Ý kiến khách hàng

Danh mục này tổng hợp những nhận xét và phản hồi từ khách hàng khi sử dụng dịch vụ của doanh nghiệp. Tại danh mục này, quản trị viên có thể thực hiện thao tác trong các vùng:

(1): Thêm mới ý kiến khách hàng

(2): Tìm kiếm ý kiến khách hàng. Mục tìm kiếm cho phép tìm kiếm theo từ khóa.

(3): Cài đặt ý kiến khách hàng

(4): Hiển thị danh sách ý kiến khách hàng chi tiết: ID, Tên, Trạng thái, Thời gian cập nhật, Công cụ: xem, sửa, thùng rác

*Thêm mới ý kiến khách hàng:

Thao tác: Nhấn để thêm mới, nhập các trường thông tin trong phần giới thiệu (Tiêu đề, Họ tên, Đánh giá, Quốc gia, Trạng thái, Miêu tả, Hình ảnh)

**Cài đặt ý kiến khách hàng:

Thao tác: Nhấn để tùy chỉnh về ý kiến khách hàng (Giới thiệu, SEO nâng cao) > Lưu