Đại lý

Truy cập theo đường dẫn: Menu TaCRM -> Đại lý

Các thao tác:

+ Thêm mới Đại lý: Để thêm mới Đại lý, truy cập theo đường dẫn trên, nhấn nút Thêm để hiển thị popup, và nhập các nội dung theo các trường dữ liệu yêu cầu. Sau đó nhấn Lưu lại để lưu lại nội dung vừa nhập.

+ Sửa Đại lý: Để sửa Đại lý nào đó, truy cập theo đường dẫn trên, nhấn nút Xem ở bên phải Đại lý cần sửa hoặc click vào tên Đại lý. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của Đại lý. Tại tab Tổng quan, nhấn để bắt đầu chỉnh sửa các thông tin về Đại lý đó. Sau khi sửa xong thì nhấn để lưu lại thông tin vừa chỉnh sửa.

+ Xóa Đại lý: Để xóa Đại lý nào đó, truy cập theo đường dẫn trên, nhấn chuột phải vào Đại lý cần xóa rồi chọn Xóa để mở popup và xác nhận một lần nữa bằng cách chọn OK để xóa hoàn toàn Đại lý đó khỏi hệ thống. Nếu không muốn xóa thì nhấn Cancel.

+ Tìm kiếm Đại lý: Truy cập theo đường dẫn trên

Tại đây, bạn có thể tìm kiếm các Đại lý theo các điều kiện khác nhau:

 • Phân loại khách hàng theo: Không phân loại / Tin cậy / Thân thiết
 • Quốc gia cần tìm kiếm/lọc
 • Tỉnh/TP cần tìm kiếm/lọc

** Tham khảo cách chỉnh sửa và xóa thông tin của Đại lý tại đây

1. Thông tin chung:

Bao gồm các thông tin chung quan trọng về Đại lý. Dưới đây là một số thông tin quan trọng cần phải nhập:

 • Tên: Tên Đại lý
 • Nguồn gốc: Đại lý này được tìm thấy bởi ai hoặc ở đâu. Ví dụ: Nhân viên tự tìm (Email, ngoài phố, Internet), Đối tác giới thiệu, Thông qua hội thảo v.v….
 • Địa chỉ
 • CMTND / Passport
 • Ngày sinh
 • Email
 • Điện thoại
 • File liên quan

2. Liên hệ:

Thông tin về người có thể liên hệ trực tiếp. Một số trường quan trọng cần nhập đầy đủ thông tin:

 • Họ tên
 • Chức danh / Chức vụ
 • Phòng ban
 • Điện thoại
 • Email

  3. Booking:

  Thống kê các Tour mà Đại lý này đặt.

  4. Tài khoản NH:

  Thông tin về các ngân hàng mà Đại lý đăng ký để thanh toán

  Các thông tin cần lưu ý tại Tab TK ngân hàng:

  • Số tài khoản
  • Tên tài khoản
  • Tên ngân hàng
  • Mở tại chi nhánh
  • Swift code

  5. Công việc:

  Thông tin các công việc với Đại lý

  Các thông tin cần lưu ý tại Tab công việc:

  • Công việc: Tên công việc
  • Ngày bắt đầu / Ngày kết thúc: Ngày bắt đầu và kết thúc công việc được giao
  • Người giao việc: Người giao công việc
  • Người thực hiện: Người thực hiện công việc được giao
  • Loại công việc: Loại công việc được giao
  • Mức độ ưu tiên: Gồm các mức độ ưu tiên trong công việc được giao
  • Thời gian hoàn thành: Lượng thời gian hoàn thành công việc được giao (Giờ / Phút / Ngày)
  • Diễn giải/Ghi chú: Thông tin công việc được giao
  • Đính kèm: Văn bản, hình ảnh, dữ liệu đính kèm liên quan đến công việc được giao

  6. Lịch hẹn:

  Thông tin các lịch hẹn với Đại lý

  Các thông tin cần lưu ý khi tại Tab lịch hẹn:

  • Nội dung
  • Địa điểm
  • Loại công việc
  • Người tham gia
  • Ngày bắt đầu / Ngày kết thúc
  • Diễn giải

  7. Emails:

  Thông tin các emails