UPDATE THÁNG 03/2022

Version 56.22.3.25

I. Thay đổi và thêm mới

1. Nhà cung cấp

 • Cho phép đề xuất nhanh khi gõ vào ô tìm kiếm.
 • Điều kiện xóa dữ liệu nhà cung cấp: Chỉ những người được phân quyền thì mới có thể xóa dữ liệu bên trong NCC (dữ liệu do chính mình tạo ra hoặc dữ liệu của các users mình quản lý).

2. Tour Sản phẩm

 • Cho phép đề xuất nhanh khi gõ vào ô tìm kiếm.
 • Tối ưu chức năng Tìm kiếm thông minh.

3. Booking/ Báo giá

 • Cho phép đề xuất nhanh khi gõ vào ô tìm kiếm.
 • Bổ sung thao tác thêm nhiều, import excel danh sách đoàn ở trong chi tiết booking.

4. Điều hành

4.1. Điều hành Guide - Xe

 • Bổ sung chức năng chuột phải để điều hành guide khi điều hành.
 • Trong tab Quyết toán của phần Duyệt chi HDV&Lái xe: Thêm chức năng hủy duyệt chi cho từng dịch vụ, điều kiện để có thể hủy là chưa có phiếu chi xác thực cho người được duyệt chi (Chi tiết tại đây)
 • Bố sung thông tin ID guider, driver (của doanh nghiệp) cho phiếu chi khi duyệt chi cho HDV và Lái xe.

4.2. QR code

 • Đây là file chứa mã code của đoàn, HDV đón khách và hướng dẫn khách hàng đi tour quét QR bằng ứng dụng Zalo hoặc Camera điện thoại.
 • Sau khi truy cập hệ thống sẽ yêu cầu khách hàng nhập Họ và Tên, Email hoặc Số điện thoại.
 • Thông tin này sẽ được update chính xác vào dữ liệu danh sách đoàn hoặc nếu chưa có trong danh sách đoàn hệ thống sẽ insert thông tin để phụ vụ Remarketing. Dữ liệu được lưu tại taCRM > Tiềm năng
 • Ngoài ra, khách hàng có thể xem các thông tin như: Thông tin trưởng đoàn, lái xe, hướng dẫn viên khi cần có thể liên hệ, chương trình tour và đặc biệt là đánh giá chất lượng dịch vụ trong suốt quá trình trải nghiệm (Chi tiết tại đây)

4.3. Khác

 • Bổ sung phiếu thu hoàn tiền trong danh sách dịch vụ hủy của tour Điều hành.
 • Tại Tab Thực chi, bổ sung phiếu đề nghị thanh toán hoa hồng cho đại lý/khách hàng giới thiệu.
 • Bổ sung file đính kèm (Ảnh hộ chiếu, CCCD...) cho thông tin khách hàng trong danh sách đoàn.
 • Tab Danh sách đoàn thêm các chức năng:
 1. Thêm một, thêm nhiều, nhập excel, xuất excel hỗ trợ người điều hành trong việc xử lý thông tin các thành viên trong đoàn.
 2. Hiển thị tên Sale đối với từng khách hàng trong danh sách đoàn, hiển thị file đính kèm (nếu có),
 3. Người đặt tour mặc định vai trò là Người đại diện
 • Bổ sung tab Dự toán.
 • Email đặt dịch vụ tự động với NCC: Thêm thông tin người điều hành để NCC có thể liên hệ bao gồm: Tên, email và SĐT.
 • Bố sung một số chức năng cho thay đổi dịch vụ NCC, thay đổi NCC trực tiếp tại khu vực điều hành. Chi tiết tại đây.

5. Kế toán

Phiếu chi: Tình trạng đã duyệt chi

 • Không cho phép điều chỉnh số tiền thanh toán đối với các phiếu chi thanh toán cho NCC
 • Cho phép sửa số tiền thanh toán thực tế đối với trường hợp Quyết toán HDV & Lái xe

6. Tích hợp

 • Bảo Việt: Bảo hiểm Du lịch
 • VNPT: SMS Brand name

7. Hệ thống báo cáo

Báo cáo hiệu suất hàng tuần qua email áp dụng với các phòng ban:
 • Sản phẩm/dịch vụ
 • Kinh doanh
 • Điều hành
 • Kế toán
 • Doanh nghiệp (CEO)

II. Triển khai

 • Tối ưu nghiệp vụ Điều hành
 • VNPT: Call center