Sản phẩm/dịch vụ

Vai trò Sản phẩm/dịch vụ có chức năng:

  • Quản lý hệ thống giá dịch vụ của nhà cung cấp theo các nguyên tắc hợp đồng.
  • Thiết kế các chương trình tour sản phẩm.

Nghiệp vụ của Vai trò này giúp tính giá cho các sản phẩm du lịch và xây dựng một thư viện dịch vụ đầy đủ trước khi đưa chúng ra thị trường