Thiết kế chương trình Tour

Thiết kế chương trình tour bao gồm các thông tin tổng quan của tour (Tên tour, mã tour, độ dài tour, loại hình du lịch...), hành trình theo ngày, điểm nổi bật, các chính sách quy định của doanh nghiệp (bao gồm, không bao gồm, hoàn hủy, thanh toán...)

Ở nghiệp vụ này, bạn chỉ cần nhập nội dung trực tiếp trên hệ thống theo các trường dữ liệu hoặc copy từ nguồn tổng hợp khác.

Nghiệp vụ này áp dụng cho vai trò Sản phẩm/Dịch vụ

Truy cập: Quản lý dịch vụ > Tour sản phẩm

Thông tin thêm

Bước 1: Nhấn nút để thêm mới 01 Tour sản phẩm, nhập các thông tin theo mẫu.

Trong đó:
 1. Mã Tour: Có thể gồm chữ, số.Mỗi tour có 1 mã duy nhất và không trùng lặp.

 2. Tên tour: Tên chương trình tour

 3. Loại hình du lịch : Nhấn để chọn những loại hình đã có sẵn trên hệ thống hoặc thêm nhanh loại hình mới.

 4. Số ngày/Số đêm: Độ dài hành trình tour

 5. Tình trạng: Public (Xanh) hoặc Private (Xám). Sale chỉ có thể tạo Booking hoặc báo giá với tour sản phẩm khi ở trạng thái Public.

 6. Loại tour: Loại hình tổ chức của tour (Loại hình tour sẽ không cho phép thay đổi sau khi lựa chọn do liên quan đến hệ thống chiết tính giá tour ở các bước sau)

  - Private: Dòng tour đoàn riêng

  - S.I.C/Group: Dòng tour ghép lẻ nội địa

- Outbound: Dòng tour ghép lẻ Quốc tế

Bước 2: Nhấn để hoàn tất và chuyển bước 2: Chương trình tour

Sau khi thêm mới tour xong, bạn sẽ thấy danh sách các tour sản phẩm của doanh nghiệp. Nhấn chuột phải vào tour bạn mới thêm, chọn Sửa để tiếp tục hoàn thiện các thông tin tour.

Tab Thông tin chung ở bước Thêm mới tour bạn đã nhập thông tin, do đó ở bước tiếp theo này bạn có thể sửa nếu cần hoặc bỏ qua và tiếp tục nhập nội dung ở tab Chương trình tour.

Các ngày hành trình tự động sinh ra bằng đúng số ngày độ dài tour bạn đã chọn ở Tab Thông tin chung ở bước 1

1. Điểm nổi bật

Bạn chỉ cần nhập các thông tin trong ô soạn thảo tương tự như word và trình bày theo nhu cầu. Bên cạnh đó bạn cũng có thể copy từ các nguồn khác và sử dụng tổ hợp phím Ctrl Shift V để paste vào các phần nội dung tương ứng

2. Hành trình

Nhấn vào biểu tượng để hoàn thiện thông tin theo từng ngày hành trình, các thông tin gồm:

 • Tên hành trình theo ngày
 • Tích chọn vào bữa ăn bao gồm theo hành trình
 • Ảnh đại diện theo ngày hành trình tour
 • Nội dung chi tiết của hành trình
 • Điểm đến: Chọn điểm đến là tên Tỉnh nơi sử dụng dịch vụ vé thắng cảnh (Bỏ qua nếu hành trình ko sử dụng dịch vụ Vé thắng cảnh)
 • Dịch vụ: Tích vào các dịch vụ sử dụng theo ngày

Sau đó nhấn , áp dụng tương tự cho các ngày hành trình tiếp theo.

Nhấn để lưu thông tin và chuyển sang tab Chiết tình OP


Hoặc bạn có thể sử dụng chức năng tìm tour để copy các tour sản phẩm mẫu/tour module trên hệ thống và tiến hành điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu, cụ thể như sau:

Bạn nhấn vào

Tại đây bạn có thể sử dụng 1 trong 2 chức năng:

Chức năng 1: Tìm tour sản phẩm áp dụng cho tất cả các ngày hành trình

Tìm kiếm tour theo tên, số ngày, phân hạng sao và nhấn tại tour sản phẩm muốn áp dụng chương trình tour cho Báo giá:

Theo thứ tự: Áp dụng các ngày hành trình tour trong báo giá theo đúng thứ tự của tour sản phẩm. Lựa chọn này hệ thống cũng sẽ copy được bảng chiết tính giá trong tour sản phẩm sang chiết tính OP trong báo giá.

(Lưu ý: Cần chọn tour sản phẩm có độ dài hành trình tương ứng với báo giá)

Tùy chọn: Bạn có thể áp dụng các ngày trong tour sản phẩm, tuy nhiên do đảo thứ tự các ngày hành trình nên hệ thống sẽ ko copy được bảng chiết tính giá các dịch vụ sử dụng

Sau khi copy từ tour sản phẩm, bạn có thể điều chỉnh lại theo nhu cầu và để hoàn tất.

Chức năng 2: Chọn tour module (các tour 1/2 ngày hoặc 1 ngày) áp dụng cho từng ngày

Chức năng tìm tour theo mỗi ngày giúp bạn ghép các tour nửa ngày hoặc 1 ngày vào từng hành trình trong báo giá. Tạo thành 1 báo giá hoàn chỉnh. Chức năng này cũng cho phép copy bảng chiết tính giá tương ứng của mỗi hành trình sang bảng Chiết tính OP

Nhấn và chuyển sang tab Chiết tính tour.

Bảng Chiết tính (tính giá tour, dịch vụ) là tập hợp giá NETT cấu thành lên giá mỗi tour du lich. Hệ thống kết nối trực tiếp tới dịch vụ nhà cung cấp giúp giảm thời gian tìm kiếm Giá dịch vụ + Nhà cung cấp

Ở Tab Chương trình tour, nếu bạn sử dụng chương trình tour mẫu và copy theo thứ tự hoặc sử dụng tour module thì hệ thống sẽ cho phép bạn copy cả bảng chiết tính sang tab Chiết tính tour. Bạn có thể điều chỉnh lại để phù hợp với chương trình đang thiết kế.

Thực hiện chiết tính giá tour theo hướng dẫn tại đây

Ở Tab này, bạn hãy nhập các thông tin như: Giá tour đã bao gồm những gì, không bao gồm những gì, chính sách trẻ em, chính sách thanh toán và các điều kiện hoàn hủy khác

Bạn có thể nhập trực tiếp nội dung hoặc coppy các nguồn khác. Trong trường hợp bạn copy từ nguồn khác (File word, website...) hãy sử dụng phím tắt Ctrl+Shift+V để paste để loại bỏ các ký tự thừa từ nguồn copy, giúp việc xuất chương trình ra file gửi khách hàng của Sale sau này không bị lỗi định dạng

Các nội dung như: Điều kiện đặt tour, Chính sách trẻ em, Chính sách thanh toán sẽ nếu áp dụng 1 chính sách chung cho tất cả các tour thì ở chi tiết 1 tour sản phẩm bạn có thể bỏ qua. Chúng ta sẽ cấu hình ở Thông tin chung của doanh nghiệp và khi sale xuất file gửi khách hàng hệ thống tự động cập nhật các nội dung này.

Update: 12/01/2024