Booking series

Menu > Điều hành > Booking Series

Booking series là chức năng giúp Điều hành viên có thể đặt được nhiều dịch vụ của cùng 1 nhà cung cấp trong một lần thao tác.

Tối ưu được thao tác Đặt dịch vụ cho Điều hành viên. Từ đó giảm thời gian điều hành và nâng cao hiệu quả công việc.

1. Nhiệm vụ:

Thực hiện Book/Đặt dịch vụ với nhà cung cấp, chuẩn hóa, giao dịch với các bộ phận liên quan trong hệ thống, giải quyết các phát sinh liên quan đến dịch vụ trong tour đối với sales và các bộ phận liên quan và với nhà cung cấp.

 • Ngày sử dụng: dịch vụ được sử dụng cho tour vào ngày cụ thể;
 • Loại dịch vụ: đối với mỗi dịch vụ trong hệ thống đều được phân loại cụ thể dựa trên nhóm Nhà cung cấp;
 • Tên dịch vụ: tên dịch vụ sẽ cung cấp cho khách hàng;
 • Nhà cung cấp: tên nhà cung cấp liên quan dịch vụ;
 • Số lượng: thực tế sẽ được đặt mua với nhà cung cấp;

2. Thao tác đặt dịch vụ:

Bước 1. Truy cập Menu > Điều hành > Booking Series nếu đặt dịch vụ nhiều Tour thực hiện khác nhau của cùng 1 Nhà cung cấp, hoặc nhấn tại Tab Công việc trong 1 Tour thực hiện, hệ thống sẽ hiển thị danh sách các dịch vụ trong Tour thực hiện cần điều hành.

Bước 2. Điều hành viên tick chọn vào ô vuông ở trước 1 dịch vụ, khi đó hệ thống sẽ cho phép bạn chọn các dịch vụ khác của cùng NCC đó.

Bước 3: Nhấn nút một cửa sổ mở ra với nội dung dịch vụ mà bạn muốn đặt với NCC bao gồm

Hình ảnh: Trường gửi email

Phía dưới là nội dung tất cả dịch vụ của NCC mà bạn đặt:

Hình ảnh: Nội dung email khi đặt dịch vụ với Nhà cung cấp

Bước 4: Nhấn nút , lúc này dịch vụ sẽ được gửi tới email của nhà cung cấp. Nhà cung cấp xác nhận dịch vụ theo 02 phương thức sau:

 • Email Reply: Xác nhận dịch vụ tới email gửi tới. Điều hành viên sẽ nhận được phản hồi của NCC đó.
 • Click link: Email đặt dịch vụ có chứa 01 url, NCC có thể click trực tiếp hoặc copy url này và dán vào trình duyệt của để hiển thị nội dung mà NCC cần xác nhận, dịch vụ liên quan nhà cung cấp này sẽ được thay đổi tình trạng theo phản hồi của NCC một cách tự động trong phần mềm.

** Hệ thống luôn gửi email tới 02 email là: của người thực hiện đặt dịch vụ và NCC cho bất kỳ thay đổi nào về trạng thái của dịch vụ**

3. Tình trạng đặt:

Danh sách các dịch vụ được quản lý theo tình trạng như sau:

 • Chưa đặt: Dịch vụ mới được giao cho điều hành và chưa đặt dịch vụ với NCC
 • Chờ phản hồi: Điều hành viên đã gửi nhà cung cấp thông tin yêu cầu xác thực dịch vụ, nhưng chưa có kết quả phản hồi
 • Không xác thực: Nhà cung cấp đã phản hồi nhưng không đồng ý cung cấp dịch vụ đó
 • Xác thực: Tình trạng dịch vụ đã được xác thực và hoàn tất với trạng thái đã đặt - chờ ngày khách du lịch sử dụng
 • Hủy: Dịch vụ đã hết hoặc không đáp ứng được yêu cầu đặt dịch vụ dẫn đến nhà cung cấp hoặc công ty hủy dịch vụ.

Update: 18/2/2019