Giấy chứng nhận SSL là gì?

SSL là viết tắt của Secure Socket Layer. Nó nghe có vẻ phức tạp, nhưng nó thực sự rất dễ dàng hiểu. Giấy chứng nhận SSL xác nhận danh tính trang web của bạn, và mã hóa các thông tin khách gửi đến, hoặc nhận được từ trang web của bạn. Điều này sẽ giúp những tên trộm rình mò trên bất kỳ dữ liệu trao đổi giữa website hay hệ thống của bạn với khách hàng của bạn.

Khi bạn có một giấy chứng nhận SSL bảo vệ trang web của bạn, khách hàng có thể yên tâm rằng thông tin mà họ nhập vào bất kỳ trang nào được bảo đảm và không thể được xem bởi kẻ lừa đảo trên mạng. SSL dễ dàng triển khai và cài đặt để bảo vệ máy chủ của bạn.

Một SSL (Secure Sockets Layer) là một chứng chỉ kỹ thuật số mà xác nhận danh tính của một trang web và mã hóa thông tin gửi đến máy chủ sử dụng công nghệ SSL. Mã hóa là quá trình xáo trộn dữ liệu vào một định dạng không đọc được mà chỉ có thể được trả lại cho một định dạng có thể đọc được với chìa khóa giải mã thích hợp. Giấy chứng nhận phục vụ như một "hộ chiếu" điện tử thiết lập một thực thể thông tin trực tuyến khi kinh doanh trên trang web. Khi người dùng Internet cố gắng để gửi thông tin bí mật đến một máy chủ Web, trình duyệt của người dùng truy cập giấy chứng nhận kỹ thuật số của máy chủ và thiết lập một kết nối an toàn.