Thiết kế chương trình Tour

Thiết kế chương trình tour bao gồm các thông tin tổng quan của tour (Tên tour, mã tour, độ dài tour, loại hình du lịch...), hành trình theo ngày, điểm nổi bật, các chính sách quy định của doanh nghiệp (bao gồm, không bao gồm, hoàn hủy, thanh toán...)

Ở nghiệp vụ này, bạn chỉ cần nhập nội dung trực tiếp trên hệ thống theo các trường dữ liệu hoặc copy từ nguồn tổng hợp khác.

Thông tin thêm

Bước 1: Nhấn nút để thêm mới 01 Tour sản phẩm, nhập các thông tin theo mẫu.

Trong đó:
 1. Mã Tour: Có thể gồm chữ, số.Mỗi tour có 1 mã duy nhất và không trùng lặp.

 2. Tên tour: Tên chương trình tour

 3. Loại hình du lịch : Nhấn để chọn những loại hình đã có sẵn trên hệ thống hoặc thêm nhanh loại hình mới.

 4. Số ngày/Số đêm: Độ dài hành trình tour

 5. Tình trạng: Public (Xanh) hoặc Private (Xám). Sale chỉ có thể tạo Booking hoặc báo giá với tour sản phẩm khi ở trạng thái Public.

 6. Loại tour: Loại hình tổ chức của tour (Loại hình tour sẽ không cho phép thay đổi sau khi lựa chọn do liên quan đến hệ thống chiết tính giá tour ở các bước sau)

Bước 2: Nhấn để hoàn tất và chuyển bước 2: Chương trình tour

Sau khi thêm mới tour xong, bạn sẽ thấy danh sách các tour sản phẩm của doanh nghiệp. Nhấn chuột phải vào tour bạn mới thêm, chọn Sửa để tiếp tục hoàn thiện các thông tin tour.

Tab Thông tin tour ở bước Thêm mới tour bạn đã nhập thông tin, do đó ở bước tiếp theo này bạn có thể sửa nếu cần hoặc bỏ qua và tiếp tục nhập nội dung ở tab Chương trình tour.

Các ngày hành trình tự động sinh ra bằng đúng số ngày độ dài tour bạn đã chọn ở Tab Thông tin chung ở bước 1

Nhấn vào để nhập thông tin về hành trình và dịch vụ sử dụng trong mỗi ngày.

Trong đó:
 1. Ngày: là số ngày thứ mấy trong chương trình tour mà bạn đang nhập (ngày 1, ngày 2, ngày 3, ngày 4...v.v)

 2. Tên hành trình: Tên hành trình tour theo ngày (Hà Nội - Hạ Long, Halong Bay - Hanoi City - Flight to Hue...v.v)

 3. Nội dung: Nội dung ngày đi tour của chương trình tour (như là: đi đâu, ăn gì, làm gì, ngắm gì, hưởng thụ được những gì, v.v). Trong trường hợp bạn copy từ nguồn khác (File word, website...) hãy sử dụng phím tắt Ctrl+Shift+V để paste để loại bỏ các ký tự thừa từ nguồn copy, giúp việc xuất chương trình ra file gửi khách hàng của Sale sau này không bị lỗi định dạng.

 4. Điểm đến: Chọn Tên tỉnh mà tour sẽ đến trong hành trình ngày hôm đó. Trường này chỉ bắt buộc khi bạn sử dụng dịch vụ Vé thắng cảnh để hệ thống kiểm tra được các vé thắng cảnh trong hệ thống có điểm sử dụng trùng điểm đến này trong hành trình tour

 5. Dịch vụ cung cấp: Tích chọn những dịch vụ sử dụng trong ngày đi tour

Lưu ý: Một số dịch vụ cần lưu ý khi lựa chọn sử dụng ở chương trình tour gồm:
 • Khách sạn: Khách sạn được hệ thống tính theo đêm. Ví dụ tour 3N/2D thì chúng ta sẽ tích sử dụng dịch vụ khách sạn ở ngày 1, ngày 2 và ngày 3 check out nên sẽ không tính sử dụng dịch vụ khách sạn vào ngày 3. (Áp dụng tương tự với Cruise)

 • Xe Ôtô: Xe ôtô đi theo hành trình của tour, tất cả các ngày có dùng đến ôtô chúng ta đều tích chọn dịch vụ này. Ở bảng chiết tính tour sẽ có nghiệp vụ để tính giá theo chặng hoặc theo ngày. (Áp dụng tương tự với các đầu dịch vụ còn lại).

Nhấn nút để hoàn thành 01 ngày tour. Áp dụng tương tự với các ngày còn lại để hoàn thành chương trình tour.
Sau khi thiết kế xong các hành trình, chuyển sang bước 3: Thông tin tour

Ở Tab này, bạn hãy nhập các thông tin như: Giới thiệu về chương trình tour với các điểm nổi bật, Giá tour đã bao gồm những gì, không bao gồm những gì, chính sách trẻ em, chính sách thanh toán và các điều kiện hoàn hủy khác'

Bạn có thể nhập trực tiếp nội dung hoặc coppy các nguồn khác. Trong trường hợp bạn copy từ nguồn khác (File word, website...) hãy sử dụng phím tắt Ctrl+Shift+V để paste để loại bỏ các ký tự thừa từ nguồn copy, giúp việc xuất chương trình ra file gửi khách hàng của Sale sau này không bị lỗi định dạng

Các nội dung như: Điều kiện đặt tour, Chính sách trẻ em, Chính sách thanh toán sẽ nếu áp dụng 1 chính sách chung cho tất cả các tour thì ở chi tiết 1 tour sản phẩm bạn có thể bỏ qua. Chúng ta sẽ cấu hình ở Thông tin chung của doanh nghiệp và khi sale xuất file gửi khách hàng hệ thống tự động cập nhật các nội dung này.