Dịch vụ ngoài tour

Dịch vụ ngoài tour là dịch vụ do khách hàng đặt thêm hoặc dịch vụ mà khách hàng mua không bao gồm chương trình tour, hay còn gọi là dịch vụ lẻ. Mỗi dịch vụ này được bán và điều hành riêng biệt nhằm mục đích tách doanh thu giữa Doanh thu tour & Doanh thu dịch vụ.

Menu > Điều hành > Điều hành dịch vụ

Công cụ Tìm kiếm/Lọc

Chọn Dịch vụ ngoài hệ thống sẽ tự động tìm kiếm các dịch vụ thỏa mãn, các hướng dẫn khác sẽ sử dụng như phần Điều hành dịch vụ

A. Tổng quan

Đây là khu vực quản lý toàn bộ hệ thống tour, dịch vụ ngoài đã được chuyển điều hành, phòng điều hành sẽ nhận được các thông tin bao gồm:

B. Thao tác chuột phải vào 1 dịch vụ ngoài ở Danh sách điều hành

Với thao tác này, người điều hành có 3 nghiệp vụ chính gồm: Xem, Thay đổi dịch vụ và Quyết toán

(1) Xem: Điều hành viên có thể xem các thông tin trong phiếu đặt dịch vụ ngoài như Thông tin chung, cập nhật lại thông tin khách hàng trong danh sách đoàn, tạo đề nghị thanh toán, xem lịch sử đặt dịch vụ với NCC...

(2) Thay đổi dịch vụ: Thao tác: Thay đổi, Xóa dịch vụ, Thêm dịch vụ

+ Nhấn để thay đổi 1 dịch vụ (Áp dụng khi dịch vụ đó chưa được đặt với NCC)

+ Xóa dịch vụ: để xóa dịch vụ

+ Thêm dịch vụ: Nhấn để thêm mới 1 dịch vụ từ NCC

Khi thực hiện thay đổi dịch vụ (Thêm/sửa/xóa) trong Điều hành dịch vụ, bạn cần chuyển sang Tab Điều hành để phê duyệt thay đổi nhằm đồng bộ dữ liệu

Các thông tin có thể thay đổi trong khu vực này bao gồm (Chỉ áp dụng với các dịch vụ chưa được đặt với NCC):

- Thay đổi Nhà cung cấp: Lựa chọn 1 nhà cung cấp khác thay thế cho nhà cung cấp ban đầu theo thông tin của Booking được sale chuyển sang. Trường hợp này phát sinh ví dụ như đặt phòng khách sạn bị hết cần đổi sang 1 khách sạn khác có chất lượng tương đương cho khách hàng

- Thay đổi số lượng dịch vụ

- Thay đổi giá nett của dịch vụ:

- FOC: Chính sách FOC nhà cung cấp khi điều hành deal trực tiếp cho booking, được thay đổi so với FOC trong hợp đồng

- Khác: Các dịch vụ bổ sung thêm cho tour thuộc Nhà cung cấp đang thao tác. Nhấn ô "Nhập từ khóa" để lựa chọn dịch vụ, nếu chưa có dịch vụ mong muốn, có thể thêm nhanh bằng cách nhấn

- Thuế VAT 10 % hoặc Đề nghị xuất hóa đơn. Nếu tick vào 1 trong 2 ô này, hệ thống sẽ hiểu rằng giá dịch vụ đã bao gồm 10% VAT

(3) Quyết toán: Thao tác quyêt toán. Hệ thống tự động tính lợi nhuận thuần của tour dựa trên Thực thu, Thực chi, Thuế VAT (in, out).

Điều kiện để có thể chuyển Quyết toán khi tất cả dịch vụ đã được đặt với nhà cung cấp và được confirm (Xác thực hoặc Không xác thực). Nếu còn dịch vụ ở trạng thái Chờ phản hồi, sẽ không thể chuyển Quyết toán

>> Các nghiệp vụ khác tương tự như điều hành tour, chi tiết tại đây

Update: 18/08/2021

Điều hành dịch vụ