Cập nhật mới

VietISO giới thiệu phiên bản cập nhật mới nhất của phần mềm TravelMaster - công cụ tuyệt vời giúp bạn quản trị và vận hành Doanh nghiệp Lữ hành của mình một cách thông minh.

TravelMaster phiên bản mới nhất không chỉ mang đến sự tiện lợi về mặt quản lý, mà còn cung cấp đầy đủ các tính năng giúp bạn tối ưu hóa hoạt động kinh doanh của mình. Bạn sẽ có khả năng tăng cường vị thế cạnh tranh, nắm bắt các xu hướng thị trường được nhanh chóng hơn, và tạo ra những sản phẩm du lịch tùy chỉnh với khả năng cá nhân hóa độc đáo.
Đơn giản hóa quá trình quản lý tài chính của bạn với TravelMaster! Tích hợp tính năng thanh toán trực tuyến và tự động hóa đối tác liên kết, bạn sẽ không còn phải lo lắng về việc theo dõi công nợ và hiệu suất tài chính nữa. TravelMaster giúp bạn tiết kiệm thời gian và nỗ lực!

Hãy cùng tôi khám phá những tính năng mới hấp dẫn của phiên bản cập nhật tháng 11/2023 này

Thông tin thêm

 • Thay đổi giao diện form booking tour, link chi tiết điều hành tour

 • Bổ sung thêm thị trường khách Outbound trong thêm mới tour sản phẩm

 • Thêm mới chức năng xóa ngày hành trình trong tour sản phẩm, hệ thống tự động đổi thứ tự của các ngày liền kề thay thế cho ngày đã xóa

 • Nhân bản bảng chiết tính giá cho các hạng sao trong tour sản phẩm. Sử dụng chiết tính Không phân hạng sao trong cùng 1 khoảng thời gian áp dụng để nhân bản

 • Thay đổi phương thức tìm kiếm booking thông qua tên của thành viên trong danh sách đoàn ở List booking

 • Chức năng xem chi tiết dự toán ở khu vực điều hành

 • Tính năng Lợi nhuận tài chính, lợi nhuận theo dòng tiền cho phân hệ Kinh doanh

 • Chiết tính sale thêm chức năng import excel

 • Cấu hình user đc quyền sửa các phiếu kế toán đã xác nhận

 • Điều chỉnh tính năng liên quan tới thuế VAT dịch vụ: Đã bao gồm, chưa bao gồm và không chịu thuế

 • Không giới hạn loại hình dịch vụ khi bổ sung cho tour ở vai trò điều hành: Tab Danh sách booking > Thay đổi dịch vụ > Dịch vụ tour

 • Loại bỏ chức năng add on dịch vụ trong Booking tour

 • Tăng số lần có thể đăng nhập sai lên 5, hiện thị thông báo số lần đăng nhập còn lại trước khi bị khóa IP

 • Thêm cấu hình header mail vào cấu hình Brand

 • Bổ sung ghi chú cho báo giá, booking, khách hàng trong danh sách đoàn của sổ tour
 • Hiển thị ghi chú dịch vụ nhà cung cấp trong báo giá dạng tool tip

 • Điều hành xe: Hiển thị các tông tin xe liên quan tới NCC trong dịch vụ điều hành. Khi chuyển xe khác, thêm chức năng lọc theo xe NCC

 • Bổ sung chức năng kéo thả khi làm thay đổi ngày báo giá

 • List quyết toán: thêm thông tin Thực thu, thực chi, lợi nhuận

 • Tối ưu module chiến dịch trong phân hệ Kinh doanh/Marketing

 • Hiển thị giá cuối tuần cho dịch vụ khách sạn ở các phân hệ Bkk, điều hành

 • Thêm field (info_log) cho table _crm_mass_mail_sent

 • Fix lưu log action của hệ thống: Thêm/sửa Nhà cung cấp, dịch vụ nhà cung cấp, khách hàng, đối tác

 • Chỉnh lại From name lấy theo cấu hình email khi lưu log send mail

 • Thêm field tour_market

 • Thêm field : full_name, phone (người phản hồi đặt dịch vụ NCC) default_crm_task_reply

 • Thay đổi cách lấy dữ liệu khách đi tour trong sổ tour

 • Cảnh báo bảo mật khi user đăng nhập trên thiết bị lạ, user được đăng nhập đồng thời trên 2 thiết bị

 • Format định dạng số cho các file xuất excel

 • Điều chỉnh chi tiết công nợ KH, công nợ NCC theo dạng đầu kỳ cuối kỳ