Giá biến đổi/Giá cố định

Giá biến đổi là gì? là một thuật ngữ thường dùng trong cách tính các nhóm tour với dịch vụ được tính tỷ lệ thuận theo số lượng khách du lịch sử dụng dịch vụ đó.

Với mỗi dịch vụ có đặc thù riêng, có thể áp dụng cho giá biến đổi hay cố định tùy thuộc cách tính của điều hành, tuy nhiên khi áp dụng phần mềm TravelMaster, nguyên tắc cho Giá cố định - Biến đổi được định nghĩa như sau:

Để định nghĩa được trong phần mềm Travel Master, hệ thống đã tích hợp các phép toán kép nhằm tính toán sẵn trợ giúp người điều hành không bị sai lệch giá khi áp dụng trong hệ thống

1. Khách sạn: với cách tính 2pax/Rn trong tour sản phẩm, khách thứ 3 được tính =1/2 của Rn thứ nhất, khách thứ 4 được tính = 2Rn

2. Vé thắng cảnh: Số khách tỷ lệ thuận với số lượng vé

3. Bus: Số khách tỷ lệ thuận với số lượng vé

4. Visa: Số khách tỷ lệ thuận với số visa

5. Vé máy bay: Số khách tỷ lệ thuận với số lượng vé

6. Nhà hàng: Tính theo setmenu vì thế số khách sẽ tỷ lệ thuận với số set cần đặt tại nhà hàng/mỗi bữa

7. Cruise: Số khách tỷ lệ thuận với số lượng chỗ trên cabin

8. Land tour: Số khách tỷ lệ thuận với số lượng vé

9. Xe oto: Số lượng xe đặt có thể tỷ lệ thuận (biến đổi), tỷ lệ nghịch (cố định) với số lượng khách

10. Train: Số khách tỷ lệ thuận với số lượng vé

11. Tàu: Số lượng tàu có thể tỷ lệ thuận (biến đổi), tỷ lệ nghịch (cố định) với số lượng khách (lưu ý: Tàu hiện tại được định nghĩa là tàu thuyền đi trên sông, ví dụ: Sông Sài Gòn, thuyền Chùa Hương)

12. Hướng dẫn viên: Số lượng hướng dẫn viên có thể tỷ lệ thuận (biến đổi), tỷ lệ nghịch (cố định) với số lượng khách

13. Dịch vụ khác: Tùy thuộc vào dịch vụ thêm được add tại đây.

Giá cố định là giá không biến đổi cho dù số lượng dịch vụ cung cấp trên một số lượng khách hàng nào đó không đổi,