Addon Service

Addon Service quản lý danh sách các dịch vụ bổ sung cho tour, các dịch vụ không bắt buộc sử dụng trong tour

Hình ảnh: Danh sách Addon services

1. Thao tác:

a. Lọc/tìm kiếm

  • Bộ lọc/hộp tìm kiếm nằm ở đầu danh sách như hình bên dưới

Hình ảnh: Lọc Addon services

- Nhấn Enter để tìm kiếm: Nhập từ khóa tên dịch vụ muốn lọc

- Lựa chọn dịch vụ: Lưa chọn loại dịch vụ, hệ thống sẽ hiển thị 13 loại dịch vụ để bạn lựa chọn

- Sau đó, nhấn để tìm kiếm kết quả hoặc để Xóa các thông tin lọc trên ô tìm kiếm

b. Thêm mới Addon Service

Nhấn tại góc trên - bên phải danh sách, sau đó lựa chọn Loại dịch vụ muốn thêm mới

Một màn hình lựa chọn dịch vụ hiển thị ra:

- Tại tab Thông tin chung

Hình ảnh: Tab Thông tin chung khi thêm mới addon service

Trong đó:

+ Nhà cung cấp: Nhấn chọn tên Nhà cung cấp và lựa chọn tên dịch vụ

+ Khi chọn tên Nhà cung cấp và tên Dịch vụ, hệ thống sẽ tự động hiển thị dữ liệu vào ô Tên dịch vụ, Giá dịch vụGiá bán

+ Thay đổi, bổ sung các thông tin cần thiết, sau đó chuyển sang tab Tour áp dụng để gán dịch vụ cho các tour mong muốn

- Tại tab Tour áp dụng
Hình ảnh: Tab Tour áp dụng khi thêm mới Addon Services

- Trong đó:

+ Tại ô lọc/tìm kiếm: Nhập từ khóa tên dịch vụ hoặc Loại hình du lịch/Điểm đến của tour để tìm kết quả nhanh hơn + Tick chọn những tour sử dụng addon này. Sau đó nhấn để hoàn tất Thêm mới Addon

c. Xem/Sửa/Xóa

Tại danh sách Addon Services, nhấn:

- để Xem Addon Services

- để Sửa Addon Services

- để Xóa Addon Services trong hệ thống

Update: 25/08/2022