Lịch Guide

Lịch guide giúp quản lý danh sách các Hướng dẫn viên và lịch trình dẫn tour của họ theo các ngày trong tháng

Truy cập: Menu > Điều hành > Lịch Guide

Các thao tác có thể thực hiện trong Lịch Guide

1. Lọc lịch Guide theo thời gian:

Sử dụng công cụ chọn Tháng / Năm để tìm các ngày Guide còn trống hoặc đã được phân công

Hình ảnh: Guide đã được lên lịch

2. Xem chi tiết công việc, các tour mà Guide được xếp lịch theo một ngày cụ thể

Click chuột vào , bảng pop-up sẽ hiển thị thông tin tour, tên tour mà Guide được phân công.

3. Thay đổi lịch dẫn tour của một Guide

Nếu tại Tab Công việc của phân hệ Điều hành (menu > Điều hành > Điều hành dịch vụ > Tab Công việc) bạn đã Điều hành Guide thì sẽ không thể sửa hay xóa được Guide trong phần điều hành đó nữa.

Hình ảnh: Dịch vụ HDV đã được điều hành

Vậy trong trường hợp vì lý do đột xuất, Guide đó không thể tiếp nhận tour đã xếp, làm sao để thay đổi, chỉnh sửa Guide cho tour đã điều hành này?

Thao tác như sau:

Tại Lịch guide, nhấn chuột phải vào ngày muốn hủy tour của Guide đó và chọn rồi nhấn để xác nhận.

Hình ảnh: Xóa lịch guide của một HDV theo một ngày nhất định

Khi đó, tại Tab Công việc của phân hệ Điều hành, dịch vụ HDV vừa điều hành sẽ được chuyển sang trạng thái "Đang thực hiện", để bạn có thể điều hành và xếp lịch cho một Guide khác

Hình ảnh: Tab điều hành sau khi xóa lịch của 1 HDV đã điều hành