Trung tâm trợ giúp

Để nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, chúng tôi cung cấp chức năng Ticket trong hệ thống TravelMaster. Bạn có thể chủ động gửi các yêu cầu liên quan tới phần mềm TravelMaster mà đang mong muốn giải đáp mọi thông tin về nó. Bạn hãy truy cập vào phần mềm để gửi yêu cầu hỗ trợ trực tiếp tới bộ phận hỗ trợ của chúng tôi, ticket sẽ được tiếp nhận và hỗ trợ trong thời gian sớm nhẩt.

Thông tin thêm

Để hỗ trợ quý khách 1 cách chủ động và nhanh chóng, chúng tôi cung cấp hệ thống tài liệu hướng dẫn online bao gồm tài liệu đọc và video. Các tài liệu này được cập nhật liên tục theo phiên bản mới nhất mà chúng tôi đã phát hành.

1. Từ phần mềm TravelMaster

Trong mỗi màn hình làm việc, chúng tôi đều gắn link tài liệu hướng dẫn của nghiệp vụ cho khu vực bạn đang thao tác. Hãy nhấn vào dấu để tìm thông tin bạn cần trong tài liệu chúng tôi đã cung cấp.

2. Từ trung tâm trợ giúp

Tại góc Trái dưới thanh menu, chúng tôi có biểu tượng bạn hãy nhấn vào để đi tới Trung tâm trợ giúp của VietISO.

Tiếp tục nhấn vào "Truy cập tài liệu hướng dẫn"

Ở đây bạn có thể tìm kiếm thông tin hướng dẫn theo nhu cầu

Update: 10/06/2023

Trong 1 số trường hợp bạn không tìm được thông tin qua hệ thống tài liệu hướng dẫn online, hãy liên hệ với đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi và mô tả chi tiết mong muốn cần giải đáp của bạn.

Các ticket yêu cầu từ bạn sẽ được bộ phận dự án tiếp nhận, đánh giá phân loại và hỗ trợ theo mức độ ưu tiên; thời gian phản hồi trong 24h.

Trên màn hình, chúng tôi có biểu tượng bạn hãy nhấn vào Gửi ticket.

Trong Trung tâm trợ giúp, mục Tạo yêu cầu bạn hãy nhập các nội dung mô tả chi tiết về mong muốn cần hỗ trợ:

Trong phần Giải thích vấn đề bạn đang gặp phải hãy mô tả chi tiết về khu vực bạn đang thao tác trên hệ thống, vấn đề gặp phải là gì, booking/báo giá/tour điều hành...và đặc biệt trong khu vực này có hỗ trợ chức năng paste hình ảnh.Việc mô tả chi tiết của bạn sẽ giúp cho đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi tiếp cận yêu cầu nhanh chóng và đưa ra hướng dẫn chính xác.

Update: 10/06/2023