Câu hỏi khác

Mục này sẽ thống kê và giải đáp thắc mắc liên quan đến thao tác trong hệ thống phần mềm.

Chúng tôi đã phân bổ các câu hỏi vào 3 phân mục chính: Sales, Điều hành, Kế toán để bạn có thể tìm thấy các câu hỏi được dễ dàng hơn theo đúng phân mục đang thao tác.

1. Cho anh hỏi, trong phần booking, khi chiết tính bị sai dịch vụ, nhưng điều hành đã chuyển thực hiện thì giờ làm sao để hiệu chỉnh lại dịch vụ bị sai đó?