Tìm kiếm thông minh

Tìm kiếm thông minh

Chúng tôi cung cấp tính năng Tìm kiếm thông minh nhằm hỗ trợ cho bạn trong việc truy xuất dữ liệu trên hệ thống một cách nhanh chóng, hiệu quả.

Bạn có thể sử dụng Chữ, Số hoặc Chữ và Số trong Ô tìm kiếm để hệ thống tìm ra kết quả phù hợp nhất

Bên cạnh đó, bạn có thể tìm theo các tiêu chí có sẵn của hệ thống theo từng vùng dữ liệu chúng tôi đã quy ước.

Các vùng dữ liệu sử dụng tính năng Tìm kiếm thông minh gồm:

1. Nhà cung cấp

- Tìm kiếm theo tiêu chí mặc định:

+ (2) Người tạo: User insert dữ liệu vào hệ thống

+ (3) (4) Quốc gia/ Tỉnh/ Thành phố: Địa chỉ của Nhà cung cấp

+ Các tiêu chí (5) (6)... tùy theo đặc thù của mỗi loại hình nhà cung cấp khác nhau, chúng tôi đã đưa ra các tiêu chí phù hợp

- Tìm kiếm thông minh:

+ Bạn có thể nhập Chữ, Số hoặc Chữ và Số vào ô tìm kiếm (1). Ngoài ra bạn cũng có thể tìm kiếm theo mã NCC và mã ID NCC

+ Hệ thống check điều kiện dữ liệu phù hợp ở 3 trường thông tin: Tên Nhà cung cấp, Email và Số điện thoại

+ Hiển thị kết quả: 10 kết quả/ 1 page, bạn có thể sử dụng để xem kết quả ở các page tiếp theo

2. Tour sản phẩm

- Tìm kiếm theo tiêu chí mặc định:

+ (2) Loại tour: Loại hình tổ chức tour Private hoặc S.I.C

+ (3) Người tạo: User insert dữ liệu vào hệ thống

+ (4) Loại hình du lịch

+ (5) Số ngày: Độ dài tour

+ (6) Trạng thái: Mở/ Đóng

- Tìm kiếm thông minh:

+ Bạn có thể nhập Chữ, Số hoặc Chữ và Số vào ô tìm kiếm (1)

+ Hệ thống check điều kiện dữ liệu phù hợp ở 2 trường thông tin: Mã tour, Tên tour

+ Hiển thị kết quả: 10 kết quả/ 1 page, bạn có thể sử dụng để xem kết quả ở các page tiếp theo

3. Khách hàng

- Tìm kiếm thông minh tại màn hình Dashboard:

+ Bạn có thể nhập Chữ, Số hoặc Chữ và Số vào ô tìm kiếm (1)

+ Hệ thống check điều kiện dữ liệu phù hợp ở 4 trường thông tin: Tên, Email, Số điện thoại, Tên công ty

+ Hiển thị kết quả: 10 kết quả/ 1 page, bạn có thể sử dụng để xem kết quả ở các page tiếp theo

- Tìm kiếm tại Danh sách khách hàng:

Ngoài chức năng tìm kiếm thông minh như tại màn hình Dashboard, bạn có thể tìm kiếm nhiều hơn với các tiêu chí sau:

+ Loại khách hàng (Xem thêm hướng dẫn tạo phân loại khách hàng tại đây)

+ Mã khách hàng

+ Số điện thoại

+ Tên khách hàng

+ Email

+ Brand (Áp dụng với doanh nghiệp có nhiều chi nhánh)

+ Ngày sinh

+ Giới tính

+ Tạo bởi: User đã insert dữ liệu vào hệ thống

+ Hỗ trợ bởi: User đang phụ trách khách hàng

+ Tình trạng

+ Địa chỉ: Quốc gia, Thành Phố

4. Booking

- Tìm kiếm theo tiêu chí mặc định:

+ (2) Ngày tạo: Bạn có thể lựa chọn tìm theo Ngày tạo (Ngày đặt booking) hoặc Ngày sử dụng (Ngày khởi hành tour)

+ (3) Từ ngày... Đến ngày: Khoảng thời gian áp dụng tìm kiếm theo tiêu chí (2) đã chọn

+ (4) Tình trạng: Tình trạng booking: Đặt dịch vụ, Điều hành, Quyết toán...

+ (5) Người bán hàng: Đối với cấp quản lý, sử dụng tiêu chí này để tìm kiếm các booking của nhân viên sale

+ (6) Người điều hành: Tìm kiếm booking theo thông tin điều hành viên phụ trách

- Tìm kiếm thông minh:

+ Bạn có thể nhập Chữ, Số hoặc Chữ và Số vào ô tìm kiếm (1)

+ Hệ thống check điều kiện dữ liệu phù hợp ở 6 trường thông tin: Tên booking, Mã booking, Các thông tin về khách hàng trong phiếu booking (Tên, email, số điện thoại, địa chỉ)

+ Hiển thị kết quả: 10 kết quả/ 1 page, bạn có thể sử dụng để xem kết quả ở các page tiếp theo

5. Điều hành

- Tìm kiếm theo tiêu chí mặc định:

+ (2) Loại tour/ Dịch vụ: Private, SIC, Dịch vụ ngoài (Các dịch vụ bán lẻ không nằm trong tour như: Vé máy bay, vé thăm quan, Phòng khách sạn...)

+ (3) Từ ngày... Đến ngày: Khoảng thời gian đi tour (hệ thống hiển thị các tour có ngày khởi hành hoặc ngày kết thúc nằm trong khoảng thời gian tìm kiếm), ngày sử dụng dịch vụ (dịch vụ ngoài)

+ (4) Tình trạng: Tìm kiếm theo khoảng thời gian tính theo mốc ngày hiện tại: 7 ngày tới, 15 ngày tới...

- Tìm kiếm thông minh:

+ Bạn có thể nhập Chữ, Số hoặc Chữ và Số vào ô tìm kiếm (1)

+ Hệ thống check điều kiện dữ liệu phù hợp:

Dịch vụ tour: Mã tour, Tên tour, Email, Số điện thoại

Dịch vụ ngoài: Mã booking, Tên dịch vụ, Các thông tin về khách hàng (Tên, email, số điện thoại, địa chỉ)

+ Hiển thị kết quả: 10 kết quả/ 1 page, bạn có thể sử dụng để xem kết quả ở các page tiếp theo

Update: 21/08/2021