Tiện ích

Những tiện ích dưới đây giúp kết nối tốt hơn với các tính năng quản lý của hệ thống. Hệ thống đưa ra các shortcut truy cập nhanh hơn.
Ở đây, bạn có thể truy cập trực tiếp vào phân hệ và cấu hình chúng, trước khi trực tiếp tại các phân hệ mà chúng liên quan.
Vui lòng xem thêm các chức năng trong từng phân hệ chi tiết ở dưới đây: