Lịch xe

Menu -> Điều hành -> Lịch xe

Tại đây, bạn có thể quản lý lịch xe, bao gồm các mục như:

- Tên tài xế - Biển số xe - Ngày tháng xe hoạt động

Khi bạn click chuột vào lịch của lái xe ngày đó sẽ hiện lên, kèm với đó là lịch sử xếp xe từ trước tới thời điểm hiện tại