UPDATE THÁNG 09/2018

Version: 56.11.4.24

I. Thay đổi & Thêm mới

 • Điều hành xe trong Tour thực hiện

+ Automation ghép xe cho các booking đủ số́ chỗ (áp dụng cho SIC Module AddOn) + Tích hợp chức năng̉ xếp tràn số chỗ trong tour thực hiện + Linh động xe trong điều hành trong việc quay đầu xe trong ngày. + Thay đổi được Xe ô tô sau khi điều hành

 • Xuất file (Word, Excel, PDF) của bảng giá, chương trình tour, phiếu dịch vụ trong List booking, Request, Báo giá, Điều hành.
 • Automation (Cut of Date) trong tác vụ Công nợ NCC, KH thông qua màn hình kế toán và email.
 • Ghép Tour và Dịch vụ ngoài cho phân hệ điều hành
 • Thay đổi lịch Hướng dẫn viên sau khi điều hành Tour thực hiện
 • Tối ưu bảng Chiết tính tour liên quan đến dịch vụ Vé thắng cảnh và Xe ô tô
 • Tích hợp Tour mẫu vào Tour sản phẩm
 • Tối ưu + Hỗ trợ Điều hành quản lý dịch vụ Tour + Dịch vụ ngoài trên một màn hình + Tác vụ thay đổi dịch vụ trong điều hành gọn, đơn giản hơn + Thay đổi lịch Hướng dẫn viên sau khi điều hành. + Tối ưu bảng Chiết tính tour Sản phẩm ++ Chọn nhiều vé thắng cảnh trên một màn hình/điểm đến ++ Tự động tìm kiếm vé thắng cảnh theo điểm đến ++ Chọn nhiều loại xe oto trên một màn hình ++ Tích hợp Tour mẫu vào Tour sản phẩm (sử dụng tình trạng tour Đóng/Mở) ++ Tăng tốc độ thao tác lên gấp 2 lần trong bảng Chiết tính tour sản phẩm và trong Sales.

II. Chức năng Addons

 • Quản lý các dịch vụ do doanh nghiệp tự cung cấp
 • Điều hành xe Ôtô
 • S.I.C Tour
 • Quản lý số lượng vé thắng cảnh
 • Tính Hoa hồng Nhà cung cấp và Chiết khấu dành cho Đại lý
 • CRM
 • Mail Sengrid
 • Theo dõi Thu - Chi bằng tiền mặt của Doanh nghiệp (Sổ quỹ tiền mặt)
 • Land Tour

III. Triển khai

Booking Online - Đồng bộ dữ liệu từ Website về phần mềm hệ thống (Chỉ áp dụng đối với phần mềm TravelMaster và Website isoCMS của VietISO). Hiện tại đang tích hợp cho Private Tour

Truy cập Group để có thông tin cập nhật liên tục https://goo.gl/vNbF7K