UPDATE THÁNG 09/2022

I. Tính năng mới

- Thêm loại hình nhà cung cấp Voucher

- Hiển thị ngày Kích hoạt và ngày gia hạn phần mềm theo License của mỗi khách hàng

- Thêm chức năng ghi đè khi import file danh sách đoàn trong booking

- Chọn ghép tour Module hỗ trợ cho Xây dựng báo giá chương trình tour theo yêu cầu

- Doanh nghiệp theo dõi Thu/Chi theo từng tài khoản ngân hàng trên hệ thống

- Chức năng phân hạng tour trong Tour sản phẩm/Báo giá/Booking

- Cho phép Duyệt đề nghị thanh toán, xác nhận chi nhiều phiếu trong 1 thao tác

II. Tối ưu

- Đồng bộ các trường dữ liệu bắt buộc giữa file import và phần mềm

- Thay đổi phương thức quản lý giá Lưu trú theo Giá ngày thường, Giá cuối tuần

- Tùy chỉnh theo yêu cầu: Ẩn thông tin NCC trong mã QR khu vực Điều hành dịch vụ

- Cho phép sửa giá bán dịch vụ lẻ khi thay đổi/thêm dịch vụ ở Điều hành

- Cho phép Xem trước chương trình tour mẫu và Bảng chiết tính giá để áp dụng điều chỉnh trong báo giá

- Thêm tiêu chí tìm kiếm theo Trạng Thái cho cho Tour và Dịch vụ ngoài ở khu vực Điều hành dịch vụ

- Thay đổi điều kiện hiển thị trạng thái trong Tour điều hành, áp dụng theo điều kiện ngày sử dụng dịch vụ

- Bổ sung thông báo khi các user được nhận giao việc trên hệ thống

- User phòng kế toán được phân toàn quyền trong Báo cáo doanh thu

- Bổ sung trường Thời hạn Hộ chiếu trong Danh sách đoàn đi tour

III. Bug Fix

- Xử lý lỗi thêm mới booking khi khách hàng không có thông tin email

- Hiển thị tên người giao việc trong mẫu email giao việc nội bộ

- Điều chỉnh hiện thị từ Tổng nett trẻ em sang nett/trẻ ở booking

- Thay đổi cách cài đặt email hệ thống theo chính sách mới google cập nhật