UPDATE THÁNG 09/2017

I. Thay đổi và thêm mới.

 • Hoàn thiện hệ thống phần cứng từ HDD lên SSD, backup 2 lần/ngày với hệ thống đồng bộ giữa CMC và Viettel
 • Cải thiện cách truy xuất dữ liệu nhanh hơn
 • Giảm thao tác điều hành dịch vụ guide, xe, khách sạn
 • Tích hợp module Marketing hoàn tất (Optional).
 • Thêm chức năng Tìm Kiếm Dịch Vụ trong quá trình chiết tính.
 • Import Danh Sách Đoàn trong form booking.
 • Bổ sung một số thông tin cần thiết trong form đặt dịch vụ xe ô tô với các chi tiết về: điểm đón, điểm đến, giờ đón, v.v.
 • Quản lý tỷ lệ trích phần trăm hoa hồng, công nợ,... trong module Doanh Thu Đại Lý.
 • Tích hợp module Thực chi HDV/Lái xe.
 • Tích hợp hệ thống hồ sơ dành cho HDV/Lái xe trong tab Admin của Tour thực hiện.
 • Tích hợp API cho mọi phân hệ của hệ thống.
 • NCC có thể xác thực dịch vụ thông qua form được tích hợp trong mail gửi về.
 • Tách biệt Công nợ Khách hàng và Công nợ NCC để dễ quản lý và theo dõi.
 • Cập nhật phiên bản ngôn ngữ tiếng Anh cho phần mềm

II. Fix

 • Fix một số lỗi trong module SIC về việc tính giá, addon dịch vụ.
 • Fix lỗi liên quan đến hiển thị trạng thái thanh toán trong Sổ dịch vụ ngoài.
 • Fix lỗi khi thay đổi giá dịch vụ trong chiết tính.
 • Xử lý các phát sinh trong hệ thống khách hàng.
 • ối ưu các chức năng trong phần mềm, tối ưu thao tác người dùng
 • Xử lý các phát sinh trong hệ thống khách hàng
 • Xử lý các lỗi phát sinh trong quá trình vận hành và thao tác
 • Tối ưu thao tác người dùng

III.Triển khai

 • Hoàn thiện hệ thống Engine để tích hợp giữa TravelMaster với lõi isoCMS.