Phân hệ Sales

Câu hỏi thao tác hệ thống

Dưới đây là các câu hỏi liên quan đến phân hệ Sale, bao gồm Nhà cung cấp, Tour sản phẩm, Booking, Request, Báo giá,..

Q1: Điểm khác nhau giữa Booking và Báo giá là gì ?

Trả lời:

Sự khác nhau giữa Booking/Báo giá:

  • Booking:

+ Sale chủ động tạo 01 phiếu dịch vụ (booking) từ 01 tour sản phẩm (tour mẫu) có sẵn trong kho sản phẩm phù hợp với nhu cầu của khách hàng mua dịch vụ tour du lịch mà không có nhu cầu thay đổi dịch vụ bên trong của tour đó.

+ Tạo booking phù hợp cho các dòng bán tour dạng Seri, Tour ghép khách lẻ, Ghép nhóm.

+ Hoặc các dịch vụ lẻ như: Phòng Khách sạn, Vé thắng cảnh, Vận chuyển (Thuê ô tô), Hướng dẫn viên...

+ Tham khảo thêm tại đây

  • Báo giá:

+ Sau khi trao đổi với khách hàng với các yêu cầu không giống bất cứ tour sản phẩm nào, hoặc chỉ phù hợp một phần nào đó với 01 tour sản phẩm, thì người Sales cần sử dụng chức năng Tạo báo giá để xây dựng lên 01 chương trình tour theo nhu cầu của khách.

+ Tạo báo giá phù hợp với các dòng khách đoàn, yêu cầu riêng, đòi hỏi chất lượng cao, tách nhóm dịch vụ.

+ Báo giá có thể lấy dữ liệu từ Tour sản phẩm sau đó thay đổi cho phù hợp hoặc tạo mới một chương trình hoàn toàn mới.

+ Tham khảo thêm tại đây

Mối quan hệ giữa Booking và Báo giá:

  • Tạo Booking là việc khách hàng hài lòng với những dịch vụ trong Tour mà Sale cung cấp và là Xác nhận cuối cùng cho ký kết hợp đồng tiến đến tạm ứng.
  • Báo giá: Khi khách hàng chưa hoàn toàn hài lòng với các dịch vụ Sales cung cấp, lúc này Sales sẽ tiếp tục chỉnh sửa dịch vụ trong Báo giá. Khi khách hàng hài lòng và chốt tour, Sale thực hiện chuyển Báo giá sang Booking và tiếp tục các quy trình khác theo nghiệp vụ. Như vậy sẽ dễ dàng hơn trong việc kiểm soát các báo giá đã nhận được Fphản hồi từ khách hàng.

Q2: Em muốn Xóa Nhà cung cấp hoặc Dịch vụ của Nhà cung cấp do hiện tại công ty em đang không còn hợp tác nữa.

Trả lời:

Không thể Xóa Nhà cung cấp hoặc Dịch vụ của Nhà cung cấp trên Travel Master, bởi các lý do sau:

  • Do dịch vụ/NCC đó đã được sử dụng để tạo Tour sản phẩm hoặc Booking nên bạn không thể xóa được Dịch vụ/NCC này nhằm đảm bảo luồng dữ liệu và logic hệ thống ở các vùng.
  • Trong trường hợp 1 NCC chưa được sử dụng cho Tour sản phẩm/Booking nào thì bạn phải xóa tất cả các dịch vụ trong NCC đó rồi mới có thể xóa toàn bộ thông tin NCC.

Q3: Tôi muốn Export file (Xuất file) danh sách các Nhà cung cấp trong Hệ thống để sửa những thông tin cần thiết rồi Import lại thì thao tác như thế nào?

Trả lời:

File dữ liệu Nhà cung cấp không được phép tải về (Export) vì:

  • Đối với bảng dữ liệu không riêng lẻ, có liên quan đến nhau và liên quan đến các vùng khác thì không thể sửa bằng cách bạn đưa ra, bởi sẽ ảnh hưởng đến luồng dữ liệu và logic hệ thống

Ví dụ: Bạn Export về và sửa NCC A thành NCC B. Nhưng Dịch vụ của NCC A thì không được thay đổi, sau khi Import lại lên Hệ thống thì dữ liệu NCC A sẽ chuyển thành NCC B, trong Khi Tab "Dịch vụ cung cấp" lại đang hiển thị Dịch vụ của NCC A, khi đó thông tin Nhà cung cấp sẽ không đồng nhất, thậm chí là sai.

Q4: Em có câu hỏi cho phần này, đây là 1 booking tour riêng (tour Private) dựa trên 1 chương trình có sẵn trong Tour sản phẩm, vì là tour riêng nên yêu cầu của khách có thể thay đổi 1 chút ít các hoạt động trong tour, vậy có thể thay đổi được từ booking không thay vì phải tạo ra 1 sản phẩm mới từ tour sản phẩm?

Trả lời:

  • Phần booking hiện tại sẽ áp dụng cho tour sản phẩm với các dịch vụ và hành trình cố định, không có sự thay đổi lớn (nếu có thì chỉ là thay đổi nhỏ về dịch vụ, thao tác trong bảng Chiết tính sale)
  • Trường hợp Chương trình tour không thay đổi nhưng các dịch vụ sử dụng trong tour có sự thay đổi lớn theo yêu cầu của Khách hàng, bạn cần thao tác trong khu vực Request thay vì khu vực booking.
  • Bạn cần phải thêm mới Request với các dịch vụ theo yêu cầu khách hàng (nếu các dịch vụ khác hoàn toàn với dịch vụ của tour sản phẩm gốc). Sau khi đã hoàn thành bảng chiết tính, tại màn hình phiếu Request, nhấn chuột phải vào tour muốn sửa chương trình và chọn "Sửa chương trình", sau đó chọn tour muốn chèn hành trình vào request này.

Sau khi khách hàng đã chốt requets này, bạn cần chuyển Request sang Booking để điều hành và thực hiện các thao tác liên quan.

Xem tại đây để hiểu hơn thao tác trong khu vực Request.

Q5: Các booking đã Hủy trong danh sách, tôi muốn xóa đi thì làm thế nào?

Trả lời:

Khi booking chưa chuyển sang Thực hiện (trạng thái Đặt dịch vụ hoặc Yêu cầu) thì bạn có thể dễ dàng Xóa booking đó.

Một khi đã chuyển thực hiện booking thì chỉ có thể sử dụng thao tác Hủy. Bạn không thể xóa các booking đã Hủy trong danh sách nhằm đảm bảo có thể dễ dàng truy xuất dữ liệu khi cần (các thông tin liên quan đến booking: thông tin khách hàng, thông tin người tạo booking, người điều hành đều được lưu giữ lại)

Q6: Cho chị hỏi: 1 nhà cung cấp họ cung cấp nhiều dịch vụ: như xe, nhà hàng, máy bay...

Vậy mỗi chỗ mình nhập mã Nhà cung cấp (NCC) khác nhau, hay mình nhập các NCC đó chung 1 mã?

Trả lời:

Để thao tác quản lý 1 NCC cung cấp nhiều loại dịch vụ khác nhau, có 2 cách:

- Cách 1: Thêm tên NCC đó ở từng loại dịch vụ mà họ cung cấp (Xe ô tô, Vé thắng cảnh, Nhà hàng, Cruise,...). Khi đó bạn có thể nhập mã NCC theo mong muốn theo quy tắc của doanh nghiệp cho các NCC đó. Tuy nhiên cách này không được khuyến khích do tốn thời gian nhập dữ liệu giống nhau cho NCC đó ở các Loại dịch vụ tương ứng

- Cách 2: Nhập thông tin NCC ở Loại dịch vụ mà họ cung cấp chính, rồi sau đó, tại trường "Dịch vụ cung cấp", nhấn tick những loại dịch vụ NCC đó cung cấp thêm (xem ảnh). Khi đó, tại các loại dịch vụ được tick sẽ tự động hiển thị NCC với thông tin tương tự NCC chính, bạn sẽ không phải mất thao tác nhập thông tin NCC đó nhiều lần nữa.

Mã NCC sẽ mặc định giống nhau cho các loại dịch vụ có cùng NCC đó. Bạn có thể thay đổi mã NCC nếu cần.

Hình ảnh: Thêm Loại dịch vụ cung cấp cho NCC

ỨNG DỤNG & QUY TRÌNH

Marketing | Sản phẩm | Bán dịch vụ | Điều hành | Kế toán | Quyết toán | Hệ thống