Hướng dẫn đặt mua

Chọn gói phù hợp với doanh nghiệp của bạn Gói phần mềm hoặc Đăng ký dùng thử miễn phí trước khi mua chính thức.

Lưu ý: Để thuận tiện cho việc thanh toán, chúng tôi tích hợp hệ thống thanh toán trực tuyến giúp bạn chủ động mua phần mềm và cài đặt dễ dàng.

Làm theo các bước sau:

1. Đăng ký dùng thử tại đây

Bạn có thể đăng ký dùng thử miễn phí với điều kiện thông tin doanh nghiệp du lịch của bạn rõ ràng, các trường hợp đăng ký không phải là công ty du lịch, hệ thống không tự động kích hoạt tới bạn, mong bạn thông cảm.

Tham khảo (*) Cách thức truy cập hệ thống TravelMaster dùng thử.

2. Ký hợp đồng:

  • Hợp đồng mẫu (VietISO sẽ gửi email khi có yêu cầu)
  • Thanh lý hợp đồng (bao gồm điều khoản thanh toán 1 lần)
  • Bàn giao tài khoản theo email đăng ký trong hợp đồng

3. Cài đặt (Yêu cầu môi trường)

Tham khảo

update: 24/04/2018