Chiết tính tour

Bảng Chiết tính là tập hợp giá NETT cấu thành lên giá mỗi tour du lich. Hệ thống kết nối trực tiếp tới dịch vụ nhà cung cấp giúp giảm thời gian tìm kiếm Giá dịch vụ + nhà cung cấp, đặc biệt hệ thống có thời gian lưu lâu dài và không bị mất, nhầm lẫn trong quá trình lưu trữ và điều hành, kiểm tra giá tại bất kỳ thời gian nào trong năm kinh doanh.

Khi tạo ra một tour du lịch, bạn cần chọn các Dịch vụ cung cấp cho mỗi ngày tour dựa trên cam kết chất lượng, giá cung cấp đối với khách hàng

Truy cập Menu > Dịch vụ > Tour sản phẩm: Bạn nhấn chuột phải vào Tour sản phẩm bạn cần Chiết tính, chọn Chiết tính tour

Trước tên tour, hệ thống hiển thị các ô vuông màu, trong đó:

Tour đã được chiết tính đầy đủ các dịch vụ

Tour đã chiết tính nhưng còn thiếu 1 số dịch vụ chưa được chiết tính

Tour chưa chiết tính giá cho các dịch vụ

Khi truy cập vào bảng chiết tính giá tour, bạn cần cấu hình 1 số dữ liệu trước khi chúng ta bắt đầu chiết tính giá chi tiết cho mỗi dịch vụ

Nhấn Cấu hình chiết tính góc trên bên phải và tiến hành cài đặt

1. Quản lý hành trình

Trong khi chiết tính giá, chúng ta có thể điều chỉnh lại nội dung chương trình tour, các dịch vụ sử dụng theo ngày ngay tại đây một cách linh hoạt.

Thao tác sửa chương trình tương tự như khi chúng ta thiết kế tour sản phẩm, chi tiết tại đây.

2. Quản lý thời gian áp dụng

Thời gian áp dụng của bảng chiết tính tour.

Một tour có thể tạo nhiều khoảng thời gian áp dụng để điều chỉnh phù hợp với giá và các nhà cung cấp theo mùa cao điểm, thấp điểm

Có thể thao tác để sửa thời gian, tỷ lệ lợi nhuận cho các khoảng thời gian

Lưu ý: Các khoảng thời gian không được trùng nhau, tại 1 thời điểm chỉ áp dụng được 1 chính sách giá

Khi bạn thêm 1 khoảng thời gian áp dụng hệ thống sinh ra tự động 1 bảng chiết tính giá tour, điều chỉnh tỷ lệ lợi nhuận như đã cài đặt trước đó. Bạn có thể thay đổi

Khi bạn thêm 1 khoảng thời gian áp dụng hệ thống sinh ra tự động 1 bảng chiết tính giá tour, điều chỉnh tỷ lệ lợi nhuận như đã cài đặt trước đó.

Bạn có thể thay đổi lại các nhà cung cấp, dịch vụ phù hợp với chương trình tour đó theo từng khoảng thời gian áp dụng

3. Xóa trắng bảng chiết tính

Thao tác này giúp bạn xóa toàn bộ dữ liệu dịch vụ của nhà cung cấp trong bảng chiết tính.

4. Quản lý khoảng khách

Chức năng này sẽ cho phép bảng chiết tính tự động tính giá dựa trên các khoảng khách hàng mà bạn thiết lập. ví dụ: 1pax - 2pax, 3pax - 4pax... và lựa chọn loại số chỗ xe ôtô bạn sẽ sử dụng cho mỗi nhóm khách

Bạn có thể các khoảng khách, để sửa các khoảng cách đã thêm và để xóa 1 khoảng khách

FOC: Chính sách FOC của doanh nghiệp lữ hành áp dụng cho khách hàng, Cột FOC là số lượng pax được miễn phí khi booking (Ví dụ 10 pax, FOC 1: Hệ thống tính tổng chi phí đoàn cho 10 pax và chia cho 9 pax để ra giá Nett 1 pax)

Lưu ý:

- Đối với tour SIC: Khoảng khách là số lượng khách tối đa của đoàn khi chúng ta tổ chức. Nếu số khách tối đa là n thì bạn cần tạo 2 khoảng khách từ 1 đến n-1 và khoảng còn lại là n-n. Do tour SIC là dòng ghép khách lẻ nên booking của mỗi sale có thể chỉ có 1,2 pax, nên chúng ta cần tạo nhóm 1- (n-1) để hỗ trợ cho quy trình bán hàng phía sau. Còn nhóm n-n để hệ thống tính giá chính xác cho 1 pax.

Ví dụ: Với Tour A công ty sẽ tổ chức các đoàn với số pax mở bán tối đa 1 ngày là 45pax

Bạn cần tạo 2 khoảng khách là 1-44 và khoảng thứ 2 là 45-45.

Khi chiết tính giá, hệ thống sẽ tính chính xác các dịch vụ sử dụng, chi phí cho 1 pax trong đoàn 45 pax

- Đối với tour Private: Khoảng khách này là số khách mà chúng ta hay bán. (Có thể điều chỉnh linh hoạt ở quy trình bán hàng phía sau theo số khách cụ thể)

- FOC theo đoàn chỉ áp dụng cho tour Private.

Nếu chỉ nhập 1 nhóm khách/khoảng khách và áp dụng FOC, hệ thống sẽ tự động áp dụng và hiển thị số lượng FOC cho các nhóm khách/khoảng khách lớn hơn.

Ví dụ như hình ảnh trên, nhập FOC cho 10 khách là 1 nhưng không nhập FOC cho các khoảng 16 khách và 20 khách. Hệ thống sẽ tự động cập nhật cho 2 nhóm khách lớn hơn này là 1 FOC. Nhưng nếu bạn nhập số FOC khác cho các nhóm khách lớn hơn, hệ thống sẽ ghi nhận số FOC mà bạn nhập cho các khoảng khách đó

5. Cấu hình SIC Tour

Chức năng này chỉ áp dụng đối với tour SIC, đây cũng là điểm khác biệt duy nhất giữa tour SIC và Private.

Đối với tour SIC doanh nghiệp sẽ có kế hoạch tổ chức trước, sau đó Sale bán hàng và chuyển Điều hành thực hiện tổ chức tour theo kế hoạch.

Bộ phận sản phẩm cần tính giá Nett tour, số lượng người tối thiểu để tổ chức được tour, giá bán 1 người để đạt lợi nhuận kỳ vọng

Trong hệ thống phần mềm TravelMaster, chúng tôi hỗ trợ nhà tổ chức tính giá Nett cho 1 pax của nhóm khách sẽ tổ chức.

Do mỗi doanh nghiệp có những chi phí cũng như lợi nhuận kỳ vọng khác nhau nên bộ phận xây dựng sản phẩm cần tính khoảng hòa dựa trên giá Nett và nhập vào bảng giá ở Cấu hình SIC Tour, đây là giá bán áp dụng cho sale của doanh nghiệp khi bán cho Đại lý và Khách lẻ.

- Thời gian áp dụng: Khoảng thời gian áp dụng giá bán tour.

- Phân hạng sao: Với 1 chương trình tour, doanh nghiệp lữ hành có thể cung cấp cho nhiều đối tượng với những nhu cầu khác nhau. Do đó chức năng phân hạng tour hỗ trợ doanh nghiệp quản lý hệ thống giá và dịch vụ theo từng hạng tour.

Để phân hạng sao: Chọn > Chọn hạng sao sau đó nhập giá như trên.

6. Chương trình tour

Chức năng xuất chương trình tour ra file word, các thông tin bao gồm:

+ Thông tin của doanh nghiệp lữ hành

+ Tên tour

+ Số ngày/ Số đêm

+ Tóm tắt hành trình tour

+ Chương trình chi tiết mỗi ngày

+ Bảng giá theo số Pax, cùng chính sách FOC nếu có

+ Thông tin lưu trú

7. Export bảng chiết tính

Chức năng xuất bảng chiết tính ra file excel. Sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp cần lưu bản cứng hoặc trình ký.

8. Thực hiện chiết tính giá tour

a) Phân hạng sao

Chọn hạng sao để phù hợp với nhu cầu của từng nhóm khách hàng và chiết tính giá với từng hạng sao

Để phân hạng sao: Chọn > Chọn hạng sao sau đó nhập giá tương ứng với từng hạng sao cần chiết tính.

b) Chiết tính tour

Dịch vụ sử dụng mỗi ngày được thống kê theo Loại hình Nhà cung cấp

Click chuột vào để lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ phù hợp

- Nhà cung cấp: gõ tên Nhà cung cấp vào ô "Lựa chọn nhà cung cấp" hoặc nhấn vào hình tam giác để tìm kiếm dữ liệu nhà cung cấp trong hệ thống

Nhấn vào để chọn 1 nhà cung cấp, lúc này hệ thống sẽ hiển thị toàn bộ dịch vụ của nhà cung cấp đó

Bạn có thể sử dụng các tiêu chí trong ô search để tìm kiếm nhà cung cấp phù hợp 1 cách nhanh nhất:

- Ô tìm kiếm: Tên dịch vụ

Hệ thống lấy mặc định ngày theo thời gian hiện tại để tìm kiếm các dịch vụ thoải mãn về thời gian cung cấp, bạn có thể thay đổi lại về thời gian tìm kiếm phù hợp.

- Để hiển thị tất cả các dịch vụ của nhà cung cấp, bạn nhấn vào để xóa các tiêu chí lọc

- Các dịch vụ đã hết thời gian áp dụng hệ thống có biểu tượng để bạn dễ dàng nhận biết. Tuy nhiên với trường hợp hết thời gian áp dụng nhưng giá dịch vụ nhà cung cấp không thay đổi thì bạn vẫn có thể chọn sử dụng dịch vụ này cho tour

- VND...Từ....Đến: Nhập khoảng giá Nett để tìm kiếm các dịch vụ thỏa mãn về tiêu chí giá

Tick vào dịch vụ muốn lựa chọn và nhấn

Nếu dịch vụ chưa có trong danh sách, nhấn để thêm nhanh dịch vụ cho Nhà cung cấp

Lưu ý khi áp dụng 1 dịch vụ:

- Sau khi đã lựa chọn dịch vụ, hệ thống sẽ tự động hiển thị Giá Nett, bạn có thể sửa giá này nếu cần.

(Khi sửa ở đây, giá chỉ áp dụng cho tour sản phẩm này và không bị thay đổi ở khu vực nhà cung cấp)

- Ô Loại: Hiện thị 2 lựa chọn đó là Giá biến đổi (áp dụng cho 1 người) và Giá cố định (Áp dụng cho cả đoàn)

- Ngày áp dụng: Hệ thống hiển thị toàn bộ các ngày sẽ sử dụng dịch vụ này, bạn có thể áp dụng dịch vụ của 1 nhà cung cấp cho tất cả các ngày hoặc mỗi ngày sử dụng 1 nhà cung cấp khác nhau, tùy theo mục đích sử dụng

- Loại áp dụng: Giá Biến đổi/ Cổ định áp dụng theo ngày sử dụng. Xem thêm loại giá biến đổi/cố định tại đây

Một số dịch vụ được áp dụng chính sách FOC đã nhập từ Nhà cung cấp, hệ thống sẽ tự động hiển thị số lượng FOC dịch vụ ngay bên cạnh giá của dịch vụ ở khoảng khách tương ứng

Nhấn để hoàn tất thao tác chọn dịch vụ trong bảng chiết tính. Thao tác tương tự với các loại dịch vụ khác

c) Sau khi chiết tính hoàn tất các dịch vụ:

- Đối với tour Private: Nhập tỷ lệ Markup Rate để tính giá cho khách hàng dựa trên hệ thống chi phí Nett đã có

- Đối với tour SIC: Thao tác Cấu hình bảng chiết tính > Chọn Cấu hình SIC tour để nhập giá bán, xem thêm tại đây

** Hướng dẫn chi tiết thao tác chiết tính các dịch vụ cụ thể:

(1) Giá biến đổi là giá áp dụng cho 1 người (xem thêm) Giá cố định là giá áp dụng cho cả ngày (chia cho cả đoàn) (xem thêm)

(2) Đối với mỗi dịch vụ, bạn sẽ nhận được cửa sổ chức năng tương ứng với từng loại hình và nghiệp vụ riêng biệt.

a. Khách sạn

Dịch vụ này sẽ mặc định tính bằng Giá biến đổi. Các trường cần lưu ý trong mục chiết tính khách sạn:

(Hình ảnh: Lựa chọn dịch vụ khách sạn)

- Nhà cung cấp: nhấn vào màn hình mở ra cửa sổ mới, bạn có thể sử dụng ô tìm kiếm nhanh khách sạn hoặc lọc theo các tiêu chí Tỉnh/TP, Dòng khách sạn, Hạng khách sạn. Sau đó chọn khách sạn, cửa sổ bên phải bạn sẽ hiện ra danh sách các phòng có trong khách sạn mà bạn chọn, chọn phòng mà bạn muốn sử dụng cho chiết tính giá. Sau đó nhấn để lưu lại.

- Loại: Giá biến đổi/Giá cố định (mặc định là Giá biến đổi đối với dịch vụ này). Xem quy ước giá biến đổi, cố định tại đây.

- Loại phòng, Tiền tệ, Giá Nett FIT, Extra: Sẽ tự động điền theo phòng bạn chọn.

- Loại áp dụng: Giá biến đổi/Giá cố định áp dụng cho ngày sử dụng dịch vụ

Lưu ý:

+ Riêng đối với tour Private, tại bảng giá khách sạn sẽ hiển thị thêm giá Phụ phí Phòng đơn (Single Supplement)
(Hình ảnh: Giá Single Supplement tại dịch vụ Khách sạn)
+ Phòng đơn (Single Supplement) sẽ không tính vào tổng giá trị của tour, chỉ mang tính hiển thị để nắm được chi phí cần thu thêm nếu khách có nhu cầu ở riêng phòng. Phụ phí này được tính bằng công thức:
Phụ phí phòng đơn = Giá 1 phòng - (Giá 1 phòng/số khách tối đa 1 phòng)
Ví dụ: Giá 1 phòng = 3.600.000đ, tiêu chuẩn tối đa 3 khách/phòng
Khi đó, Phụ phí phòng đơn = 3.600.000 - (3.600.000/3) = 2.400.000đ
+ Khi chiết tính giá khách sạn, hệ thống sẽ mặc định tính theo giá ngày thường vì lúc này vẫn chưa biết khách sẽ đặt tour vào ngày nào.

b. Nhà hàng

Dịch vụ này có thể bao gồm các bữa ăn sáng, ăn trưa, ăn tối. Các trường cần lưu ý trong mục chiết tính Nhà hàng:

- Lựa chọn bữa ăn: Ăn trưa / Ăn sáng / Ăn tối

- Nhà cung cấp: nhấn , màn hình mở ra cửa sổ mới, bạn có thể sử dụng ô tìm kiếm nhanh nhà hàng hoặc lọc theo tiêu chí Tỉnh/TP. Sau đó chọn nhà hàng, cửa sổ bên phải bạn sẽ hiện ra danh sách thực đơn có trong nhà hàng mà bạn chọn, chọn thực đơn mà bạn muốn sử dụng cho chiết tính giá. Sau đó nhấn để lưu lại.

- Loại: Giá biến đổi/Giá cố định (mặc định là Giá biến đổi đối với dịch vụ này). Xem quy ước giá biến đổi, cố định tại đây.

- Nhà hàng, Tiền tệ, Giá Nett, Extra: Sẽ tự động điền theo thực đơn bạn chọn.

Lưu ý: bạn có thể thêm các bữa ăn sáng, ăn trưa, ăn tối trong cùng ngày hôm đó bằng cách chọn ở cột hành trình.

c. Vé thắng cảnh

Dịch vụ này có thể bao gồm nhiều vé thăm quan. Thao tác như sau:

- Nhà cung cấp: Sau khi nhấn vào trong bảng chiết tính phần Vé Thăm Quan, màn hình mở ra cửa sổ mới gồm thông tin về dịch vụ Vé thăm quan của các Nhà cung cấp có dịch vụ phù hợp với điểm đến mà trong hành trình Tour có đi qua. (Xem thêm về hành trình Tour tại đây)

Hình ảnh: Lựa chọn dịch vụ cho NCC Vé thắng cảnh trong Chiết tinh tour

+ Hệ thống sẽ check các điểm đến mà tour này đi qua trong từng ngày sử dụng dịch vụ VTC (Xem thêm tại đây)
+ Tick vào loại dịch vụ muốn sử dụng
+ Tick số ngày muốn sử dụng dịch vụ đó
+ Chọn loại: Biến đổi, cố định (tìm hiểu giá Biến đổi, cố đinh tại đây)

- Loại: Giá biến đổi/Giá cố định (mặc định là Giá biến đổi đối với dịch vụ này). Xem quy ước giá biến đổi, cố định tại đây.

- Vé thắng cảnh, Tiền tệ, Giá Nett, Extra: Sẽ tự động điền theo vé thăm quan bạn chọn.

- Ghi chú

d. Vận chuyển

Ở đây, bạn cần lưu ý đến các khoảng khách mà bạn thiết lập từ trước. Ví dụ: 1P/7 chỗ, 3P/16 chỗ, 7P/24 chỗ, v.v... Các trường cần lưu ý trong mục chiết tính Vận chuyển:

(Hình ảnh: Bảng chiết tính dịch vụ Xe ô tô trong Chiết tinh tour

- Nhà cung cấp:

+ Nhấn vào màn hình sẽ hiện ra danh sách dịch vụ Xe ôtô có trong nhà cung cấp mà bạn chọn (căn cứ theo số chỗ)

+ Tick ngày áp dụng cho từng dịch vụ vừa chọn

+ Chọn loại: Biến đổi, cố định (tìm hiểu giá Biến đổi, cố đinh tại đây)

- Loại áp dụng: Giá biến đổi/Giá cố định. Có thể chọn loại Biến đổi hay Cố định để phù hợp với dịch vụ cung cấp. Xem quy ước giá biến đổi, cố định tại đây.

- Ngày áp dụng: Tick vào các ngày cũng sử dụng dịch vụ xe ôtô mà bạn vừa chọn

- Xe ôtô, Giá Nett, Tổng chi phí: Sẽ tự động điền theo dịch vụ xe ôtô bạn chọn. Sau đó nhấn để lưu lại các thông tin

e. Hướng dẫn viên

Các trường cần lưu ý trong mục chiết tính Hướng dẫn viên:

- Nhà cung cấp: nhấn vào màn hình mở ra cửa sổ mới, bạn có thể sử dụng ô tìm kiếm nhanh hướng dẫn viên hoặc lọc theo các tiêu chí Tỉnh/TP, Ngôn ngữ, Giới tính. Sau đó chọn nhà cung cấp, cửa sổ bên phải bạn sẽ hiện ra danh sách hướng dẫn viên có trong nhà cung cấp mà bạn chọn, chọn hướng dẫn viên mà bạn muốn sử dụng cho chiết tính giá. Sau đó nhấn để lưu lại.

- Loại: Giá biến đổi/Giá cố định (mặc định là Giá cố định đối với dịch vụ này). Xem quy ước giá biến đổi, cố định tại đây.

- Ngôn ngữ, Tiền tệ, Giá Nett, Extra: Sẽ tự động điền theo hướng dẫn viên bạn chọn.

- Phụ phí lái xe: bao gồm phí vận chuyển, phí ăn uống, phí khách sạn (ghi thêm nếu có).

g. Bus

Các trường cần lưu ý trong mục chiết tính Bus:

- Nhà cung cấp: nhấn vào màn hình mở ra cửa sổ mới, bạn có thể sử dụng ô tìm kiếm nhanh bus hoặc lọc theo tiêu chí Tỉnh/TP. Sau đó chọn nhà cung cấp, cửa sổ bên phải bạn sẽ hiện ra danh sách bus có trong nhà cung cấp mà bạn chọn, chọn bus mà bạn muốn sử dụng cho chiết tính giá. Sau đó nhấn để lưu lại.

- Loại: Giá biến đổi/Giá cố định (mặc định là Giá biến đổi đối với dịch vụ này). Xem quy ước giá biến đổi, cố định tại đây.

- Bus, Tiền tệ, Giá Nett, Extra: Sẽ tự động điền theo bus bạn chọn.

h. Visa

Các trường cần lưu ý trong mục chiết tính Visa:

- Nhà cung cấp: nhấn vào màn hình mở ra cửa sổ mới, bạn có thể sử dụng ô tìm kiếm nhanh dịch vụ Visa hoặc lọc theo tiêu chí Tỉnh/TP. Sau đó chọn nhà cung cấp, cửa sổ bên phải bạn sẽ hiện ra danh sách dịch vụ Visa có trong nhà cung cấp mà bạn chọn, chọn dịch vụ Visa mà bạn muốn sử dụng cho chiết tính giá. Sau đó nhấn để lưu lại.

- Loại: Giá biến đổi/Giá cố định (mặc định là Giá biến đổi đối với dịch vụ này). Xem quy ước giá biến đổi, cố định tại đây.

- Dịch vụ Visa, Tiền tệ, Giá Nett, Extra: Sẽ tự động điền theo dịch vụ Visa bạn chọn.

- Ghi chú.

i. Vé máy bay

Các trường cần lưu ý trong mục chiết tính vé:

- Nhà cung cấp: nhấn vào màn hình mở ra cửa sổ mới, bạn có thể sử dụng ô tìm kiếm nhanh Vé máy bay hoặc lọc theo tiêu chí Tỉnh/TP. Sau đó chọn nhà cung cấp, cửa sổ bên phải bạn sẽ hiện ra danh sách Vé máy bay có trong nhà cung cấp mà bạn chọn, chọn Vé máy bay mà bạn muốn sử dụng cho chiết tính giá. Sau đó nhấn để lưu lại.

- Loại: Giá biến đổi/Giá cố định (mặc định là Giá biến đổi đối với dịch vụ này). Xem quy ước giá biến đổi, cố định tại đây.

- Vé máy bay, Tiền tệ, Giá Nett, Extra: Sẽ tự động điền theo Vé máy bay bạn chọn.

k. Cruise

Dịch vụ này sẽ mặc định tính bằng Giá biến đổi. Các trường cần lưu ý trong mục chiết tính Cruise:

- Nhà cung cấp: nhấn vào màn hình mở ra cửa sổ mới, bạn có thể sử dụng ô tìm kiếm nhanh Cruise hoặc lọc theo tiêu chí Tỉnh/TP. Sau đó chọn nhà cung cấp, cửa sổ bên phải bạn sẽ hiện ra danh sách các Cruise có trong nhà cung cấp mà bạn chọn, chọn Cruise mà bạn muốn sử dụng cho chiết tính giá. Sau đó nhấn để lưu lại.

- Loại: Giá biến đổi/Giá cố định (mặc định là Giá biến đổi đối với dịch vụ này). Xem quy ước giá biến đổi, cố định tại đây.

- Cruise, Tiền tệ, Giá Nett FIT, Extra: Sẽ tự động điền theo Cruise bạn chọn.

l. Landtour

Hiện tại hệ thống hiển thị giá Landtour theo từng khoảng khách đã nhập trong Nhà cung cấp

Một số lưu ý khi lựa chọn dịch vụ cho Landtour:

Lưu ý:

(A) Đối với Tour Private:

Nhóm khách trong bảng chiết tính phải nằm trong khoảng khách của Landtour bạn chọn, cụ thể:

+ Nhóm khách nhỏ nhất của bảng chiết tính tour phải lớn hơn hoặc bằng khoảng khách nhỏ nhất trong landtour

+ Nhóm khách lớn nhất của bảng chiết tính tour phải nhỏ hơn hoặc bằng khoảng khách lớn nhất trong landtour

Ví dụ như hỉnh ảnh dưới đây:

+ Nhóm khách nhỏ nhất của bảng chiết tính tour là 01 pax, lớn nhất là 20 pax

+ Khoảng khách nhỏ nhất của landtour là 01 pax, nhưng khoảng khách lớn nhất của landtour là 10 pax

==> Do đó không đáp ứng điều kiện Nhóm khách lớn nhất trong Bảng chiết tính phải nhỏ hơn hoặc bằng khoảng khách lớn nhất của Landtour, hệ thống sẽ có cảnh báo Khoảng khách Land không phù hợp.

(Hình ảnh: Thêm mới dịch vụ Landtour trong bảng chiết tính tour Private)

(B) Đối với tour SIC:

Các khoảng khách trong Bảng chiết tính tour SIC phải trùng khớp với khoảng khách của Landtour.

Ví dụ:

Bảng chiết tính có các khoảng khách là: 01 - 06, 07 - 15, 16 - 40

Khoảng khách trong Nhà cung cấp Landtour (Dịch vụ "Landtour Nhật Bản") có các khoảng khách là: 01 - 06, 07 - 15, 16 - 45,...

Có thể thấy 2 khoảng khách đầu tiên đã trùng khớp, nhưng khoảng khách thứ 3 của Bảng chiết tính là 16 - 40 và của dịch vụ Nhà cung cấp là 16 - 45. Do đó không đáp ứng điều kiện Các khoảng khách trong Bảng chiết tính tour SIC phải trùng khớp với khoảng khách của Landtour, hệ thống sẽ có cảnh báo Khoảng khách Land không phù hợp.

(Hình ảnh: Thêm mới dịch vụ Landtour trong bảng chiết tính tour SIC)

Sau khi lựa chọn dịch vụ và Lưu thì hệ thống sẽ hiển thị giá Landtour khác nhau theo từng khoảng khách/nhóm khách.

(Hình ảnh: Giá dịch vụ Landtour theo từng khoảng khách/nhóm khách)

(C) Loại: Giá biến đổi/Giá cố định. Có thể chọn loại Biến đổi hay Cố định để phù hợp với đặc thù của landtour. Xem quy ước giá biến đổi, cố định tại đây.

(D) Land Tour, Tiền tệ, Giá Nett FIT, Extra: Sẽ tự động điền theo Land Tour bạn chọn.

m. Tàu

Các trường cần lưu ý trong mục chiết tính Tàu:

- Nhà cung cấp: nhấn vào màn hình mở ra cửa sổ mới, bạn có thể sử dụng ô tìm kiếm nhanh Tàu hoặc lọc theo tiêu chí Tỉnh/TP. Sau đó chọn nhà cung cấp, cửa sổ bên phải bạn sẽ hiện ra danh sách các Tàu có trong nhà cung cấp mà bạn chọn, chọn Tàu mà bạn muốn sử dụng cho chiết tính giá. Sau đó nhấn để lưu lại.

- Loại: Giá biến đổi/Giá cố định (mặc định là Giá biến đổi đối với dịch vụ này). Xem quy ước giá biến đổi, cố định tại đây.

- Train, Tiền tệ, Giá Nett FIT, Extra: Sẽ tự động điền theo Tàu bạn chọn.

n. Thuyền

Các trường cần lưu ý trong mục chiết tính Thuyền:

- Nhà cung cấp: nhấn vào màn hình mở ra cửa sổ mới, bạn có thể sử dụng ô tìm kiếm nhanh Train hoặc lọc theo tiêu chí Tỉnh/TP. Sau đó chọn nhà cung cấp, cửa sổ bên phải bạn sẽ hiện ra danh sách các Train có trong nhà cung cấp mà bạn chọn, chọn Train mà bạn muốn sử dụng cho chiết tính giá. Sau đó nhấn để lưu lại.

- Loại: Giá biến đổi/Giá cố định (mặc định là Giá biến đổi đối với dịch vụ này). Xem quy ước giá biến đổi, cố định tại đây.

- Train, Tiền tệ, Giá Nett FIT, Extra: Sẽ tự động điền theo Train bạn chọn.

o. Dịch vụ khác:

Các trường cần lưu ý trong mục chiết tính Dịch vụ khác:

- Nhà cung cấp: nhấn vào màn hình mở ra cửa sổ mới, bạn có thể sử dụng ô tìm kiếm nhanh Dịch vụ khác hoặc lọc theo tiêu chí Tỉnh/TP. Sau đó chọn nhà cung cấp, cửa sổ bên phải bạn sẽ hiện ra danh sách các Dịch vụ khác có trong nhà cung cấp mà bạn chọn, chọn Dịch vụ khác mà bạn muốn sử dụng cho chiết tính giá. Sau đó nhấn để lưu lại.

- Loại: Giá biến đổi/Giá cố định. Có thể chọn loại Biến đổi hay Cố định để phù hợp với loại dịch vụ cung cấp. Xem quy ước giá biến đổi, cố định tại đây.

- Dịch vụ khác, Tiền tệ, Giá Nett FIT, Extra: Sẽ tự động điền theo Dịch vụ bạn chọn.

Định nghĩa:

(1) Chiết tính trong tour sản phẩm là tập hợp giá NETT các dịch vụ mà doanh nghiệp du lịch mua lại của nhà cung cấp dịch vụ thông qua hệ thống các hợp đồng giá NETT (hay còn gọi là PHÍ PHẢI TRẢ cho nhà cung cấp). Tập hợp giá trong tour sản phẩm là sự biến đổi số lượng khách tỷ lệ thuận với số lượng dịch vụ sử dụng, khoảng khách biến đổi và thời gian biến đổi không có ngày khởi hành. (2) Chiết tính trong sales là tập hợp giá NETT các dịch vụ mà doanh nghiệp du lịch mua lại của nhà cung cấp dịch vụ thông qua hệ thống các hợp đồng giá NETT (phí phải trả cho nhà cung cấp, hoặc giá trao đổi tại thời điểm khách sử dụng dịch vụ). Tập hợp giá dựa trên số lượng khách thực tế, số lượng - chất lượng yêu cầu dịch vụ thực tế, thời gian khởi hành thực tế