Dịch vụ

Quản lý hệ thống dịch vụ mà doanh nghiệp du lịch của bạn cung cấp. Đối với mỗi loại hình dịch vụ có tích hợp nghiệp vụ riêng được phân biệt theo loại dịch vụ. Các dịch vụ này sẽ là đơn vị cơ bản để triển khai chiết tính giá trị tour sản phẩm hay là dịch vụ bán ra cho các booking được tạo bởi đội ngũ bán hàng.

Mỗi danh mục có thể phân loại và chia theo nhiều cấp. Tuy nhiên, có một số danh mục là cố định và bạn không thể xóa bỏ. Đó là các danh mục gốc cấp 1 gồm: Tour, Khách sạn, Hướng dẫn viên, ...v..v...

1. Loại dịch vụ

Menu -> Danh mục -> Dịch vụ -> Loại dịch vụ

Quản lý tất cả các loại dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp. Mỗi loại dịch vụ có thể bao gồm các mục con với cấp thấp hơn.

Các thao tác:

Thêm mới Loại dịch vụ: Để thêm mới Loại dịch vụ, truy cập theo đường dẫn trên, nhấn nút Thêm mới để hiển thị popup, và nhập các nội dung theo các trường dữ liệu yêu cầu. Sau đó nhấn Lưu lại để lưu lại nội dung vừa nhập.

Sửa Loại dịch vụ: Để sửa Loại dịch vụ nào đó, vui lòng nhấn vào nút Chỉnh sửa ở bên cạnh Loại dịch vụ đó để hiện thị popup và chỉnh sửa nội dung theo ý muốn. Sau đó nhấn Lưu lại để lưu lại nội dung vừa chỉnh sửa. Trong trường hợp không muốn lưu lại nội dung vừa chỉnh sửa, vui lòng click Đóng lại.

Xóa Loại dịch vụ: Để xóa Loại dịch vụ nào đó, vui lòng nhấn vào nút Xóa ở bên cạnh Loại dịch vụ đó để hiện thị popup và xác nhận một lần nữa bằng cách chọn Đồng ý xóa để xóa hoàn toàn Loại dịch vụ đó khỏi hệ thống. Nếu không muốn xóa thì nhấn Đóng lại.

Sắp xếp thứ tự các Loại dịch vụ: tham khảo thêm ở đây.

2. Tour

Chương trình du lịch là lịch trình, các dịch vụ và giá bán chương trình được định trước cho chuyến đi của khách du lịch từ nơi xuất phát đến điểm kết thúc chuyến đi.

2.1 Hãng hàng không

Menu -> Danh mục -> Dịch vụ -> Tour -> Hãng hàng không

Danh sách các hãng hàng không Việt Nam và quốc tế

Các thao tác:

Thêm mới Hãng hàng không: Để thêm mới Hãng hàng không, truy cập theo đường dẫn trên, nhấn nút Thêm mới để hiển thị popup, và nhập các nội dung theo các trường dữ liệu yêu cầu. Sau đó nhấn Lưu lại để lưu lại nội dung vừa nhập.

Sửa Hãng hàng không: Để sửa Hãng hàng không nào đó, vui lòng nhấn vào nút Chỉnh sửa ở bên cạnh Hãng hàng không đó để hiện thị popup và chỉnh sửa nội dung theo ý muốn. Sau đó nhấn Lưu lại để lưu lại nội dung vừa chỉnh sửa. Nếu không muốn thay đổi, nhấn Đóng lại.

Xóa Hãng hàng không: Để xóa Hãng hàng không nào đó, vui lòng nhấn vào nút Xóa ở bên cạnh Hãng hàng không đó để hiện thị popup và xác nhận một lần nữa bằng cách chọn Đồng ý xóa để xóa hoàn toàn Hãng hàng không đó khỏi hệ thống. Nếu không muốn xó, nhấn Đóng lại.

Sắp xếp thứ tự các Hãng hàng không: tham khảo thêm ở đây.

2.2 Sân bay

Menu -> Danh mục -> Dịch vụ -> Tour -> Sân bay

Danh sách sân bay trong và ngoài nước. Danh sách này sẽ được sử dụng trong khu vực dịch vụ vận chuyển, vé máy bay của doanh nghiệp.

Các thao tác:

Thêm mới Sân bay: Để thêm mới Sân bay, truy cập theo đường dẫn trên, nhấn nút Thêm mới để hiển thị popup, và nhập các nội dung theo các trường dữ liệu yêu cầu. Sau đó nhấn Lưu lại để lưu lại nội dung vừa nhập.

Sửa Sân bay: Để sửa Sân bay nào đó vui lòng nhấn vào nút Chỉnh sửa ở bên cạnh Sân bay đó để hiện thị popup và chỉnh sửa nội dung theo ý muốn. Sau đó nhấn Lưu lại để lưu lại nội dung vừa chỉnh sửa. Nếu không muốn thay đổi thì nhấn Đóng lại.

Xóa Sân bay: Để xóa Sân bay nào đó, chúng ta nhấn vào nút Xóa ở bên cạnh Sân bay đó để hiện thị popup và xác nhận một lần nữa bằng cách chọn Đồng ý xóa để xóa hoàn toàn Sân bay đó khỏi hệ thống. Nếu không muốn xóa thì nhấn Đóng lại.

Sắp xếp thứ tự các Sân bay: tham khảo thêm ở đây.

2.3 Loại hình du lịch

Menu -> Danh mục -> Dịch vụ -> Tour -> Loại hình du lịch

Quản lý loại hình du lịch trong các tour mà doanh nghiệp cung cấp.

Các thao tác:

Thêm mới Loại hình du lịch: Để thêm mới Loại hình du lịch, truy cập theo đường dẫn trên, nhấn nút Thêm mới để hiển thị popup, và nhập các nội dung theo các trường dữ liệu yêu cầu. Sau đó nhấn Lưu lại để lưu lại nội dung vừa nhập.

Sửa Loại hình du lịch: Để sửa Loại hình du lịch nào đó, chúng ta nhấn vào nút Chỉnh sửa ở bên cạnh Loại hình du lịch đó để hiện thị popup và chỉnh sửa nội dung theo ý muốn. Sau đó nhấn Lưu lại để lưu lại nội dung vừa chỉnh sửa. Nếu không muốn thay đổi thì nhấn Đóng lại.

Xóa Loại hình du lịch: Để xóa Loại hình du lịch nào đó, chúng ta nhấn vào nút Xóa ở bên cạnh Loại hình du lịch đó để hiện thị popup và xác nhận một lần nữa bằng cách chọn Đồng ý xóa để xóa hoàn toàn Loại hình du lịch đó khỏi hệ thống. Nếu không muốn xóa thì nhấn Đóng lại.

Sắp xếp thứ tự các Loại hình du lịch: tham khảo thêm ở đây.

2.4 Điểm khởi hành

Menu -> Danh mục -> Dịch vụ -> Tour -> Điểm khởi hành

Danh sách điểm khởi hành các tour xuất phát.

Các thao tác:

Thêm mới Điểm khởi hành: Để thêm mới Điểm khởi hành, truy cập theo đường dẫn trên, nhấn nút Thêm mới để hiển thị popup, và nhập các nội dung theo các trường dữ liệu yêu cầu. Sau đó nhấn Lưu lại để lưu lại nội dung vừa nhập.

Sửa Điểm khởi hành: Để sửa Điểm khởi hành nào đó, chúng ta nhấn vào nút Chỉnh sửa ở bên cạnh Điểm khởi hành đó để hiện thị popup và chỉnh sửa nội dung theo ý muốn. Sau đó nhấn Lưu lại để lưu lại nội dung vừa chỉnh sửa. Nếu không muốn thay đổi thì nhấn Đóng lại.

Xóa Điểm khởi hành: Để xóa Điểm khởi hành nào đó, chúng ta nhấn vào nút Xóa ở bên cạnh Điểm khởi hành đó để hiện thị popup và xác nhận một lần nữa bằng cách chọn Đồng ý xóa để xóa hoàn toàn Điểm khởi hành đó khỏi hệ thống. Nếu không muốn xóa thì nhấn Đóng lại.

Sắp xếp thứ tự các Điểm khởi hành: tham khảo thêm ở đây.

2.5 Loại khách tour

Menu -> Danh mục -> Dịch vụ -> Tour -> Loại khách tour

Quản lý danh mục loại khách tour. Ví dụ: Khách nội địa, Đối tác gửi, Khách online, Khách lẻ v.v…

Các thao tác:

Thêm mới Loại khách tour: Để thêm mới Loại khách tour, truy cập theo đường dẫn trên, nhấn nút Thêm mới để hiển thị popup, và nhập các nội dung theo các trường dữ liệu yêu cầu. Sau đó nhấn Lưu lại để lưu lại nội dung vừa nhập.

Sửa Loại khách tour: Để sửa Loại khách tour nào đó, chúng ta nhấn vào nút Chỉnh sửa ở bên cạnh Loại khách tour đó để hiện thị popup và chỉnh sửa nội dung theo ý muốn. Sau đó nhấn Lưu lại để lưu lại nội dung vừa chỉnh sửa. Nếu không muốn thay đổi thì nhấn Đóng lại.

Xóa Loại khách tour: Để xóa Loại khách tour nào đó, chúng ta nhấn vào nút Xóa ở bên cạnh Loại khách tour đó để hiện thị popup và xác nhận một lần nữa bằng cách chọn Đồng ý xóa để xóa hoàn toàn Loại khách tour đó khỏi hệ thống. Nếu không muốn xóa thì nhấn Đóng lại.

Sắp xếp thứ tự các Loại khách tour: tham khảo thêm ở đây.

2.6 Trạng thái điều hành

Menu -> Danh mục -> Dịch vụ -> Tour -> Trạng thái điều hành

Hệ thống thiết lập các trạng thái dịch vụ như: Chưa thực hiện, Đã gửi, Đã xác thực, Hủy v.v….

Các thao tác:

Thêm mới Trạng thái điều hành: Để thêm mới Trạng thái điều hành, truy cập theo đường dẫn trên, nhấn nút Thêm mớiđể hiển thị popup, và nhập các nội dung theo các trường dữ liệu yêu cầu. Sau đó nhấn Lưu lại để lưu lại nội dung vừa nhập.

Sửa Trạng thái điều hành: Để sửa Trạng thái điều hành nào đó, chúng ta nhấn vào nút Chỉnh sửa ở bên cạnh Trạng thái điều hành đó để hiện thị popup và chỉnh sửa nội dung theo ý muốn. Sau đó nhấn Lưu lại để lưu lại nội dung vừa chỉnh sửa. Nếu không muốn thay đổi thì nhấn Đóng lại.

Xóa Trạng thái điều hành: Để xóa Trạng thái điều hành nào đó, chúng ta nhấn vào nút Xóa ở bên cạnh Trạng thái điều hành đó để hiện thị popup và xác nhận một lần nữa bằng cách chọn Đồng ý xóa để xóa hoàn toàn Trạng thái điều hành đó khỏi hệ thống. Nếu không muốn xóa thì nhấn Đóng lại.

Sắp xếp thứ tự các Trạng thái điều hành: tham khảo thêm ở đây.

2.7 Loại khách

Menu -> Danh mục -> Dịch vụ -> Tour -> Loại khách

Quản lý danh mục các đối tượng khách hàng: Người lớn, trẻ em, em bé

Các thao tác:

Thêm mới: Để thêm mới một loại khách hàng, truy cập theo đường dẫn trên, nhấn nút Thêm mới để hiển thị popup, và nhập các nội dung theo các trường dữ liệu yêu cầu. Sau đó nhấn Lưu lại để lưu lại nội dung vừa nhập.

Sửa: Để sửa loại khách hàng nào đó, chúng ta nhấn vào nút Chỉnh sửa ở bên cạnh Trạng thái điều hành đó để hiện thị popup và chỉnh sửa nội dung theo ý muốn. Sau đó nhấn Lưu lại để lưu lại nội dung vừa chỉnh sửa. Nếu không muốn thay đổi thì nhấn Đóng lại.

Xóa: Để xóa loại khách hàng nào đó, chúng ta nhấn vào nút Xóa ở bên cạnh Trạng thái điều hành đó để hiện thị popup và xác nhận một lần nữa bằng cách chọn Đồng ý xóa để xóa hoàn toàn Trạng thái điều hành đó khỏi hệ thống. Nếu không muốn xóa thì nhấn Đóng lại.

Sắp xếp thứ tự các loại khách hàng: tham khảo thêm ở đây.

3. Khách sạn

Khách sạn là cơ sở kinh doanh lưu trú phổ biến trên Thế giới, đảm bảo chất lượng và tiện nghi cần thiết phục vụ kinh doanh lưu trú, đáp ứng một số yêu cầu về nghỉ ngơi, ăn uống, vui chơi giải trí và các dịch vụ khác trong suốt thời gian khách lưu trú tại khách sạn, phù hợp với động cơ, mục đích chuyến đi.

3.1 Hạng sao

Menu -> Danh mục -> Dịch vụ -> Khách sạn -> Hạng sao

Danh sách các hạng khách sạn từ 1* đến 5*.

Các thao tác:

Thêm mới Hạng sao: Để thêm mới Hạng sao, truy cập theo đường dẫn trên, nhấn nút Thêm mới để hiển thị popup, và nhập các nội dung theo các trường dữ liệu yêu cầu. Sau đó nhấn Lưu lại để lưu lại nội dung vừa nhập.

Sửa Hạng sao: Để sửa Hạng sao nào đó, chúng ta nhấn vào nút Chỉnh sửa ở bên cạnh Hạng sao đó để hiện thị popup và chỉnh sửa nội dung theo ý muốn. Sau đó nhấn Lưu lại để lưu lại nội dung vừa chỉnh sửa. Nếu không muốn thay đổi thì nhấn Đóng lại.

Xóa Hạng sao: Để xóa Hạng sao nào đó, chúng ta nhấn vào nút Xóa ở bên cạnh Hạng sao đó để hiện thị popup và xác nhận một lần nữa bằng cách chọn Đồng ý xóa để xóa hoàn toàn Hạng sao đó khỏi hệ thống. Nếu không muốn xóa thì nhấn Đóng lại.

Sắp xếp thứ tự các Hạng sao: tham khảo thêm ở đây.

3.2 Dòng khách sạn

Menu -> Danh mục -> Dịch vụ -> Khách sạn -> Dòng khách sạn

Danh sách các khách sạn theo đặc thù nhu cầu của khách hàng: Khách sạn Thương mại, khách sạn Sân bay, khách sạn Nghỉ dưỡng

Các thao tác:

Thêm mới Dòng khách sạn: Để thêm mới Dòng khách sạn, truy cập theo đường dẫn trên, nhấn nút Thêm mới để hiển thị popup, và nhập các nội dung theo các trường dữ liệu yêu cầu. Sau đó nhấn Lưu lại để lưu lại nội dung vừa nhập.

Sửa Dòng khách sạn: Để sửa Dòng khách sạn nào đó, chúng ta nhấn vào nút Chỉnh sửa ở bên cạnh Dòng khách sạn đó để hiện thị popup và chỉnh sửa nội dung theo ý muốn. Sau đó nhấn Lưu lại để lưu lại nội dung vừa chỉnh sửa. Nếu không muốn thay đổi thì nhấn Đóng lại.

Xóa Dòng khách sạn: Để xóa Dòng khách sạn nào đó, chúng ta nhấn vào nút Xóa ở bên cạnh Dòng khách sạn đó để hiện thị popup và xác nhận một lần nữa bằng cách chọn Đồng ý xóa để xóa hoàn toàn Dòng khách sạn đó khỏi hệ thống. Nếu không muốn xóa thì nhấn Đóng lại.

Sắp xếp thứ tự các Dòng khách sạn: tham khảo thêm ở đây.

3.3 Đơn vị dịch vụ

Menu -> Danh mục -> Dịch vụ -> Khách sạn -> Đơn vị dịch vụ

Danh sách các đơn vị dịch vụ của khách sạn.

Các thao tác:

Thêm mới Đơn vị dịch vụ: Để thêm mới Đơn vị dịch vụ, truy cập theo đường dẫn trên, nhấn nút Thêm mới để hiển thị popup, và nhập các nội dung theo các trường dữ liệu yêu cầu. Sau đó nhấn Lưu lại để lưu lại nội dung vừa nhập.

Sửa Đơn vị dịch vụ: Để sửa Đơn vị dịch vụ nào đó, chúng ta nhấn vào nút Chỉnh sửa ở bên cạnh Đơn vị dịch vụ đó để hiện thị popup và chỉnh sửa nội dung theo ý muốn. Sau đó nhấn Lưu lại để lưu lại nội dung vừa chỉnh sửa. Nếu không muốn thay đổi thì nhấn Đóng lại.

Xóa Đơn vị dịch vụ: Để xóa Đơn vị dịch vụ nào đó, chúng ta nhấn vào nút Xóa ở bên cạnh Đơn vị dịch vụ đó để hiện thị popup và xác nhận một lần nữa bằng cách chọn Đồng ý xóa để xóa hoàn toàn Đơn vị dịch vụ đó khỏi hệ thống. Nếu không muốn xóa thì nhấn Đóng lại.

Sắp xếp thứ tự các Đơn vị dịch vụ: tham khảo thêm ở đây.

3.4 Kiểu phòng

Menu -> Danh mục -> Dịch vụ -> Khách sạn -> Kiểu phòng

Danh sách các kiểu phòng. Ví dụ: Single, Double, Triple v.v…

Các thao tác:

Thêm mới Kiểu phòng: Để thêm mới Kiểu phòng, truy cập theo đường dẫn trên, nhấn nút Thêm mới để hiển thị popup, và nhập các nội dung theo các trường dữ liệu yêu cầu. Sau đó nhấn Lưu lại để lưu lại nội dung vừa nhập.

Sửa Kiểu phòng: Để sửa Kiểu phòng nào đó, chúng ta nhấn vào nút Chỉnh sửa ở bên cạnh Kiểu phòng đó để hiện thị popup và chỉnh sửa nội dung theo ý muốn. Sau đó nhấn Lưu lại để lưu lại nội dung vừa chỉnh sửa. Nếu không muốn thay đổi thì nhấn Đóng lại.

Xóa Kiểu phòng: Để xóa Kiểu phòng nào đó, chúng ta nhấn vào nút Xóa ở bên cạnh Kiểu phòng đó để hiện thị popup và xác nhận một lần nữa bằng cách chọn Đồng ý xóa để xóa hoàn toàn Kiểu phòng đó khỏi hệ thống. Nếu không muốn xóa thì nhấn Đóng lại.

Sắp xếp thứ tự các Kiểu phòng: tham khảo thêm ở đây.

3.5 Dòng khách sạn

Menu -> Danh mục -> Dịch vụ -> Khách sạn -> Dòng khách sạn

Danh sách dòng khách sạn: Deluxe Hotel, Luxury Hotel, Suite hotel...

Các thao tác:

Thêm mới Dòng khách sạn: Để thêm mới Dòng khách sạn, truy cập theo đường dẫn trên, nhấn nút Thêm mới để hiển thị popup, và nhập các nội dung theo các trường dữ liệu yêu cầu. Sau đó nhấn Lưu lại để lưu lại nội dung vừa nhập.

Sửa Dòng khách sạn: Để sửa Dòng khách sạn nào đó, chúng ta nhấn vào nút Chỉnh sửa ở bên cạnh Dòng khách sạn đó để hiện thị popup và chỉnh sửa nội dung theo ý muốn. Sau đó nhấn Lưu lại để lưu lại nội dung vừa chỉnh sửa. Nếu không muốn thay đổi thì nhấn Đóng lại.

Xóa Dòng khách sạn: Để xóa Dòng khách sạn nào đó, chúng ta nhấn vào nút Xóa ở bên cạnh Dòng khách sạn đó để hiện thị popup và xác nhận một lần nữa bằng cách chọn Đồng ý xóa để xóa hoàn toàn Dòng khách sạn đó khỏi hệ thống. Nếu không muốn xóa thì nhấn Đóng lại.

Sắp xếp thứ tự các Dòng khách sạn: tham khảo thêm ở đây.

4. Hướng dẫn viên

Hướng dẫn viên du lịch là người sử dụng ngôn ngữ đã lựa chọn để giới thiệu và giải thích cho du khách các di sản văn hóa cũng như thiên nhiên của một vùng cụ thể được các cơ quan liên quan công nhận. Nói cách khác, hướng dẫn viên du lịch là người thực hiện các điều khoản được ký kết trong hợp đồng cung ứng dịch vụ lữ hành, giúp doanh nghiệp lữ hành thu được lợi nhuận kinh tế và giúp du khách hiểu biết thêm về điểm đến (điểm tham quan) thông qua chuyến đi và bài thuyết minh.

4.1 Ngôn ngữ

Menu -> Danh mục -> Dịch vụ -> Hướng dẫn viên -> Ngôn ngữ

Danh sách các ngôn ngữ mà hướng dẫn viên có thể sử dụng. Ví dụ: Vietnamese, English, French v.v…

Các thao tác:

Thêm mới Ngôn ngữ: Để thêm mới Ngôn ngữ, truy cập theo đường dẫn trên, nhấn nút Thêm mới để hiển thị popup, và nhập các nội dung theo các trường dữ liệu yêu cầu. Sau đó nhấn Lưu lại để lưu lại nội dung vừa nhập.

Sửa Ngôn ngữ: Để sửa Ngôn ngữ nào đó, chúng ta nhấn vào nút Chỉnh sửa ở bên cạnh Ngôn ngữ đó để hiện thị popup và chỉnh sửa nội dung theo ý muốn. Sau đó nhấn Lưu lại để lưu lại nội dung vừa chỉnh sửa. Nếu không muốn thay đổi thì nhấn Đóng lại.

Xóa Ngôn ngữ: Để xóa Ngôn ngữ nào đó, chúng ta nhấn vào nút Xóa ở bên cạnh Ngôn ngữ đó để hiện thị popup và xác nhận một lần nữa bằng cách chọn Đồng ý xóa để xóa hoàn toàn Ngôn ngữ đó khỏi hệ thống. Nếu không muốn xóa thì nhấn Đóng lại.

Sắp xếp thứ tự các Ngôn ngữ: tham khảo thêm ở đây.

4.2 Phụ phí HDV

Menu -> Danh mục -> Dịch vụ -> Hướng dẫn viên -> Phụ phí HDV

Danh sách các phụ phí của hướng dẫn viên như: Vận chuyển, ăn uống, khách sạn v.v…

Các thao tác:

Thêm mới Phụ phí HDV: Để thêm mới Phụ phí HDV, truy cập theo đường dẫn trên, nhấn nút Thêm mới để hiển thị popup, và nhập các nội dung theo các trường dữ liệu yêu cầu. Sau đó nhấn Lưu lại để lưu lại nội dung vừa nhập.

Sửa Phụ phí HDV: Để sửa Phụ phí HDV nào đó, chúng ta nhấn vào nút Chỉnh sửa ở bên cạnh Phụ phí HDV đó để hiện thị popup và chỉnh sửa nội dung theo ý muốn. Sau đó nhấn Lưu lại để lưu lại nội dung vừa chỉnh sửa. Nếu không muốn thay đổi thì nhấn Đóng lại.

Xóa Phụ phí HDV: Để xóa Phụ phí HDV nào đó, chúng ta nhấn vào nút Xóa ở bên cạnh Phụ phí HDV đó để hiện thị popup và xác nhận một lần nữa bằng cách chọn Đồng ý xóa để xóa hoàn toàn Phụ phí HDV đó khỏi hệ thống. Nếu không muốn xóa thì nhấn Đóng lại.

Sắp xếp thứ tự các Phụ phí HDV: tham khảo thêm ở đây.

4.3 Đơn vị thời gian

Menu -> Danh mục -> Dịch vụ -> Hướng dẫn viên -> Đơn vị thời gian

Danh sách thời gian sử dụng phục vụ cho phần chọn kinh nghiệm của hướng dẫn.

Các thao tác:

Thêm mới Đơn vị thời gian: Để thêm mới Đơn vị thời gian, truy cập theo đường dẫn trên, nhấn nút Thêm mới để hiển thị popup, và nhập các nội dung theo các trường dữ liệu yêu cầu. Sau đó nhấn Lưu lại để lưu lại nội dung vừa nhập.

Sửa Đơn vị thời gian: Để sửa Đơn vị thời gian nào đó, chúng ta nhấn vào nút Chỉnh sửa ở bên cạnh Đơn vị thời gian đó để hiện thị popup và chỉnh sửa nội dung theo ý muốn. Sau đó nhấn Lưu lại để lưu lại nội dung vừa chỉnh sửa. Nếu không muốn thay đổi thì nhấn Đóng lại.

Xóa Đơn vị thời gian: Để xóa Đơn vị thời gian nào đó, chúng ta nhấn vào nút Xóa ở bên cạnh Đơn vị thời gian đó để hiện thị popup và xác nhận một lần nữa bằng cách chọn Đồng ý xóa để xóa hoàn toàn Đơn vị thời gian đó khỏi hệ thống. Nếu không muốn xóa thì nhấn Đóng lại.

Sắp xếp thứ tự các Đơn vị thời gian: tham khảo thêm ở đây.

5. Cruise

Tàu du lịch hay tàu du hành (tiếng Anh: cruise ship) là một loại tàu hành khách rất lớn dùng trên những chuyến du ngoạn, vừa để đưa khách đến những thắng cảnh, và vừa để khách hưởng ngoạn các dịch vụ và tiện nghi trên tàu. Kỹ nghệ du lịch bằng tàu du hành đóng góp một phần lớn trong ngành du lịch nói chung. Tính trung bình từ năm 2001 thì chín chiếc tàu du hành được hạ thuỷ mỗi năm để phục vụ thị trường hành khách Bắc Mỹ và Âu châu. Thị trường Á châu-Thái Bình Dương nhỏ hơn và thường dùng loại tàu cũ hơn nhưng những khu vực phát triển mạnh cũng có đưa tàu mới vào phục vụ.

5.1 Dòng Cruise

Menu -> Danh mục -> Dịch vụ -> Cruise -> Dòng Cruise

Danh sách các Cruise theo đặc thù nhu cầu của khách hàng.

Các thao tác:

Thêm mới Dòng Cruise: Để thêm mới Dòng Cruise, truy cập theo đường dẫn trên, nhấn nút Thêm mới để hiển thị popup, và nhập các nội dung theo các trường dữ liệu yêu cầu. Sau đó nhấn Lưu lại để lưu lại nội dung vừa nhập.

Sửa Dòng Cruise: Để sửa Dòng Cruise nào đó, chúng ta nhấn vào nút Chỉnh sửa ở bên cạnh Dòng Cruise đó để hiện thị popup và chỉnh sửa nội dung theo ý muốn. Sau đó nhấn Lưu lại để lưu lại nội dung vừa chỉnh sửa. Nếu không muốn thay đổi thì nhấn Đóng lại.

Xóa Dòng Cruise: Để xóa Dòng Cruise nào đó, chúng ta nhấn vào nút Xóa ở bên cạnh Dòng Cruise đó để hiện thị popup và xác nhận một lần nữa bằng cách chọn Đồng ý xóa để xóa hoàn toàn Dòng Cruise đó khỏi hệ thống. Nếu không muốn xóa thì nhấn Đóng lại.

Sắp xếp thứ tự các Dòng Cruise: tham khảo thêm ở đây.

5.2 Hành trình Cruise

Menu -> Danh mục -> Dịch vụ -> Cruise -> Hành trình Cruise

Danh sách các Cruise theo đặc thù nhu cầu của khách hàng.

Các thao tác:

Thêm mới Hành trình Cruise: Để thêm mới Hành trình Cruise, truy cập theo đường dẫn trên, nhấn nút Thêm mới để hiển thị popup, và nhập các nội dung theo các trường dữ liệu yêu cầu. Sau đó nhấn Lưu lại để lưu lại nội dung vừa nhập.

Sửa Hành trình Cruise: Để sửa Hành trình Cruise nào đó, chúng ta nhấn vào nút Chỉnh sửa ở bên cạnh Hành trình Cruise đó để hiện thị popup và chỉnh sửa nội dung theo ý muốn. Sau đó nhấn Lưu lại để lưu lại nội dung vừa chỉnh sửa. Nếu không muốn thay đổi thì nhấn Đóng lại.

Xóa Hành trình Cruise: Để xóa Hành trình Cruise nào đó, chúng ta nhấn vào nút Xóa ở bên cạnh Hành trình Cruise đó để hiện thị popup và xác nhận một lần nữa bằng cách chọn Đồng ý xóa để xóa hoàn toàn Hành trình Cruise đó khỏi hệ thống. Nếu không muốn xóa thì nhấn Đóng lại.

Sắp xếp thứ tự các Hành trình Cruise: tham khảo thêm ở đây.

6. Land Tour

Menu -> Danh mục -> Dịch vụ -> Land Tour

LAND TOUR được dùng để chỉ một tour trọn gói mà các công ty du lịch mua lại của đối tác (công ty du lịch khác) để bán lại cho khách của mình

Ví dụ : tour Thái Lan, các công ty du lịch Việt Nam không tự tổ chức từ a đến z được (hoặc là ko được phép), do đó, phải mua lại một tour trọn gói (hay là một gói tour) của đối tác bên Thái Lan (ví dụ như công ty du lịch JTS)

Sau đó cộng các khoản chi phí khách như: vé máy bay, công tác phí Tour leader, phí hành chính, ... thành ra giá bán cho khách ở Việt Nam. Tour bên Thái bán cho mình gọi là Land Tour !

Đây là loại hình dịch vụ du lịch liên kết đang được các hãng lữ hành trên toàn quốc áp dụng và triển khai, loại hình này rất thích hợp cho các tour quốc tế (tận dụng được lợi thế thế mạnh của từng đối tác để tạo nên một dịch vụ tốt cho khách hàng)

Land tour cũng đã được phát triển mạnh tại các thành phố lớn như: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh... Cũng có những hãng lữ hành chỉ chuyên làm “land tour”.

Đa phần các hãng lữ hành quốc tế ở trong nước đều mua “land tour” của các đối tác ở các nước trên thế giới để chào bán cho khách hàng ở trong nước.

6.1. Ngày Landtour

Các thao tác trong Ngày Landtour bao gồm:

Hình ảnh: Danh sách các Ngày Landtour

  • Thêm mới: Nhấn sau đó nhập các thông tin yêu cầu và nhấn để hoàn tất thao tác.

Lưu ý: Bỏ qua trường "Thứ tự" và "Icon" bởi 2 trường này liên quan đến kỹ thuật phần mềm.

  • Sửa: Nhấn chuột phải vào ngày Landtour muốn sửa và chọn hoặc nhấn tại cuối dòng Landtour tương ứng, sau đó thay đổi các thông tin cần thiết. Nhấn để hoàn tất thao tác
  • Xóa: Nhấn chuột phải bào ngày Landtour muốn xóa và chọn hoặc nhấn tại cuối dòng Landtour muốn Xóa, sau đó Xác nhận xóa để hoàn tất thao tác.

7. Nhà hàng

Nhà hàng là một địa điểm hay một công trình xây dựng chuyên kinh doanh về việc chuẩn bị và phục vụ thực phẩm và đồ uống cho khách hàng để nhận tiền của khách hàng. Các bữa ăn hay bữa tiệc được phục vụ nhà hàng theo hình thức ăn tại chỗ nhưng nhiều nhà phục vụ theo phương pháp take out đồ ăn theo dạng các dịch vụ cung cấp và chuyển phát thực phẩm. Nhà hàng có ngoại hình đa dạng và đặc thù ở mỗi quốc gia, mỗi vùng, mỗi cộng đồng khác nhau cũng như những dịch vụ ăn uống, hình thức phục vụ, thực đơn, các món ăn, đồ uống.... bao gồm một loạt các món ăn của đầu bếp chính (bếp trưởng).

Bữa ăn

Menu -> Danh mục -> Dịch vụ -> Nhà hàng -> Bữa ăn

Danh sách các bữa ăn như: ăn sáng, ăn trưa, ăn tối v.v…

Các thao tác:

Thêm mới Bữa ăn: Để thêm mới Bữa ăn, truy cập theo đường dẫn trên, nhấn nút Thêm mới để hiển thị popup, và nhập các nội dung theo các trường dữ liệu yêu cầu. Sau đó nhấn Lưu lại để lưu lại nội dung vừa nhập.

Sửa Bữa ăn: Để sửa Bữa ăn nào đó, chúng ta nhấn vào nút Chỉnh sửa ở bên cạnh Bữa ăn đó để hiện thị popup và chỉnh sửa nội dung theo ý muốn. Sau đó nhấn Lưu lại để lưu lại nội dung vừa chỉnh sửa. Nếu không muốn thay đổi thì nhấn Đóng lại.

Xóa Bữa ăn: Để xóa Bữa ăn nào đó, chúng ta nhấn vào nút Xóa ở bên cạnh Bữa ăn đó để hiện thị popup và xác nhận một lần nữa bằng cách chọn Đồng ý xóa để xóa hoàn toàn Bữa ăn đó khỏi hệ thống. Nếu không muốn xóa thì nhấn Đóng lại.

Sắp xếp thứ tự các Bữa ăn: tham khảo thêm ở đây.

8. Xe ôtô

Xe ô tô là một trong những phương tiện giao thông đường bộ chủ yếu. Nó có tính cơ động cao và phạm vi hoạt động rộng.

8.1 Biển số xe

Menu -> Danh mục -> Dịch vụ -> Xe ôtô -> Biển số xe

Danh sách các xe mà doanh nghiệp sở hữu. Việc nhập loại mục này giúp cho các phần liên quan khác sử dụng được dữ liệu thống nhất, giúp cho việc lọc và tìm kiếm điều hành tour sau này..

Các thao tác:

Thêm mới Biển số xe: Để thêm mới Biển số xe, truy cập theo đường dẫn trên, nhấn nút Thêm mới để hiển thị popup, và nhập các nội dung theo các trường dữ liệu yêu cầu. Sau đó nhấn Lưu lại để lưu lại nội dung vừa nhập.

Sửa Biển số xe: Để sửa Biển số xe nào đó, chúng ta nhấn vào nút Chỉnh sửa ở bên cạnh Biển số xe đó để hiện thị popup và chỉnh sửa nội dung theo ý muốn. Sau đó nhấn Lưu lại để lưu lại nội dung vừa chỉnh sửa. Nếu không muốn thay đổi thì nhấn Đóng lại.

Xóa Biển số xe: Để xóa Biển số xe nào đó, chúng ta nhấn vào nút Xóa ở bên cạnh Biển số xe đó để hiện thị popup và xác nhận một lần nữa bằng cách chọn Đồng ý xóa để xóa hoàn toàn Biển số xe đó khỏi hệ thống. Nếu không muốn xóa thì nhấn Đóng lại.

Sắp xếp thứ tự các Biển số xe: tham khảo thêm ở đây.

8.2 Số chỗ

Menu -> Danh mục -> Dịch vụ -> Xe ôtô -> Số chỗ

Danh sách loại chỗ của xe ôtô. Ví dụ: 4 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ v.v…

Các thao tác:

Thêm mới Số chỗ: Để thêm mới Số chỗ, truy cập theo đường dẫn trên, nhấn nút Thêm mới để hiển thị popup, và nhập các nội dung theo các trường dữ liệu yêu cầu. Sau đó nhấn Lưu lại để lưu lại nội dung vừa nhập.

Sửa Số chỗ: Để sửa Số chỗ nào đó, chúng ta nhấn vào nút Chỉnh sửa ở bên cạnh Số chỗ đó để hiện thị popup và chỉnh sửa nội dung theo ý muốn. Sau đó nhấn Lưu lại để lưu lại nội dung vừa chỉnh sửa. Nếu không muốn thay đổi thì nhấnĐóng lại.

Xóa Số chỗ: Để xóa Số chỗ nào đó, chúng ta nhấn vào nút Xóa ở bên cạnh Số chỗ đó để hiện thị popup và xác nhận một lần nữa bằng cách chọn Đồng ý xóa để xóa hoàn toàn Số chỗ đó khỏi hệ thống. Nếu không muốn xóa thì nhấn Đóng lại.

Sắp xếp thứ tự các Số chỗ: tham khảo thêm ở đây.

8.3 Danh sách loại xe

Menu -> Danh mục -> Dịch vụ -> Xe ôtô -> Danh sách loại xe

Danh sách các loại/dòng xe ôtô mà doanh nghiệp đang có. Ví dụ: Toyota, Huyndai,.v..v..

Các thao tác:

Thêm mới Loại xe: Để thêm mới Loại xe, truy cập theo đường dẫn trên, nhấn nút Thêm mới để hiển thị popup, và nhập các nội dung theo các trường dữ liệu yêu cầu. Sau đó nhấn Lưu lại để lưu lại nội dung vừa nhập.

Sửa Loại xe: Để sửa Loại xe nào đó, chúng ta nhấn vào nút Chỉnh sửa ở bên cạnh Loại xe đó để hiện thị popup và chỉnh sửa nội dung theo ý muốn. Sau đó nhấn Lưu lại để lưu lại nội dung vừa chỉnh sửa. Nếu không muốn thay đổi thì nhấn Đóng lại.

Xóa Loại xe: Để xóa Loại xe nào đó, chúng ta nhấn vào nút Xóa ở bên cạnh Loại xe đó để hiện thị popup và xác nhận một lần nữa bằng cách chọn Đồng ý xóa để xóa hoàn toàn Loại xe đó khỏi hệ thống. Nếu không muốn xóa thì nhấn Đóng lại.

Sắp xếp thứ tự các Loại xe: tham khảo thêm ở đây.

9. Vé thắng cảnh

Menu -> Danh mục -> Dịch vụ -> Vé thắng cảnh

Danh sách các loại vé thắng cảnh. Ví dụ: Bảo tàng, nhà hát, công viên, vườn quốc gia

Các thao tác:

Thêm mới Vé thắng cảnh: Để thêm mới Vé thắng cảnh, truy cập theo đường dẫn trên, nhấn nút Thêm mới để hiển thị popup, và nhập các nội dung theo các trường dữ liệu yêu cầu. Sau đó nhấn Lưu lại để lưu lại nội dung vừa nhập.

Sửa Vé thắng cảnh: Để sửa Vé thắng cảnh nào đó, chúng ta nhấn vào nút Chỉnh sửa ở bên cạnh Vé thắng cảnh đó để hiện thị popup và chỉnh sửa nội dung theo ý muốn. Sau đó nhấn Lưu lại để lưu lại nội dung vừa chỉnh sửa. Nếu không muốn thay đổi thì nhấn Đóng lại.

Xóa Vé thắng cảnh: Để xóa Vé thắng cảnh nào đó, chúng ta nhấn vào nút Xóa ở bên cạnh Vé thắng cảnh đó để hiện thị popup và xác nhận một lần nữa bằng cách chọn Đồng ý xóa để xóa hoàn toàn Vé thắng cảnh đó khỏi hệ thống. Nếu không muốn xóa thì nhấn Đóng lại.

Sắp xếp thứ tự các Vé thắng cảnh: tham khảo thêm ở đây.

10. Train (tàu hỏa)

Tàu hỏa hay xe lửa (tên cũ hỏa xa) là một loại phương tiện giao thông, gồm đầu tàu và các toa nối lại. Tàu hỏa chạy trên đường sắt và được dùng để vận chuyển người, trang thiết bị hay các vật tư khác. Một con tàu có thể lắp một hay nhiều hơn số đầu tàu và các toa, trong đó có thể là toa hành khách và toa hàng. Nhiều con tàu lắp đặt 2 đầu máy ở 2 đầu tàu, gọi là hai đầu kéo. Một con tàu cũng có thể chạy ngược (tức đuôi tàu chạy trước, đầu máy chạy sau). Tàu hỏa là thành tố trung tâm của vận tải đường sắt - một loại hình vận tải phổ biến và tương đối rẻ tiền.

10.1 Nhà ga

Menu -> Danh mục -> Dịch vụ -> Train -> Nhà ga

Danh sách nhà ga trong và ngoài nước. Danh sách này sẽ được sử dụng trong khu vực dịch vụ vận chuyển, vé tàu của doanh nghiệp.

Các thao tác:

Thêm mới Nhà ga: Để thêm mới Nhà ga, truy cập theo đường dẫn trên, nhấn nút Thêm mới để hiển thị popup, và nhập các nội dung theo các trường dữ liệu yêu cầu. Sau đó nhấn Lưu lại để lưu lại nội dung vừa nhập.

Sửa Nhà ga: Để sửa Nhà ga nào đó, chúng ta nhấn vào nút Chỉnh sửa ở bên cạnh Nhà ga đó để hiện thị popup và chỉnh sửa nội dung theo ý muốn. Sau đó nhấn Lưu lại để lưu lại nội dung vừa chỉnh sửa. Nếu không muốn thay đổi thì nhấn Đóng lại.

Xóa Nhà ga: Để xóa Nhà ga nào đó, chúng ta nhấn vào nút Xóa ở bên cạnh Nhà ga đó để hiện thị popup và xác nhận một lần nữa bằng cách chọn Đồng ý xóa để xóa hoàn toàn Nhà ga đó khỏi hệ thống. Nếu không muốn xóa thì nhấn Đóng lại.

Sắp xếp thứ tự các Nhà ga: tham khảo thêm ở đây.

10.2 Số hiệu tàu

Menu -> Danh mục -> Dịch vụ -> Train -> Số hiệu tàu

Quản lý danh sách tàu, số hiệu tàu trên toàn quốc.

Các thao tác:

Thêm mới Số hiệu tàu: Để thêm mới Số hiệu tàu, truy cập theo đường dẫn trên, nhấn nút Thêm mới để hiển thị popup, và nhập các nội dung theo các trường dữ liệu yêu cầu. Sau đó nhấn Lưu lại để lưu lại nội dung vừa nhập.

Sửa Số hiệu tàu: Để sửa Số hiệu tàu nào đó, chúng ta nhấn vào nút Chỉnh sửa ở bên cạnh Số hiệu tàu đó để hiện thị popup và chỉnh sửa nội dung theo ý muốn. Sau đó nhấn Lưu lại để lưu lại nội dung vừa chỉnh sửa. Nếu không muốn thay đổi thì nhấn Đóng lại.

Xóa Số hiệu tàu: Để xóa Số hiệu tàu nào đó, chúng ta nhấn vào nút Xóa ở bên cạnh Số hiệu tàu đó để hiện thị popup và xác nhận một lần nữa bằng cách chọn Đồng ý xóa để xóa hoàn toàn Số hiệu tàu đó khỏi hệ thống. Nếu không muốn xóa thì nhấn Đóng lại.

Sắp xếp thứ tự các Số hiệu tàu: tham khảo thêm ở đây.

Update: 29/07/2021