Thay đổi mật khẩu

CẬP NHẬT MẬT KHẨU

Bước 1: Tại góc trên, bên phải màn hình, nhấn vào ảnh đại diện tài khoản của bạn, chọn "Hồ sơ".

Hình ảnh: Truy cập chi tiết tài khoản

Bước 2: Nhấn nút "Thay mật khẩu"

Hình ảnh: Thay mật khẩu đăng nhập

Bước 3: Nhập mật khẩu mới, các thông tin bao gồm: (hình dưới)

  • Mật khẩu hiện tại: Mật khẩu hiện tại dùng để đăng nhập phần mềm
  • Mật khẩu mới: Mật khẩu mới của bạn
  • Nhập lại mật khẩu: Nhập lại mật khẩu mới của bạn
  • Sinh mã: Trường này có thể bỏ qua

Nhấn để hoàn tất thao tác Thay đổi mật khẩu

Hình ảnh: Thay đổi mật khẩu mới cho tài khoản