Hệ thống CGI - Admin Website

Nếu bạn là người mới lần đầu tiên đăng nhập, bạn cần làm theo các trình tự dưới đây. Những lần sau, bạn có thể đã hiểu được cách thức vận hành và xử lý các yêu cầu trên tài khoản khách hàng thì sẽ dễ dàng hơn. Dưới đây là một số thao tác bạn cần làm theo nếu như bạn chưa thực sự biết cách truy cập áp dụng tiêu chuẩn truy cập SHA-256 and 2048 bit RSA keys.

Bước 1: Sử dụng tài khoản của bạn đã được cung cấp thông qua email đã đăng ký để đăng nhập (xem thêm hướng dẫn)

Lưu ý:

- Sử dụng chức năng QUÊN MẬT KHẨU để lấy lại MẬT KHẨU nếu bạn quên MẬT KHẨU, vui lòng sử dụng email bạn đã đăng ký với chúng tôi để thực hiện lấy lại mật khẩu, hệ thống sẽ tự động gửi tới bạn 01 mật khẩu mới để đăng nhập.

- Sau khi đăng nhập bạn nên đổi lại MẬT KHẨU của bạn để dễ nhớ và duy nhất để bảo mật thông tin dịch vụ, dữ liệu mà bạn đang lưu trữ tại VietISO.

Bước 2: Truy cập Hệ thống CGI - Admin Website, tại màn hình khách hàng (như hình dưới đây)

Hình ảnh: Hướng dẫn truy cập CGI

Click TRUY CẬP ADMIN (hình dưới), để hệ thống chuyển bạn đến trang ĐĂNG NHẬP admin website của bạn

Bước 3: Bạn cần sử dụng USER/PASS của website mà chúng tôi đã cung cấp cho bạn sau khi dự án được hoàn thành và bàn giao tại hệ thống PHIẾU YÊU CẦU của bạn, sau đó nhấn LOGIN NOW để hoàn tất quá trình ĐĂNG NHẬP admin của website

Hình ảnh: Màn hình truy cập Admin của website của bạn

Lưu ý

- Website hiển thị cấu hình SSL vui lòng nhấn xem chi tiết tại đây.

Một số quy định hữu ích:

Link hữu ích bạn có thể tìm thấy liên quan vấn đề bạn đang cần

Chúng tôi luôn cam kết làm việc chăm chỉ để đưa ra các giải pháp tốt nhất đáp ứng các nhu cầu của doanh nghiệp và cá nhân của bạn với bất kỳ yêu cầu nào liên quan đến sản phẩm mà chúng tôi cung cấp.