Booking tour S.I.C

Quản lý Booking dịch vụ

1. Tạo booking dịch vụ tour ( Tour SIC)

Để tạo Booking, bạn cần di chuyển tới Phân hệ TaCRM để thực hiện việc TẠO này, nếu bạn có vai trò (phân quyền là Kinh doanh) thì sau khi login, màn hình của bạn sẽ chính là TaCRM

Bước 1: Nhấn vào trên TOP màn hình chọn Booking (như hình dưới)

Bước 2: Nhập dữ liệu theo yêu cầu của form booking như hình dưới đây,

+ Không bỏ qua các yêu cầu dữ liệu

+ Dịch vụ yêu cầu: lựa chọn option Tour du lịch

+ Tick chọn nếu là SIC Tour

+ Tại dòng Dịch vụ tour: Gõ tên tour có ngày mở bán và "Nhấn Enter để tìm kiếm tour" sẽ hiển thị ra các tour đã Chiết tính đầy đủ, nhấn

Ví dụ: Tour Thiên Đường Miền Trung (5 SAO)

Lưu ý:

+ Các tour S.I.C có ngày mở bán trong tương lai (Cấu hình tour mở bán)

(Màn hình: Chọn 01 tour S.I.C có ngày mở bán)

- Tại bảng Pop-up hiện ra, thực hiện theo các bước sau:

(1) Chọn ngày khởi hành (ngày đi tour). Để bổ sung thêm ngày mở bán cho tour S.I.C, truy cập Menu > Dịch vụ > Tour sản phẩm, nhấn chuột phải vào tour S.I.C và chọn Mở bán tour

(2) Chọn số lượng Khách: người lớn, trẻ em

(3) Chọn hạng tour.

(4) Giá dịch vụ: chọn Giá Nhận (Agent/Sales) | Giá bán (khách lẻ)

(5) Nhấn để chuyển sang bảng Chiết tính bán tour.

- Nếu trong tour có trẻ em (xem thêm hướng dẫn tại đây)

(Hình ảnh: Thao tác cấu hình khi chọn 01 tour S.I.C)

Lưu ý:

Trong trường hợp tour khách đặt vào ngày cuối tuần, cần thay đổi giá khách sạn vì hiện tại hệ thống đang mặc định theo giá ngày thường: Chọn để sửa giá phòng, sau đó nhấn

Màn hình PopUp bên dưới: Chiết tính bán tour DADHOIANDADD//Tour Thiên Đường Miền Trung (5 SAO)

(Hình ảnh: Bảng Chiết tính Sale trong booking tour S.I.C)

Trong đó:

+ Nhấn để chọn dịch vụ của NCC (thao tác như Thêm dịch vụ trong bảng Chiết tính tour)
+ Nhấn tại dịch vụ muốn sửa và lựa chọn NCC (hoặc dịch vụ) khác
+ Nhấn tại dịch vụ muốn Xóa và Xóa khỏi bảng Chiết tính Sale

Sau đó nhấn để cập nhật bảng Chiết tính bán tour chuyển về màn hình thông tin chung và nhấn góc trên

Hình bên dưới thể hiện Overview 01 booking tour S.I.C trước khi nhấn nút Lưu & Đóng lại

Trong đó:

(1) Danh sách đoàn: Thông tin thành viên đi trong đoàn

(2) Tạm ứng: Số tiền sale đề nghị khách hàng thanh toán tạm ứng khi đặt booking

(3) Click Lưu & Đóng lại để kết thúc để hoàn tất quá trình tạo mới Phiếu dịch vụ

==================

Một số lưu ý khi tạo Phiếu dịch vụ - Booking tour S.I.C

- Cần mở bán tour S.I.C trong Menu > Dịch vụ > Tour sản phẩm (Xem hướng dẫn)

- Dịch vụ trong tour cần Chiết tính đủ các dịch vụ;

- Không đi tour: Tick nếu người đặt tour không phải là khách đi tour, khi đó hệ thống sẽ không hiển thị tên này trong Danh sách đoàn. Ngược lại, tên người đặt tour sẽ hiển thị trong Danh sách đoàn.

- Tiền tệ: Đơn vị tiền tệ thanh toán trong booking.

+ Nếu đơn vị tiền tệ của booking trùng với Đơn vị tiền tệ mặc định của hệ thống, tỷ giá sẽ bằng 1.

+ Nếu khác đơn vị tiền tệ mặc định của hệ thống, thay đổi tỷ giá trong ô Tỷ giá hoặc nhấn và nhấn để cập nhật tỷ giá tự động

Khi nhấn THÔNG TIN THÊM

- Ghi chú: Ghi chú trong booking

- Booking đại lý: Nhập mã booking đại lý nếu đây là booking bán sỉ cho Đại lý của doanh nghiệp

- Thuế VAT 10%: Lựa chọn loại VAT (Giá không bao gồm thuế VAT, Giá chưa bao gồm thuế VAT, Giá đã bao gồm thuế VAT)

Giá không bao gồm thuế VATGiá chưa bao gồm thuế VATGiá đã bao gồm thuế VAT
Diễn giảiKhông tính VATCó tính VAT, VAT sẽ được cộng thêm vào Tổng giá trị booking Có tính VAT, VAT đã được tính vào Tổng giá trị booking
Thành tiền trước thuếTổng giá trị booking Tổng giá trị bookingGrandTotal / 1.1
Tiền thuế VAT 10%0Thành tiền trước thuế * 10%Tổng giá trị booking / 1.1
GrandTotalTổng giá trị booking Thành tiền trước thuế + Tiền thuế VAT 10%Tổng giá trị booking
Dựa trên VAT = 10%

Hình ảnh: Lựa chọn Loại thuế VAT và ứng dụng trên tổng giá trị booking

2. Booking dịch vụ lẻ

Lựa chọn dịch vụ bạn cần bán: Khách sạn, Vé thắng cảnh, Nhà hàng, Xe ô tô, Train, Tàu, v.v.

Bước 1: Chọn dịch vụ yêu cầu

Bước 2: Tìm chọn nhà cung cấp, sau đó chọn dịch vụ mà bạn muốn bán của nhà cung cấp đó

  1. Tích chọn dịch vụ
  2. Tích chọn .
  3. Tiếp theo, mở ra 1 bảng pop-up chọn Ngày bắt đầu, số lượng và các thông tin cần thiết khác,
  4. Nhấn
  5. Màn hình hoàn thiện dưới đây với khoản tạm ứng trước 560.000đ sau đó nhấn

Hình ảnh: Hoàn tất 01 booking có khoản tạm ứng

Lưu ý:

(1) Sau khi lưu booking, hệ thống sẽ sinh ra 1 phiếu thu (gọi là Phiếu thu chờ). Nếu bạn nhấn nút thì hệ thống sẽ yêu cầu thanh toán phiếu thu đã được sinh ra trước đó

Hình ảnh: Phiếu thu chờ tại booking

Nhấn để thao tác trong Phiếu thu chờ, sau đó mới có thể thêm 1 phiếu thu ngoài khác.

(2) Khi nhập tạm ứng, hệ thống sẽ tự động thêm 01 phiếu thu tại booking này, bạn có thể kiểm tra và thực hiện thu theo hướng dẫn sau

- Truy cập tới booking vừa tạo

- Chọn theo hình tại nửa màn hình dưới

Hình ảnh: Sửa một phiếu thu

- 01 phiếu thu chi tiết popup hiển thị, bạn cận Nhập tên người nộp tiền và click chọn

Màn hình phiếu thu tạm ứng 1 phần

3. Tìm kiếm Booking

Truy cập theo đường Menu -> Booking/Request -> Booking

Hình ảnh: Tìm kiếm booking

Tại đây, bạn có thể tìm kiếm các Booking khác nhau theo các tiêu chí

- Nhập từ khóa theo mã booking hoặc tên booking.

- Loại ngày tìm kiếm: Hệ thống cho phép lọc theo 2 loại:

+ Ngày tạo: Ngày booking được tạo

+ Ngày sử dụng: Ngày khởi hành của tour (đói với dịch vụ tour), ngày sử dụng dịch vụ (đối với dịch vụ ngoài).

- Từ ngày .... Đến...: Khoảng thời gian lọc từ ngày ... đến ngày ....

- Tình trạng cần tìm kiếm (Thực hiện, Hủy, Tạm dừng, v.v...)

- Người bán hàng: Tìm kiếm các booking theo tên nhân viên Sale

- Người điều hành: Tìm kiếm các booking theo tên nhân viên Điều hành booking đó.

* Muốn xem thông tin của một Booking, chúng ta nhấp chuột trái vào Booking đó. Bảng thông tin của Booking đó sẽ được hiện ra ngay phía dưới.

** Thêm nhanh thông tin của Booking bằng cách nhấp chuột vào Thêm mới hoặc Thêm mới... tại Tab tương ứng của Booking. Sau đó nhập nội dung theo các trường dữ liệu yêu cầu rồi nhấp Lưu lại

** Tham khảo cách chỉnh sửa và xóa thông tin của Booking tại đây

4. Các thao tác khi chuột phải lên một Booking

Hình ảnh: Các thao tác khi chuột phải lên một Booking

- Xem: Xem booking ở dạng Phiếu đặt dịch vụ

- Sửa: Sửa thông tin tròn booking (thông tin khách hàng, ngày đi tour, dịch vụ tour,...)

- Xóa: Xóa booking (Chỉ có thể xóa booking khi trạng thái booking đó chưa chuyển sang "Thực hiện")

- Xuất bảng giá: Download bảng giá của booking theo 3 định dạng file: Word, Excel, PDF. Trong file sẽ hiển thị đầy đủ các dịch vụ sử dụng trong từng ngày tour kèm giá chi tiết từng dịch vụ.

Hình ảnh: File excel download của bảng giá

- Xuất chương trình: Download chương trình tour theo 2 định dạng file: Word, PDF.

- Phiếu dịch vụ: Download Phiếu yêu càu dịch vụ theo dạng file PDF hoặc In Phiếu yêu cầu dịch vụ

- Tiện ích:

+ Chuyển thực hiện: Chuyển cho bộ phận Điều hành để Điều hành viên thực hiện các bước đặt dịch vụ với Nhà cung cấp. Xem chi tiết tại đây

+ Thêm khoản thu khác: Thêm khoản thu mới, các dịch vụ/khoản thu sau khi thêm mới sẽ ảnh hưởng đến giá trị booking. Sau khi nhấn "Thêm khoản thu" thì hệ thống sẽ hiển thị ra phiếu thu dịch vụ, thao tác như sau:

(1) Tại mục "Thêm dịch vụ", chọn dịch vụ muốn thêm mới. Thêm lần lượt các dịch vụ cần thiết

Hình ảnh: Chọn dịch vụ thêm vào trong tour

(2) Chọn Nhà cung cấp, chỉnh sửa giá (nếu có), sau đó tick trạng thái đã thu (nếu dịch vụ chưa được thanh toán thì không tick vào ô này). Nhấn để hoàn tất thao tác.

Hình ảnh: Thêm mới dịch vụ cho booking/tour đã chuyển thực hiện

(3) Quay trở lại tab Điều hành (Menu > Điều hành > Điều hành dịch vụ > Tab Điều hành) để phê duyệt thay đổi

+ Thêm người thực hiện: Thêm người chịu trách nhiệm điều hành booking, thêm Điều hành viên cho booking. Thao tác này chỉ có thể thực hiện khi booking đó đã được chuyển thực hiện (chuyển điều hành)

+ Chuyển booking mới: Khi nhấn nút này, hệ thống sẽ mặc định HỦY booking hiện tại (booking gốc) và chuyển sang 1 booking mới với thông tin khách hàng và thông tin Dịch vụ tour vẫn được giữ nguyên theo booking gốc.

+ Thay đổi dịch vụ: Thay đổi dịch vụ đã có trong tour. Thao tác này chỉ có thể thực hiện khi booking đã được chuyển thực hiện (chuyển cho bộ phận Điều hành tour). Nếu booking vẫn ở trạng thái Đặt dịch vụ, bạn cần nhấn chuột phải vào booking đó và nhấn Sửa để chỉnh sửa các dịch vụ trong tour

+ Hủy Booking: Hủy booking đang thực hiện. (Lưu ý: Các booking chuyển thực hiện (chuyển điều hành) đã qua ngày khởi hành thì không thể Hủy được. Hệ thống sẽ có thông báo là "Dịch vụ trong booking này đã được thực hiện. Hủy không thành công" như ảnh dưới đây:

Hình ảnh: Cảnh báo khi Hủy Booking đã qua ngày khởi hành

- Lịch sử hoạt động: Liệt kê tất cả các thao tác liên quan đến booking đó

Lưu ý: Các mục không in đậm: Đề nghị ghi doanh số, Đòi nợ, Gửi Email, Gửi SMS, Trộn thư, Mẫu,.. VietISO đang xây dựng nên chưa có chức năng hoàn chỉnh.

5. Các trạng thái trong mỗi booking

Mỗi booking trong danh sách sẽ hiển thị trạng thái để Nhân viên Sale nắm được booking đó đang ở tình trạng nào, bao gồm 7 trạng thái chính: Chưa xác thực, Đặt dịch vụ, Điều hành, Đang đi tour, Kết thúc, Hủy, Quyết toán

Hình ảnh: Các trạng thái của một booking

(1) Chưa xác nhận : Trạng thái khi booking được tạo bằng cách "Thêm nhanh" hoặc Chuyển từ Báo giá sang. Đối với trường hợp này, cần phải nhấn "Chuyển Xác nhận", sau đó mới chuyển được sang Điều hành.

Để Chuyển Xác nhận, bạn nhấn chuột phải vào booking đó, trỏ vào Tiện ích rồi nhấn Chuyển xác nhận

(2) Đặt dịch vụ : Trạng thái booking vừa được tạo, có thể chỉnh sửa theo nhu cầu khách hàng. Hoặc là trạng thái sau khi nhấn Chuyển xác nhận từ trạng thái (1).

Để chuyển booking ở trạng thái Đặt dịch vụ sang Điều hành, bạn nhấn chuột phải vào booking đó, trỏ vào Tiện ích rồi nhấn Chuyển thực hiện

(3) Điều hành : Trạng thái booking đã được chuyển Điều hành, và ngày hiện tại chưa đến ngày trong hành trình tour

(4) Đang đi tour : Trạng thái booking đã được chuyển Điều hành, và ngày hiện tại là ngày trong hành trình tour đó.

(5) Kết thúc : Trạng thái booking đã được chuyển Điều hành, và ngày hiện tại đã qua so với ngày trong hành trình tour

(6) Hủy : Trạng thái booking bị Hủy do khách không sử dụng nữa hoặc lý do nào đó.

Lưu ý: Để Hủy booking thì ngày khởi hành của booking phải là ngày hiện tại hoặc ngày trong tương lai

(7) Quyết toán :Là trạng thái mà booking đã được chuyển Điều hành. Tour diễn ra hoàn tất và Điều hành viên chuyển trạng thái tour sang Quyết toán

Để chuyển Tour sang Quyết toán, tại danh sách Tour thực hiện, nhấn chuột phải vào tour muốn Quyết toán rồi nhấn Quyết toán, sau đó Xác nhận thao tác.

6. Các Tab thông tin tại mỗi booking

Khi nhấn vào mỗi booking, sẽ có các Tab thông tin hiển thị để sale có thể nắm được tình trạng của booking này

Hình ảnh: Các tab thông tin tại mỗi booking

Chi tiết và chức năng các Tab thông tin:

a. Tab Dịch vụ

Hiển thị danh sách các dịch vụ sử dụng trong booking (bao gồm 2 loại: Dịch vụ tour và Dịch vụ ngoài) kèm tổng giá trị booking và số lượng khách trong booking đó.

b. Tab Danh sách đoàn: Hiển thị danh sách khách hàng đi tour. Có 2 cách thêm mới vào Danh sách đoàn

Cách 1: Thêm từng khách hàng vào danh sách

Nhấn sau đó nhập thông tin người đi tour vào danh sách.

Hình ảnh: Thêm mới danh sách đoàn
- Trường Họ và tên, Email, Số điện thoại, hệ thống đồng thời lọc dữ liệu đã nhập trong danh sách Khách hàng (Menu > Khách hàng) để đưa ra các gợi ý giúp bạn nhập đoàn nhanh hơn. Bạn cũng có thể bỏ qua các gợi ý này và nhập tên người mới.
- Điền đầy đủ các thông tin cần thiết, sau đó nhấn để hoàn tất thao tác.

Cách 2: Thêm nhiều khách hàng vào danh sách cùng lúc

Nhấn để hiển thị giao diện nhập danh sách đoàn.

Hình ảnh:Tính năng Thêm nhiều tại danh sách đoàn

- Hệ thống thực hiện lọc dữ liệu đã nhập trong danh sách Khách hàng (Menu > Khách hàng) tại các trường Họ và tên, Email, Số điện thoại. Đây là danh sách gợi ý, bạn hoàn toàn có thể bỏ qua danh sách này và nhập dữ liệu mới.

- Giao diện tại đây sẽ tương tự như 1 bản excel thu nhỏ. Bạn có thể nhập dữ liệu trực tiếp từ bàn phím hoặc sử dụng các phím tắt để nhập dữ liệu nhanh hơn ví dụ:

+ Sử dụng tổ hợp phím "Ctrl+V" để Dán một hoặc nhiều dòng dữ liệu đã sao chép.

+ Sử dụng tổ hợp phím "Ctrl+C" hoặc "Ctrl+X" để Sao chép hoặc Cắt dữ liệu trực tiếp trên giao diện. ....

- Nhấn chuột phải tại giao diện để sử dụng nhiều thao tác hỗ trợ hơn như: Thêm dòng bên trên/dưới, Xóa dòng, Căn lề.....

** Lưu ý:
+ Số hàng (dòng) được sinh ra trong bảng sẽ tương ứng với số khách trong booking. Ví dụ booking có 5 khách thì sẽ có 5 dòng được sinh ra.
+ Hệ thống sẽ tự động lưu những dữ liệu bạn điền vào bảng
+ Nếu muốn xóa thông tin một khách hàng nào đó, bạn nhấn chuột phải vào hàng đó và chọn Remove row.

Cách 3: Import danh sách đoàn

Nhấn sau đó tải file mẫu danh sách đoàn về máy. Sau khi nhập đầy đủ dữ liệu, tải ngược file đó lên hệ thống

Để tải file danh sách đoàn về máy, nhấn

c. Tab Thực thu: Có 2 thao tác tại Tab Thực thu

- Thêm phiếu thu: Thêm phiếu chi mới, phiếu chi ngoài liên quan đến booking đang thao tác. Nhấn nút sau đó điền các thông tin cần thiết vào phiếu.

Lưu ý: Nếu Phiếu thu chính của booking chưa được thanh toán (chưa tick "đã thu") thì hệ thống sẽ hiển thị bảng thông báo Phiếu thu chờ như ảnh dưới đây:

Khi đó, nếu bạn muốn thanh toán phiếu thu chờ (phiếu thu chính) của booking thì nhấn . Nếu muốn thu ngoài giá trị booking, nhấn sau đó nhập các thông tin yêu cầu trong phiếu.

- Giảm trừ khách hàng: Trường hợp khách hàng báo giảm số lượng dịch vụ sử dụng của booking mà booking đã chuyển thực hiện (chuyển điều hành) thì bạn sẽ phải tiến hành thao tác "Giảm trừ dịch vụ" để giảm công nợ của khách hàng đó. Nhấn sau đó điền thông tin yêu cầu trong phiếu. Hệ thống sẽ giảm trừ công nợ khách hàng theo số tiền giảm trừ, đồng thời hiển thị thông tin phiếu tại Tab Chi khác (mục d)

d. Tab Chi khác

- Hiển thị các khoản chi liên quan đến booking.

- Nhấn nút để thêm phiếu chi giảm trừ cho khách hàng. Điền các thông tin yêu cầu và nhấn để hoàn tất thao tác.

e. Tab Công việc

- Hiển thị danh sách các công việc được giao liên quan đến booking đó.

- Nhấn để thêm mới công việc, điền các thông tin yêu cầu và nhấn để hoàn tất thao tác.

g. Tab Lịch hẹn

- Hiển thị các Lịch hẹn liên quan đến booking.

- Nhấn để thêm mới Lịch hẹn, điền các thông tin yêu cầu và nhấn để hoàn tất thao tác.

h. Tab Ghi chú

- Hiển thị các Ghi chú liên quan đến booking.

- Nhấn để thêm mới Ghi chú

Hình ảnh: Thêm mới Ghi chú

Trong đó:

+ Tiêu đề: Nhập tiêu đề Ghi chú

+ Tên tệp: Nhấn SELECT FILE để chọn tệp đính kèm

+ Ghi chú: Nhập mô tả cho ghi chú

3 trường trên là trường bắt buộc không được bỏ trống

- Nhấn để hoàn tất thao tác.

i. Tab Lịch sử hoạt động

- Hiển thị lịch sử hoạt động của hệ thống

6. Chuyển booking sang điều hành

- Nhấn chuột phải vào booking muốn thao tác

- Trỏ vào mục Tiện ích và nhấn Chuyển thực hiện

- Nhập tên người nhận nhiệm vụ Điều hành tour/booking

- Nhấn để lưu các thao tác vừa thực hiện.

Lưu ý:

- Hệ thống sẽ gửi email tới Điều hành viên được giao nhiệm vụ Điều hành tour/booking

- Thao tác Điều hành, xem chi tiết tại đây

=> Khi Chuyển thực hiện xong sẽ sang bước Điều hành dịch vụ: Xem tại đây

Update 09/2022