Sổ tour

Sổ tour là gì? Tại sao bạn phải dùng đến sổ tour, doanh nghiệp loại nào sẽ dùng đến sổ tour này? Hệ thống TravelMaster cho phép doanh nghiệp chuyên tổ chức S.I.C, phát sinh tổ chức tour liên tục hàng ngày sử dụng như một công cụ hữu ích nhằm kiểm soát được các tour diễn ra trong một khoảng thời gian nhất định.

Menu -> Điều hành -> Sổ tour

Hình ảnh: Danh sách Sổ tour

Các trường sử dụng để lọc thông tin Tour

- Toại tour

- Mã tour

- Lọc theo ngày

- Lọc theo tình trạng

Xem chi tiết 1 Booking

Click chuột vào tour hoặc biểu tượng để xem thông tin một cách chi tiết về tour đó như: Đối tác/khách hàng, Chi tiết chương trình, Sổ dịch vụ

Update: 11/2018