Kinh doanh/ Marketing

Vai trò Kinh doanh/Marketing trên hệ thống TravelMaster có vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa hiệu suất và tạo ra một quy trình làm việc mượt mà giữa các phòng ban khác nhau. Dưới đây là một số nhiệm vụ và tính năng chính của vai trò này:

1. Quản lý mối quan hệ khách hàng (TaCRM):

  • Lưu trữ thông tin khách hàng: Ghi chú và lưu trữ thông tin chi tiết về khách hàng, bao gồm lịch sử chăm sóc, booking, báo giá và các lưu ý trong quá trình làm việc .
  • Quản lý liên hệ: Tạo và duy trì danh sách liên hệ khách hàng để dễ dàng tương tác và gửi thông điệp tiếp thị.
  • Email tự động: Tự động gửi email chúc mừng sinh nhật, nhắc nhở trước ngày đi tour, cảm ơn sau khi đi tour đến khách hàng để duy trì mối liên kết.
2. Theo dõi quá trình bán hàng:
  • Lập kế hoạch bán hàng: Tạo lịch trình bán hàng để theo dõi và quản lý tiến trình tư vấn, sự kiện, và chiến lược tiếp thị.
  • Theo dõi chặt chẽ quá trình bán hàng: Cập nhật liên tục về tình trạng của các giao dịch và báo giá, booking đang chờ xử lý.
  • Tối ưu hóa chiến lược: Sử dụng dữ liệu từ quá trình bán hàng để điều chỉnh chiến lược bán hàng, tối ưu hóa hiệu suất.
  • Đảm bảo rằng thông tin từ quá trình bán hàng được chuyển đến các bộ phận Điều hành, kế toán một cách mượt mà và chính xác