UPDATE THÁNG 05/2021

Version: 56.21.5.28

I. Thay đổi và thêm mới

1. Tour sản phẩm:

  • Bổ sung chức năng Export bảng chiết tính
  • Tối ưu dữ liệu khi thêm 1 khoảng thời gian áp dụng trong bảng chiết tính
  • Tạo booking ngay từ tour sản phẩm
2. List booking:

3. Thay đổi cách tính giá dịch vụ cố định khi tour có trẻ em

4. Bổ sung cách tính thuế VAT trong Báo giáBooking

5. Điều hành: Bổ sung trạng thái trong tour thực hiện

6. Khách hàng: Bổ sung thống kê hiệu quả chăm sóc khách hàng tại chi tiết một khách hàng.

7. Hệ thống phân quyền:

8. Tối ưu form, giao diện và thao tác người dùng

II. Triển khai

Tích hợp API vé máy bay, hỗ trợ đặt vé máy bay trực tuyến trên hệ thống phần mềm