Yêu cầu cài đặt

Phần mềm TravelMaster là Hệ thống Quản lý, Điều hành, Kinh Doanh và Quản trị công ty du lịch online truy cập mọi lúc mọi nơi

Hầu hết các máy chủ web hiện tại với cài đặt PHP & MySQL, NoSQL đều có khả năng chạy được TravelMaster

Bạn muốn trải nghiệm trước khi mua vui lòng đăng ký dùng thử theo các hướng dẫn của hệ thống

Môi trường yêu cầu:

 • Linux/Centos/Ubuntu * Latest
 • PHP Version 7.4.x - 8.x or Latesst
  • Curl Support (with SSL)
  • GD2 Image Library
  • JSON Enabled
  • PHP Memory Limit: 2GB (recomment: 4GB Ram)
  • PHP Database Extension: PDO
  • XML
  • short_open_tag = on (cat /usr/local/lib/php.ini)
 • MySQL Version 5.7.x and above
  • With MySQL Strict Mode disabled
 • Ioncube Loaders V11.0.2 or later
 • Node v16.16.0 (LTS)
 • Ubuntu or Centos Openssl Decrypt

Hướng dẫn cài đặt

 1. Truy cập https://go.vietiso.com/
 2. Click vào nút Download trong khu vực Sản phẩm/Dịch vụ trong tài khoản khách hàng của bạn để xem chi tiết phần mềm bạn đăng ký

Cài đặt Ioncube

TravelMaster được mã hóa bởi Ioncube để bảo vệ mã nguồn. Hiện nay hầu hết các máy chủ/webhosting đều có Ioncube hỗ trợ biên dịch PHP build theo mặc định, vì thế bạn thường không cần phải làm bất cứ điều gì thêm. Tuy nhiên, nếu bạn cần phải cài đặt Ioncube trên máy chủ, bạn có thể xem Hướng dẫn cài đặt Ioncube của chúng tôi.

Cài đặt TravelMaster

 1. Giải nén file cài đặt và upload lên webhosting, VPS, server của bạn
 2. Đổi tên file config.php.txt thành config.php CHMOD 777 Writeable
 3. Upload toàn bộ code trong thư mục vừa giải nén vào webhosting, VPS, Server của bạn vào thư mục public_html hoặc private_html.
 4. Chạy tên miền đang sử dụng http://www.yourdomain.com/ mà bạn trỏ vào IP hosting trên
 5. Làm theo các bước cài đặt trên màn hình yêu cầu.
 6. Sau khi các bước cài đặt hoàn tất, vui lòng CHMOD file config.php trở về 644.

Yêu cầu sau khi cài đặt /config.php CHMOD 644 Readable /tmp CHMOD 777 Writeable

Nếu bạn gặp bất cứ khó khăn nào trong quá trình đăng ký hay sử dụng vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ kịp thời mọi khó khăn trong mọi thời gian sử dụng.