệu phức tạp và không đòi hỏi yêu cầu kiến thức công nghệ.

Dưới đây là những phân mục cũng như chức năng chính bao gồm trong danh mục