UPDATE THÁNG 09/2020

Version: 1.4.7.10

I. Thay đổi và thêm mới

1. Thay đổi mẫu file chương trình tour, bảng giá dịch vụ, mẫu email đặt dịch vụ Nhà cung cấp,…

2. Khu vực điều hành: Cập nhật lại hệ thống voucher: là Phiếu xác nhận đặt dịch vụ sales gửi lại khách hàng sau khi điều hành hoàn tất đặt dịch vụ.

3. Bổ sung chức năng Single Supplement (Phụ phí phòng đơn) trong Tour sản phẩm, Báo giá.

4. Nhà cung cấp:

a. Bổ sung phương thức lọc Nhà cung cấp (NCC) theo khoảng giá dịch vụ.

b. Lưu lịch sử chỉnh sửa của từng dịch vụ Nhà cung cấp

c. Cập nhật tính năng Credit (Quản lý trả trước) trong chi tiết mỗi NCC, Khách hàng/Đối tác giúp đối trừ các khoản thanh toán trong tương lai.

5. Tích hợp tính năng thêm Dịch vụ phát sinh đi kèm 1 phân loại dịch vụ chính trong khu vực Báo giá và Booking.

6. Bổ sung chức năng tính FOC (Free Of Charge) theo 02 hình thức: FOC theo khoảng khách, FOC theo từng dịch vụ.

7. Báo giá:

a. Tách hóa đơn theo nhóm nhỏ trong đoàn chủ yếu cho dịch vụ Khách sạn và Cruise.

b. Bổ sung chức năng Copy bảng Chiết tính từ Tour sản phẩm, rút ngắn thời gian chiết tính dịch vụ.

c. Chiết tính Sale:

- Bổ sung tab Chiết tính Sale không bắt buộc lấy dữ liệu từ NCC để tính giá.

- Thêm lựa chọn VAT/GST (Thuế GTGT/ Thuế hàng hóa dịch vụ), yêu cầu xuất hóa đơn khi Contract To 1 dịch vụ.

- Thêm cột Thuế VAT

d. Thay đổi vị trí hành trình tour linh hoạt theo 02 cách:

- Hoán đổi (Swap): Hoán đổi- Liền sau (Swap- JumpAfter)

- Lên – Xuống (Up – Down)

II. Triển khai

1. Đặt thời gian truy xuất dữ liệu tại màn hình đăng nhập để tăng tốc với trường hợp tải lượng dữ liệu lớn.

  • Bước 1: Tại màn hình đăng nhập: Lựa chọn thời gian truy xuất dữ liệu.
  • Bước 2: Thực hiện đăng nhập với các dữ liệu hợp lệ
  • Bước 3: Đăng nhập thành công, hệ thống hiển thị các dữ liệu tính từ thời điểm đã lựa chọn đến thời gian hiện tại

Hình ảnh: Đặt thời gian truy xuất dữ liệu tại màn hình đăng nhập

2. Cấu hình đa ngôn ngữ cho khu vực cấu hình chung: Cho phép lựa chọn Ngôn ngữ sử dụng phần mềm trong bước Đăng nhập

Hình ảnh: Cấu hình đa ngôn ngữ