Khắc phục sự cố

Tài liệu khắc phục sự cố
Mẹo khắc phục sự cố thường gặp | Câu hỏi thường gặp | Trang trống | Hướng dẫn khắc phục sự cố | Các vấn đề về tạo booking | Các vấn đề thiết lập tự động | Gửi email | Cron Job | Điều hành dịch vụ | Tạo và Phân biệt Tour Ghép & Riêng

Bạn có thể gặp một số lỗi phổ biến trong khi sử dụng TravelMaster. Trước khi liên hệ với bộ phận hỗ trợ, hãy thực hiện các bước bên dưới để cố gắng tự giải quyết vấn đề.

Hiển thị dữ liệu setup theo thời gian

booking, bookingmas,quotation, services operation, external service,tour handbook