Nhà cung cấp

Đối với Doanh nghiệp du lịch, thông tin khách hàng, đối tác hay các nhà cung cấp luôn được đặt lên hàng đầu. Hơn thế nữa, đối với các công ty du lịch thì khối lượng dữ liệu là vô cùng lớn và vô cùng quan trọng.

Vậy nên việc lưu trữ dữ liệu của từng khách hàng, đối tác hay các nhà cung cấp một cách thông minh sẽ giúp doanh nghiệp quản lý dễ dàng, tiết kiệm thời gian… đây cũng là lợi thế cạnh tranh giúp doanh nghiệp đạt được hiệu quả kinh tế cao.

Lưu ý:

  • Hệ thống Nhà cung cấp được phân loại theo dịch vụ cung cấp (bạn truy cập Menu -> Danh mục -> Dịch vụ -> Loại dịch vụ )
  • Để truy cập hệ thống quản lý nhà cung cấp theo vai trò - phân quyền của mình ( Menu -> Nhà cung cấp )