Ứng dụng & Quy trình

Phần mềm luôn được cập nhật liên tục. Vì thế, những hướng dẫn dưới đây rất quan trọng đối với bạn trong quá trình sử dụng sản phẩm TravelMaster khi gặp khó khăn trong thao tác cũng như gặp những chức năng mới.

Nghiệp vụ quản lý Công ty du lịch không phải doanh nghiệp nào cũng có mô hình quản lý một cách bài bản, kiểm soát được các phát sinh về chất lượng cũng như thay đổi nhu cầu thực tế của khách du lịch.

- Nghiệp vụ Sales - Kinh doanh

- Nghiệp vụ Book/ đặt dịch vụ phục vụ điều hành

- Nghiệp vụ Điều hành (OP) - Điều hành tour một cách chuẩn mực, kiểm soát các phát sinh sai sót trong quá trình tour OnSide

- Hệ thống Kế toán (ACC) - Kế toán các khoản Thu/Chi/công nợ cho các dịch vụ cho một hoặc nhiều tour cụ thể cho một khoảng thời gian hoặc cho một ngày tổ chức tour cụ thể.

Những điều bạn có thể quan tâm

Cẩm nang ứng dụng phần mềm

Hệ thống

Sản phẩm/Dịch vụ

Marketing

Kinh doanh

Điều hành

Kế toán/Báo cáo

Video hướng dẫn thao tác

update: 21/06/2021

Update 16/03/2021