Tổng quan hệ thống

TravelMaster - là phần mềm quản trị, điều hành doanh nghiệp du lịch, được tích hợp các phân hệ nghiệp vụ trong ngành du lịch đặc thù. Với các nghiệp vụ được tích hợp đầy đủ trong phần mềm sẽ trợ giúp tích cực trong quản trị doanh nghiệp du lịch một cách hoàn hảo trong quản lý hoạt động của doanh nghiệp.
Ngoài ra, TravelMaster còn cung cấp công cụ quản trị nhiều phần liên quan đến Công việc, Sổ tour, Sổ dịch vụ, Báo cáo công nợ, Quản trị điều hành tour trong các nghiệp vụ xây dựng sản phẩm, thực hiện tour, thực hiện dịch vụ, booking Online, booking offline, điều hành doanh nghiệp du lịch từ xa, quản lý nhà cung cấp cho mỗi dịch vụ cung cấp trong tour du lịch...v..v..
Người dùng chỉ cần sử dụng một tài khoản duy nhất để truy cập và sử dụng toàn bộ các phần mềm trên, giúp nâng cao hiệu quả công việc, tối ưu và giảm thiểu chi phí cho doanh nghiệp.
TravelMaster phù hợp triển khai cho tất cả các doanh nghiệp du lịch có quy mô từ nhỏ đến lớn thuộc ngành du lịch bao gồm: Công ty du lịch - lữ hành, công ty cung cấp vận chuyển liên quan du lịch và các dịch vụ khác phục vụ trong ngành du lịch..