Quyết toán

Nội dung chính

Quy trình thực hiện Quyết toán cho 01 tour điều hành hay dịch vụ đã cung cấp như sau

Quyền truy cập: Giám đốc, Điều hành tour

Bước 1: Truy cập Menu > Điều hành > Điều hành dịch vụ

Tại cuối mỗi dòng Tên tour/Dịch vụ trên danh sách màn hình Điều hành dịch vụ có nút 3 chấm, nhấn Quyết toán Tour và bạn cần xác nhận việc muốn thực hiện việc Quyết toán không bằng cách nhấn OK để chuyển sang trạng thái Quyết toán

truy cập Quyết toán

Điều kiện để thực hiện Quyết toán

  1. Các dịch vụ dều đã được thực hiện ĐẶT DỊCH VỤ và được nhà cung cấp Xác thực
  2. Đối với Đoàn - DỊCH VỤ có tình trạng là ĐÓNG
  3. Trạng thái của DỊCH VỤ là Kết thúc

Bước 2: Truy cập chi tiết Tên tour/Dịch vụ và nhấn vào Tab QUYẾT TOÁN để xem chi tiết các thông tin hệ thống đã kết xuất từ kết quả điều hành

Để xem tour thực hiện nào đó, chúng ta nhấn chuột phải vào tour cần xem và chọn . Một bảng popup hiện ra với đầy đủ thông tin dịch vụ và chi phí, lợi nhuận,....

Hình ảnh: Thao tác khi nhấn Xem bảng quyết toán của một tour thực hiện

Dữ liệu có trong bảng này thể hiện một cách chi tiết Các thông tin như: Tên tour thực hiện, mã tour thực hiện, số khách, ngày khởi hành, ngày kết thúc, thực chi, dự chi, thực thu, dự thu. danh sách các khoản chi khác,...

Đặc biệt, trong bảng xem chi tiết tour quyết toán này sẽ hiển thị lợi nhuận tour sau khi đã trừ VAT và tính % lợi nhuận cùa tour đó.

+ Bảng giá: Gồm các thông tin về tổng phí ước tính các dịch vụ của tour, số khách, chi phí tính cho một khách trong tour, mức lợi nhuận dựa trên khoản dự chi, dự thu của tour đó.

Hình ảnh: Dữ liệu số liên quan đến giá tour thực hiện

Lưu ý:

  • Đối với tour SIC có bao gồm dịch vụ ngoài, các chi phí dịch vụ ngoài sẽ được tính riêng biệt.
  • Đối với tour Private có sử dụng dịch vụ ngoài, các chi phí dịch vụ ngoài sẽ được tính cộng gộp vào giá trị của tour.

Hình ảnh: Tour SIC có dịch vụ ngoài, các dịch vụ ngoài sẽ được tính riêng biệt.

+ Tạm tính lãi và thuế: Hiển thị Tổng thu, Tổng VAT mua vào, Tổng VAT bán ra, lãi gộp và % lãi gộp dựa trên số liệu dự tính (tổng dự chi, tổng dự thu)

+ Thực tính lãi và thuế: Tổng thực thu, Tổng thực chi, VAT bán ra và VAT mua vào thực dựa trên số tiền đã thanh toán dịch vụ cho Nhà cung cấp, lãi gộp và % lãi gộp dựa theo thu, chi thực tế của tour đó. Đây sẽ là số liệu cuối cùng, số liệu chuẩn của tour.

Update: 20/03/2024

Thông tin thêm

3. Phân tách quyết toán:

Chức năng này áp dụng với Group Tour (SIC Tour)

Khi một tour thực hiện bao gồm nhiều booking của nhiều Sales khác nhau thì chức năng năng phân tách quyết toán này giải quyết khó khăn trong việc kiểm soát tổng thu, chi, giảm trừ và công nợ của từng sales trong Tour thực hiện

Bảng Phân tách quyết toán này sẽ hiển thị doanh thu, tổng thu, tổng chi theo từng sale cụ thể và từng booking cụ thể.

Hình 1: Gồm các thông tin về Mã booking, nhân viên bán hàng, tổng thu, thực thu, giảm trừ và công nợ theo từng Booking

Hình 2: Tổng hợp dữ liệu tất cả các booking trong tour thực hiện của 1 nhân viên bán hàng gồm Tổng chi, Tổng thu, Lãi gộp và % lãi gộp