UPDATE THÁNG 06/2018

I. Thay đổi và thêm mới

  • Điều hành xe trong Tour thực hiện

+ Hệ thống sẽ tự ghép các booking vào xe có số chỗ phù hợp (áp dụng trong tour SIC). + Có thể xếp tràn khi vượt quá số chỗ của xe.

  • Chức năng mở bán tour trong Tour sản phẩm, nếu khi booking vượt quá số chỗ đã nhập thì không thể chuyển thực hiện booking được.
  • Xuất file (Word, Excel, PDF) của bảng giá, chương trình tour, phiếu dịch vụ trong List booking, Request, Báo giá, Điều hành

II. Fix

  • Chức năng Resend email trong phân hệ Nhà cung cấp
  • Tối ưu hiển thị và chức năng Xem, In, Export trong Sổ Tour
  • Xử lý các lỗi phát sinh trong quá trình thao tác
  • Số lượng trẻ em được cập nhật trong Sổ tour và Điều hành xe.

III. Triển khai

Hệ thống phân nhiệm riêng cho từng phòng ban trong phần mềm.