Khách hàng

TaCRM - CX (Travel Agent Customer Relationship Management) - công cụ Chăm sóc khách hàng được tích hợp trong TravelMaster giúp doanh nghiệp tương tác và quản trị các trải nghiệm của khách hàng tại thời điểm hiện tại hoặc sẽ hình thành trong tương lai, từ đó hình thành các mối quan hệ trong kinh doanh, Chăm sóc, Doanh thu, Công nợ khách hàng ngay trong 01 khách hàng cụ thể, Khai thác vòng đời khách hàng hiệu quả.

TaCRM giúp doanh nghiệp chủ động hơn với khách hàng của mình bằng hệ thống tự động (automation) hỗ trợ TRƯỚC - TRONG - SAU khi sử dụng dịch vụ của Doanh nghiệp về CSKH, Chúc mừng sinh nhật, những dịp đặc biệt của khách hàng để bạn có thể xây dựng mối quan hệ thân thiết và cả những giao dịch với doanh nghiệp

Bạn có nhiều khách hàng tiềm năng, chỉ một số nhỏ trong đó sẽ trở thành khách hàng của bạn. Với nhóm còn lại, bạn vẫn có cơ hội để chuyển họ thành khách hàng trong tương lai. Hãy lưu họ vào CRM và luôn duy trì mối liên lạc với họ.