Cập nhật mới

Khi bạn cập nhật lên phiên bản mới nhất, dữ liệu và cài đặt của bạn vẫn không thay đổi.

Thông tin thêm

I. Tính năng mới

Tính điểm hòa vốn tự động khi chiết tính chương trình tour ghép khách lẻ (S.I.C)

Thêm chức năng chiết tính giá trẻ em trong Tour sản phẩm/ Báo giá theo khoảng tuổi

Hiển thị lợi nhuận/khách và lợi nhuận/đoàn trong bảng chiết tính tour sản phẩm

Bổ sung chức năng trong lựa bảng chiết tính theo hạng sao của chương trình tour sản phẩm để phát triển báo giá theo yêu cầu khách hàng cho bộ phận kinh doanh

Thêm chức năng Thu/Chi nội bộ

Hệ thống ticket hỗ trợ tiếp nhận các yêu cầu khách hàng trong quá trình sử dụng TravelMaster

II. Tối ưu

Thay đổi màn hình Dashboard theo phân quyền phòng ban

Phụ thu giá trẻ em cho dịch vụ khách sạn

Thêm field: supplier_country_id cho bảng user

Thêm cancel_date cho default_crm_order, default_yield (Khu vực Booking, Tour điều hành khi hủy)

Thêm field contract_expiry_date (Khu vực NCC): Báo cáo hết hạn HĐ các NCC trong 1,2,3 tháng tới chu kỳ 1 lần/tuần

Thêm field tour_market (thị trường tour) cho khách hàng

Hiển thị thông tin hướng dẫn viên & lái xe vào tab danh sách đoàn trong tour điều hành

Bổ sung các tiêu chí tìm kiếm cho danh sách Đại lý

Hiển thị Dự toán chi tiết trong Tour điều hành

III. Bug Fix

Cho phép sale thêm khoản thu khi khách hàng có phiếu thu chờ