Chiết tính giá trẻ em

Book/Request
Booking | Báo giá | Chiết tính giá trẻ em

Trong mỗi tour du lịch nếu có trẻ em, tùy vào từng độ tuổi sẽ có mức giá áp dụng khác nhau. Phần mềm TravelMaster đã xây dựng thành công tính năng Chiết tính giá cho trẻ em theo độ tuổi và theo chính sách của mỗi Nhà cung cấp.

Thao tác tạo chiết tính giá trẻ em như dưới đây.

1. Nhà cung cấp

Tại Tab Dịch vụ cung cấp trong mỗi Nhà cung cấp sẽ được bổ sung thêm nút "Thông tin giá trẻ em". Click nút này sau đó nhập khoảng tuổi trẻ em kèm theo số phần trăm (%) áp dụng dựa trên giá của người lớn.

Hình ảnh: Cấu hình phần trăm giá cho trẻ em.

Nhấn nút để thêm mới khoảng tuổi trẻ em, các thông tin cần nhập bao gồm:

Hỉnh ảnh: Thêm mới khoảng tuổi trẻ em và phần trăm áp dụng

  • Tuổi từ .... Đến: Khoảng tuổi từ... tuổi - Đến ... tuổi.
  • Phần trăm: Phần trăm áp dụng so với giá người lớn.
  • Trạng thái: Tick/bỏ tick để kích hoạt/không kích hoạt tính năng giá áp dụng đang tạo.

2. Booking

Bước 1: Thêm mới booking, thao tác thêm mới booking, xem tại đây

Bước 2: Tại màn hình chọn số lượng khách đi tour, nhấn chọn số lượng trẻ em. Hệ thống sẽ hiển thị ra thêm trường Nhóm trẻ

Nhập số lượng nhóm rồi nhấn để thay đổi số lượng trẻ em trong mỗi nhóm và khoảng tuổi của trẻ em trong mỗi nhóm.

Hệ thống sẽ căn cứ vào nhóm tuổi của trẻ để tính giá cho từng dịch vụ áp dụng cho trẻ em.

Hình ảnh: Bảng chiết tính Sales và chọn số lượng trẻ em.

Nhấn để mở bảng Chiết tính Sales.

Bước 3: Tại bảng Chiết tính Sales, nhấn tại mỗi dịch vụ muốn áp dụng cho trẻ em, hệ thống sẽ hiển thị thông tin trẻ em kèm phần trăm áp dụng cho dịch vụ tương ứng.

Tick tại cột Áp dụng nếu bạn muốn dịch vụ đó được áp dụng cho trẻ em.

Lưu ý: Nếu dịch vụ của Nhà cung cấp nào chưa được cấu hình tại mục Nhà cung cấp, hệ thống sẽ mặc định tính giá trẻ em bằng 50% giá áp dụng cho người lớn.

Hình ảnh: Bảng chiết tính sales

Bước 4: Sau khi hoàn tất thao tác tại bảng Chiết tính Sales, nhấn

Bước 5: Tại bảng thông tin chung, hệ thống sẽ hiển thị giá Nett và Giá bán của trẻ em dựa theo từng dịch vụ đã chọn.

Hình ảnh: Giá trẻ em sau khi chiết tính

Đối với Tour Private, giá bán sẽ bằng Giá Nett + Mark-up rate áp dụng cho Tour sản phẩm tương ứng

Nhấn để xem chi tiết các dịch vụ áp dụng cho trẻ em

Hình ảnh: Chi tiết các dịch vụ áp dụng cho trẻ em

Để thêm mới dịch vụ cho trẻ em, nhấn và thao tác theo các bước yêu cầu.

Hình ảnh: Thêm mới dịch vụ cho trẻ em

Bước 6: Nhấn để hoàn tất thao tác tạo booking.

3. Request

Thao tác chiết tính giá trẻ em trong Request, xem tại đây.

4. Báo giá

Thao tác chiết tính giá trẻ em trong Báo giá, xem Tại đây

5. Chuyển thực hiện và Điều hành

Thao tác chuyển thực hiện và Điều hành, xem tại đây