Báo cáo

Báo cáo là khu vực chuyên biệt dành riêng cho Kế toán. Tổng hợp tất cả những dữ liệu có liên quan đến tài chính doanh nghiệp nhằm giúp Ban lãnh đạo có cái nhìn tổng quan nhất về tình hình kinh doanh của công ty.

Các dữ liệu được quản lý ở khu vực Báo cáo bao gồm: Phiếu thu, phiếu chi, Sổ quỹ tài khoản, Công nợ KH, công nợ NCC, doanh thu dịch vụ, doanh thu nhân viên kinh doanh,....